Perkkaan päiväkodin työmaa toteutettiin sekajätteettömänä

YIT:n kestävän kehityksen edelläkävijyys loistaa Perkkaan päiväkodin urakassa, jonka tavoitteena oli olla sekajätteetön työmaa. Tämä kunnianhimoinen hanke edustaa sitoutumista ympäristövastuuseen ja kiertotalouden periaatteisiin rakentamisessa.

Vuonna 2022 tiukentunut jätelaki toi mukanaan muutoksia, jotka velvoittavat rakennustyömaita huolehtimaan entistä tarkemmin rakennus- ja purkujätteen erilliskeräyksestä. Perkkaan päiväkodin kohdalla lakiuudistus toimi kipinänä lähteä tavoittelemaan sekajätteetöntä työmaata.

“Jätelajitteluun olisi joka tapauksessa jouduttu panostamaan lakimuutoksen myötä. Siksi päätimme toteuttaa päiväkotiurakan uusia vaatimuksia laajemmassa mittakaavassa. Halusimme nähdä, miten pitkälle voimme päästä ja millaisia vaikutuksia sillä on kustannuksiin”, kertoo YIT:n vastaava työnjohtaja Oliver Manninen.

Ennen urakan aloitusta työmaa teki tiivistä yhteistyötä ja jätehuollon suunnittelua L&T:n kanssa. L&T:n tarjoaman kattavan konsultaation pohjalta mietittiin tarvittavat askelmerkit työmaan jätelajitteluun ja sen järjestämiseen.

Perkkaan+päiväkoti-12.jpg

Henkilöstön koulutus ja perehdytys tärkeitä

Muutokset jätelajittelussa edellyttivät työmaan henkilöstön koulutusta ja perehdytystä. Uudistuneesta jätelaista johdetut tavoitteet helpottivat muutoksen tarpeellisuuden perustelua, mikä sisäistettiin hyvin YIT:n omassa tiimissä.

”Urakkaa lähdettiin lajittelumielessä vetämään paremmin kuin vain rimaa hipoen. Tämä vaati aluksi keskusteluja ja pientä suostuttelua. On ymmärrettävää, että tottumusten muuttaminen voi olla haastavaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys ympäristön kannalta", muistuttaa Manninen.

Korkeaan lajitteluasteeseen sitoutumista edellytettiin kaikilta urakoitsijoilta. Siihen liittyvät toimintamallit käytiin läpi niin urakoitsijoiden edustajien kuin työnjohtajien kanssa. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ei kuitenkaan tarkoittanut asioiden sujumista työmaalla täysin toivotulla tavalla.

“Meillä oli käytössä normaalia enemmän kerroskärryjä lajittelun helpottamiseksi. Siitä huolimatta niihin päätyi sekajätettä, joka jouduttiin purkamaan ja lajittelemaan uudelleen. Logistiikkaurakoitsija käytti paljon aikaa lajittelun valvontaan, että pääsisimme tavoitteeseemme”, toteaa Manninen.

Perkkaan+päiväkoti-25.jpg

Päiväkotiurakka toi säästöjä ja opetti arvokkaita oppitunteja

Loppujen lopuksi Perkkaan päiväkodin työmaalta kertyi sekajätettä nolla prosenttia ja lajiteltua rakennussekajätettä kolme prosenttia. Suurin osa tuosta määrästä oli painavaa julkisivulevyä. Rakennussekajätteeseen kuuluu myös lakaisujäte, hiontapöly ja PVC-muovit, joten niiden osalta nollaan pääseminen on käytännössä mahdotonta.

Pienempään vastaavaan kohteeseen verrattuna rakennussekajätteen kulut Perkkaan päiväkodilla olivat noin 10 000 euroa pienemmät. Nämä säästöt kattoivat lajitteluun käytetyt eurot.

”Lajitteluun totuttelu ja uusien käytäntöjen haltuunotto vaatii alussa hieman aikaa ja vaivaa, mutta nämä kulut tulevat laskemaan tulevaisuudessa, kun lajittelukäytännöt vakiintuvat ja osaaminen kasvaa”, arvioi Manninen.

Sekajätteettömyys onnistuu ilman tilaajan vaatimusta

Parhaillaan arvioinnissa olevalle Perkkaan päiväkodille tavoitellaan RTS-ympäristöluokituksessa neljää tähteä. Saman kouluhankekokonaisuuden aiemmat kuusi PPP-hanketta ovat sen jo saavuttaneet.

Manninen muistuttaa, että mikäli työmaasta halutaan sekajätteetön, se ei vaadi välttämättä tilaajan vaatimusta asiasta. Sekajätteettömyystavoite voidaan päättää myös projektilla, koska kyseessä on ennen kaikkea työnjohdollinen asia.

“Urakan tilaaja oli tästä toteutustavasta todella innoissaan, sillä se tukee heidän omia vastuullisuus- ja ympäristötavoitteitaan. Uskon, että tulevaisuudessa sekajätteettömyys tulee olemaan yleisempi tavoite kaikilla työmailla”, toteaa Manninen.

Perkkaan päiväkodin urakkan on inspiroiva esimerkki siitä, kuinka jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vastuullisuustyössä. Yhdenkin sitoutuneen henkilön panos voi edistää merkittävästi ympäristöystävällisempää rakentamista.

Lue myös: Kiertotalouden edelläkävijyyttä Jätkäsaaren infratyömaalla

Tavoitteena vähentää sekajätteen määrää

YIT:n tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää jatkossakin. Tämä tukee YIT:n sitoutumista vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.

“Tavoite on asetettu tarkastelemalla aiempaa toimintaa ja miettimällä siltä pohjalta realistisesti saavutettavissa olevaa maalia. Vuonna 2023 pääsimme jätteen lajitteluasteen osalta yli 80 prosentin, mikä on jo hieno saavutus”, iloitsee Toimitilat-segmentin kehitysinsinööri Sanna Koivisto.

Perkkaan+päiväkoti-37.jpg