Palvelut ovat asukkaille tärkeämpiä kuin neliöt

Kun suomalainen ostaa asuntoa, sijainnin ja hinnan lisäksi pannaan yhä paljon painoarvoa asunnon neliömäärälle. Neliöiden rooli pienenee huomattavasti, kun asuntoon on muutettu sisään. Asumisen palvelujen kanssa tilanne on toisin päin. Niillä on tutkitusti yhä suurempi merkitys sille, että asukkaan arki on mahdollisimman sujuvaa.

Aktiivisilla asunnonostajilla on tapana vertailla, paljonko yhdestä neliöstä joutuu eri asunnoissa maksamaan. Tämä on täysin ymmärrettävää, onhan oma asunto useimmille meistä koko elämän suurin hankinta.

Neliömäärä jää kuitenkin yleensä taka-alalle, kun arki astuu kehiin. Syksyllä 2018 toteutetun Kestävät kaupunkiympäristöt –barometrin mukaan asunnon neliömäärällä ja tilan tunnulla (22%) on suomalaisille kaupunkiasukkaille huomattavasti vähemmän merkitystä kuin sillä, että asunto on toimiva ja neliöt ovat hyötykäytössä (65%). Kaikki kaupunkilaiset iästä, sukupuolesta, elämäntilanteesta, asuinalueesta, asumismuodosta ja kotitalouden tuloista riippumatta arvostavat asunnon toimivuutta enemmän kuin suurta neliömäärää.

Barometrissa tiedusteltiin myös kaupunkilaisten kiinnostusta asumisen palveluihin. Kyselytulokset kertovat, että asumista helpottavat palvelut kiinnostavat eniten lapsiperheitä, iäkkäitä ja taajama-alueilla asuvia.

Kaupunkilaisten vastaukset ovat samansuuntaisia kuin vuosina 2013 ja 2017 toteutetussa Heimo-haastattelututkimuksessa, jossa selvitettiin suomalaisten ihmisten asumismotivaatioita. Tulosten mukaan nousevia asumisen trendejä ovat vaivaton asuminen sekä helppo liikkuminen. Myös kiinnostus palveluiden käyttöön on neljässä vuodessa noussut selvästi. Haluttuja kaikenikäisten joukossa ovat etenkin siivous-, remontointi- ja korjauspalvelut.

Valtaosa YIT:n tarjoamista asumisen palveluista löytyy digitaalisesta YIT Plus -palvelukanavasta, jonka asukkaat saavat käyttöönsä asunnon oston yhteydessä. Kohteesta riippuen sitä kautta on jo tarjolla muun muassa muutto- ja kierrätyspalveluja, siivousta, ikkunanpesua, vaatehuoltoa ja kotiapua. Käytössä ovat myös ruoka- ja verkkokauppalähetyksille tarkoitetut Smartpost -automaatit sekä taloyhtiöiden monikäyttöiset yhteistilat. Lisäämme jatkuvasti mukaan uusia palveluja, jotka parantavat arkista asumiskokemusta.

Kun hiljattain kartoitimme asiakkaan polkua, kävi ilmi, että esimerkiksi kodin remontointi on monille iso kipupiste. Asukkaat kokevat, etteivät he aina löydä luotettavia tekijöitä. Siksi olemme viime aikoina olleet yhteydessä joihinkin vuosikymmen sitten rakentamiimme taloyhtiöihin ja tarjonneet niille kodin päivityspalvelua yhdessä paikallisten luottokumppaniemme kanssa.

Panostus asiakkaita kiinnostaviin asumisen palveluihin on olennainen osa kotimuotoiluksi kutsumaamme suunnittelufilosofiaa. Sen ytimessä ovat tarpeiden tunnistaminen ja asettuminen asukkaiden asemaan. Olemme sitoutuneet suunnittelemaan fiksuja palveluja ja monikäyttöisiä koteja, joissa on kaikkea juuri sopivasti – ei liikaa eikä liian vähän. Kotimuotoilun tavoitteena on sujuvampi arki.

Pekka Helin
Asiakkuuksien ja asumisen palveluiden johtaja