Meriveden lämmöntalteenottohankkeessa alkaa allianssin suunnittelu- ja kehitysvaihe

Ainutlaatuinen on oikea sana kuvaamaan Helenin Salmisaareen suunniteltua meriveden lämmöntalteenottohanketta, joka on edennyt noin kaksi vuotta kestävään suunnittelu- ja kehitysvaiheeseen. Virallinen allianssin kehitysvaiheen sopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin tiistaina 6.9.2022 Helsingissä.

Kuva/Picture: Helen
Kuva/Picture: Helen

Hankkeessa Salmisaareen rakennettaviin lämpöpumppuihin johdettaisiin merivettä ympäri vuoden. Lämpöpumput hyödyntävät jopa alle +2-asteista merivettä sekä sähköä kaukolämmön tuotantoon. Hanke on siis syystäkin herättänyt paljon mielenkiintoa. Helen on tutkinut meriveden lämmön hyödyntämistä lämmöntuotannossa jo vuodesta 2016 lähtien.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeen suunnittelu- ja kehitysvaiheessa Helenin tekemät suunnitelmat viimeistellään valmiiksi rakentamista varten yhdessä allianssipartnereiden Helenin, YIT:n ja ACCIONAN kanssa. Samaan aikaan merivesijärjestelmän kehitysvaiheen kanssa tehdään tunnelia varten laajoja kallioperätutkimuksia merellä ja Salmisaaren alueella.

Suunnittelu- ja kehitysvaiheessa kehitetään esisuunnittelussa suunniteltua toteutusmallia yhdessä allianssissa eteenpäin määritellyillä välitavoitteilla. Ensimmäinen tehtävä on määritellä hankkeen toteutuksen lopullinen laajuus ja toteutustapa (mm. tunnelin pituus). Tämän jälkeen keskitytään hankkeen toteutuksen tarkempaan suunnitteluun. Aikataulu ja kustannusarvio tarkentuvat suunnittelutyön edetessä. Kehitysvaiheen lopussa on tavoitteena päättää arviolta viisi vuotta kestävään toteutusvaiheeseen siirtymisestä.

Meriveden lämmöntalteenottoprojekti koostuu kahdesta osasta, merivesijärjestelmästä ja Salmisaaren lämpöpumppulaitoksesta. Merivesijärjestelmä, jota nyt lähdetään kehittämään yhdessä, sisältää arviolta 17 kilometriä pitkän vedenottotunnelin, joka todennäköisesti toteutetaan tunneliporauslaitteella (TBM = Tunnel Boring Machine). Tunnelinporauslaitetta hyödynnettäisiin suomalaisessa kallioperässä ensimmäistä kertaa tässä kokoluokassa. Lisäksi merivesijärjestelmä sisältää arviolta 9 km pitkän vedenpurkutunnelin.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) alkoi toukokuussa 2021, ja on nyt selostusvaiheessa, jossa arvioidaan ja vertaillaan hankkeen vaikutuksia ympäristöön. Helen on tehnyt merialueilla mm. kalastoselvityksiä sekä pohjaeläimiin ja merenpohjan sedimentteihin liittyviä tutkimuksia. Kahtena talvena on tehty myös lämpötilamittauksia, joilla on selvitetty meriveden lämmön saatavuutta talviaikaan. YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle alkuvuodesta 2023, jonka jälkeen valmistellaan ja haetaan hankkeen edellyttämiä lupia.

Helen näkee ympäristö- ja hukkalämpöjä hyödyntävät lämpöpumput tärkeässä roolissa muutoksessa kohti hajautettua energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan hiilineutraalisti maasta, ilmasta, vedestä sekä hukkalämmöistä sekä tavoitteessaan saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Helenin energia-alusta, eli lämpö- ja jäähdytysverkko, tarjoaa mahdollisuuden yhdistää innovatiivisia teknologioita ja tuotantotapoja.

Meriveden lämmöntalteenottohankkeella on toteutuessaan merkittävä rooli Helsingin lämmöntuotannossa tämän vuosikymmenen jälkeen. Varsinaisen investointipäätöksen puntaroinnin aika on vasta huolellisesti tehdyn suunnitteluvaiheen jälkeen. Se vaatii, että kehitysvaiheessa allianssissa täydennetään raamit, jotka ovat tämän erittäin mielenkiintoisen hankkeen perusta.

Juttu julkaistu alun perin Helenin blogissa. Kirjoittaja on Helenin projektijohtamisen päällikkö, suuret projektit, Jaakko Tiittanen.

YIT ja ACCIONA Helenin allianssikumppaneiksi meriveden lämmöntalteenottohankkeeseen

Kestävä kehitys osana YIT:n strategiaa