Maailman suurinta lämmön kausivarastoa suunnitellaan rakennettavaksi Vantaan Kuusikonmäkeen allianssimallilla. Allianssissa YIT, AFRY ja Vantaan Energia yhdessä suunnittelevat ja rakentavat ainutlaatuisen, nykyaikaisen ja ilmastoystävällisen lämmön varastointipaikan.

Lämmön kausivarastoon varastoitu energia korvaa maakaasun käyttöä talvikaudella ja mahdollistaa näin osaltaan fossiilisista polttoaineista luopumisen Vantaalla. Lämmön kausivarastolla on suuri merkitys vantaalaisille ja isossa kuvassa koko yhteiskunnalle, sillä lämmön kausivarastoa vastaavia energianvarastoinnin ratkaisuja tarvitaan tulevaisuuden kestävän energiajärjestelmän luomiseksi. Tässä Vantaa toimii hienona edelläkävijänä.

”Tämä on ainutlaatuinen hanke niin teknologian kuin ympäristöhyötyjen näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja päästötavoitteet vaativat tämän kaltaisia ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotta asetettuihin tiukkoihin tavoitteisiin päästään. Tämän mahdollistamiseksi Vantaan Energia näkee yhteistoiminnallisen allianssimallin erinomaisena valintana toteutusmuodoksi. Tällä tavoin hankkeelle syntyvät parhaat ratkaisut parhaiden tekijöiden toimesta”, toteaa Vantaan Energian projektipäällikkö Jani Lehtola.

Lämmön kausivarasto mahdollistaa osaltaan paitsi Vantaan Energian energiantuotannon ilman fossiilisia polttoaineita vuonna 2026 myös Vantaan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen vuonna 2030.

Allianssitoiminnan tavoite on tehdä parasta

Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Allianssin osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Allianssin kulmakivenä on luoda projektiryhmään avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka kannustaa innovointiin.

Allianssihankkeessa tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tavoitteet ovat samat, jolloin kaikilla osapuolilla on vahva intressi saavuttaa tavoitteet ja jopa ylittää ne. Allianssin toimintamalli ja kustannusrakenne kannustaa kaikkia osapuolia tuomaan riskit ja mahdollisuudet esiin matalalla kynnyksellä ja hallitsemaan ne hankkeen etujen mukaisesti, jolloin hankkeen riskejä voidaan pienentää ja mahdollisuuksia hyödyntää paremmin.

”YIT:llä ja AFRYllä on vahva osaaminen alliansseista. Saamme valjastaa sen nyt tämän hienon, ilmastotavoitteita tukevan hankkeen hyväksi Vantaan Energialle. Suunnittelemme kehitysvaiheessa yhdessä parhaan tavan toteuttaa tilaajan tavoitteet täyttävä lämmön kausivarasto alueen ympäristö ja asukkaat huomioiden”, sanoo allianssin projektipäällikkö Markku Okkonen YIT:ltä.

Allianssimalli on suunniteltu erityisesti suuriin ja haastaviin rakennushankkeisiin, jotka vaativat projektin osapuolten vahvaa yhteistyötä ja uudenlaisia ratkaisumalleja. Tilaajan, rakentajan ja suunnitteluryhmän tiiviillä yhteistyöllä voidaan minimoida jo projektien alkuvaiheessa mm. ympäristöön ja sidosryhmiin kohdistuvia vaikutuksia, kun asioita pystytään käsittelemään kokonaisvaltaisesti. Projektikohtaisten ja innovatiivisten ratkaisujen edistämisen sekä ammatillisen ja työkulttuurillisen osaamisen kehittäminen mahdollistavat allianssihankkeissa onnistumisen jopa yli odotusten.

”Infrarakentamisessa allianssimalli on alkanut jo vakiinnuttaa paikkansa kaikkein vaativimpien hankkeiden toteutusmuotona. Integroitu projektiorganisaatio on keskeinen keino erinomaisuuteen pyrittäessä, ja allianssiosapuolten tiivis yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaampien ja innovatiivisimpien ratkaisujen suunnittelun laadusta tinkimättä”, sanoo AFRYn Suomen Infra-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Inkala.

Allianssityön voitot ovat konkreettisia tekoja

Nyt käynnissä olevassa esivalmisteluvaiheessa allianssiosapuolet pyrkivät yhdessä löytämään lämmön kausivaraston toteutukselle ratkaisuja, joilla siitä tehdään paras mahdollinen lämmön kausivarasto niin lähialueen asukkaiden, sidosryhmien kuin ilmastotavoitteidenkin kannalta. Yksi monista konkreettisista osoituksista allianssin lujasta tahdosta löytää parhaimmin kaikkia osapuolia palvelevat toteutusratkaisut on periksiantamaton työ, jota allianssi on tehnyt lähialueen asukkailta saamaansa palautteeseen perustuen muun muassa vaihtoehtoisen huoltotunnelin suuaukon löytämiseksi.

10 kysymystä Lämmön kausivarastosta

Lämmön kausivarasto

Allianssi hankkeen toteutusmuotona