Elinkaarikoulun käyttäjien hyvinvointi mitatusti korkealla tasolla

Kastellin monitoimitalo on Oulun kaupungin oppimis-, harrastus- ja kulttuurikeskus, joka on toteutettu elinkaarihankkeena. YIT:n kantaessa vastuun rakennuksen hoidosta ja ylläpidosta voivat tilojen käyttäjät keskittyä rauhassa opiskeluun ja vapaa-ajan rientoihin.

Oulun Kontinkankaan kaupunginosassa sijaitseva Kastellin monitoimitalo valmistui vuonna 2014 korvaamaan vanha koulukiinteistö, joka purettiin entistä Oulunsuun ala-astetta lukuun ottamatta. Urakkaan sisältyivät paikalla olleiden rakennusten purkaminen, uuden monitoimitalon suunnittelu ja rakentaminen sekä sen hoito-, ylläpito- ja käyttäjäpalveluista huolehtiminen.

Kastellin monitoimitalon suunnittelussa ja rakentamisessa painotettiin alusta asti pitkäaikaista, turvallista ja muunneltavaa tilaa, joka palvelee kaupunkilaisia nyt ja tulevaisuudessa. Tästä syystä Oulun kaupunki päätyi toteuttamaan kohteen elinkaarihankkeena.

“Projektin toteutustavan valintaan vaikutti se, että Suomessa oli jo tuolloin toteutettu menestyksekkäästi kouluja ja päiväkoteja elinkaarimallilla. Sen avulla kaikki rakennuksen tarvitsemat palvelut saadaan yhdeltä pitkäaikaiselta kumppanilta, eikä kiinteistölle pääse kertymään korjausvelkaa”, sanoo Kastellin monitoimitalon johtaja Timo Salmi.

YIT_Kastellin-monitoimitalo_001.jpg

Käyttäjät tyytyväisiä ja hyvinvointi mitatusti korkealla tasolla

YIT vastaa Kastellin monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista sekä palvelusopimuksen aikaisista perusparannusinvestoinneista 25 vuoden palvelujakson ajan. Kuluneen kymmenen vuoden aikana yhteiset toimintatavat ovat hioutuneet sellaisiksi, että niillä pystytään edistämään ja ennakoimaan rakennuksen asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista ylläpitoa.

Oulun Tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen kertoo, että Kastellin monitoimitalon elinkaarimalli on vastannut sille asetettuja odotuksia. Tekeminen on etupainotteista, jolloin tilat pysyvät hyvässä kunnossa ja Oulun kaupunki välttyy ennalta-arvaamattomilta kustannuksilta.

“Yhteistyöryhmä seuraa säännöllisesti rakennuksen arkea ja tekee tarvittaessa muutoksia käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Kuluneen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi liikuntatilojen akustiikkaominaisuuksia on paranneltu”, havainnollistaa Kotilainen.

Kastellin koulun oppilaat ja henkilökunta ovat tyytyväisiä moderniin oppimisympäristöön, sen ylläpitoon ja palveluihin. Siitä kielivät säännöllisesti toteutettavat hyvinvointi- ja oppimisympäristökyselyt, joiden tuloksissa Kastellin koulu on keskiarvoa korkeammalla tasolla.

“Elinkaarimalliin liittyi alussa jonkin verran epäilyksiä, mutta ne ovat osoittautuneet turhiksi. Olemme oppineet selkeät toimintamallit ja päässeet eroon jäykästä päätöksenteosta. Molemmilla osapuolilla on aito halu yhteistyöhön ja kiinteistön sekä sen käyttäjien hyvinvoinnin kehittämiseen”, toteaa Salmi.

YIT_Kastellin-monitoimitalo_007.jpg
Kuvassa vasemmalta oikealle Oulun Tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö Veijo Kotilainen ja Kastellin monitoimitalon johtaja Timo Salmi.

Energiatehokkuuden merkitys korostuu pitkäjänteisessä kehittämisessä

Yhteensä noin 23 000 neliömetrin kokoinen rakennus pitää sisällään monenlaista toimintaa. Siellä sijaitsevat päiväkodin, iltapäivähoidon, peruskoulun, lukion ja aikuislukion lisäksi myös kirjasto, nuorisotilat, auditorio sekä mittavat liikuntatilat. Suuri ja monipuolisessa käytössä oleva elinkaarikohde edellyttää paljon ilmanvaihdolta, joka on räätälöity sopeutumaan vaihteleviin ihmismääriin.

Oulun kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuodelle 2035. Siksi Kastellin monitoimitalon kehittämisessä ja ylläpidossa huomioidaan tilojen toimivuuden ja turvallisuuden ohella myös ympäristönäkökulmat.

“Käytämme esimerkiksi automatisoitua valaistusta ja led-valoja, seuraamme ja pyrimme minimoimaan rakennuksen hiilidioksidipäästöjä sekä hyödynnämme rakennuksen lämmityksessä ympäristöystävällistä kaukolämpöä”, listaa Kotilainen.

Salmen ja Kotilaisen mielestä elinkaarihankkeen toteuttamisessa on onnistuttu hyvin, mikä ei ole tämän kokoluokan projekteissa itsestäänselvyys. Seitsemän eri yksikön ja kuuden eri työnantajan toimintojen sovittaminen yhden ja saman katon alle on vaatinut eri tahojen välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Elinkaarimalli on tarjonnut tekemiselle vahvan perustuksen, jonka pohjalta Kastellin monitoimitalon kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa.

“Elinkaarimalli on tehnyt arjestamme helpompaa, mistä täytyy 2 300 lapsen, koululaisen ja opiskelijan monitoimitalon johtajana olla kiitollinen. Toimiva rakennus ruokkii koulun koko toimintakulttuuria, mikä edistää oppimista sekä oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia”, summaa Salmi.

YIT_Kastellin-monitoimitalo_032.jpg

Katso myös:

Kastellin monitoimitalo
Elinkaaripalvelut