Data tuo tehoa rakentamiseen

Kauppalehdessä (18.10.) kerrottiin, miten työtilojen ja asuinalueiden suunnittelu virtuaalitodellisuudessa synnyttää säästöjä. Artikkeli antoi mainion esimerkin siitä, kuinka datan avulla voi tehostaa kaupunkiympäristöjen suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ohikulkijoiden silmin rakennustyömaat saattavat yhä näyttää samalta kuin ennenkin. Työn taustalla oleva datamäärä kasvaa kuitenkin koko ajan, mikä avaa portit isoon tuottavuusloikkaan.

Tietomallipohjainen suunnittelu on jo osittain korvannut rakennusalan perinteiset tasokuvat ja piirustukset. Isossa rakennushankkeessa on mukana kymmeniä suunnittelijoita, joiden kaikkien suunnitelmat voidaan koota yhteen ja samaan 3D-malliin. Hyvä esimerkki tällaisesta hankkeesta on Helsingin Pasilaan nouseva Tripla. Kolmiulotteisten mallien avulla niin Triplan suunnittelijoiden, rakentajien, ylläpitäjien kuin käyttäjienkin on helpompi hahmottaa kokonaisuus ja siitä itselleen olennaiset asiat.

Dataa kootaan myös tietomallikirjastoiksi ja tietokannoiksi, jotka sisältävät tarkat tiedot rakenteista ja teknisistä yksityiskohdista. Niiden avulla rakennuksia voi suunnitella pitkälle etukäteen ja ennakoida esimerkiksi eri vaihtoehtojen kustannuksia. Kun tietoa rikastetaan koko suunnittelu- ja rakennusprosessin ajan, rakennuksesta syntyy digitaalinen kaksonen, joka tuo apua ja ajansäästöä esimerkiksi kiinteistön huollon ja perusparannusten suunnitteluun.

Kun tekoälyn rooli kasvaa, sen avulla päästään toden teolla kiinni mahdollisimman tehokkaaseen ja käyttäjälähtöiseen tilankäyttöön. Silloin dataa ei rakennusalallakaan enää käytetä pääasiassa raportointiin vaan asioiden ennakointiin.

On kuitenkin selvää, että tietomallit ja tekoälyratkaisut eivät synny hetkessä. Älykkäät ratkaisut edellyttävät, että yritykset rakentavat datavalmiutensa pitkäjänteisesti ja moneen eri käyttötarkoitukseen. Tarvitaan dataa, joka on laadukasta ja määrämuotoista ja jonka tuottaminen on reaaliaikaista. Siksi digimuotoisen tiedon järjestykseen ja kuntoon laittaminen on ensimmäinen askel ihan kaikilla.

Kun pohjatyö on tehty kunnolla, rakennusalan digitaalinen tuottavuusloikka ulottuu työmaiden lisäksi myös muualle rakennettuun ympäristöön – ja tuo enemmän hyötyä ihmisten arkeen.

Janne Salin

Tietomalliasiantuntija

YIT


Sinua saattaisi kiinnostaa myös tämä:

Datalähtöisellä päätöksenteolla kohti parasta liiketoiminta-arvoa