Datalähtöisellä päätöksenteolla kohti parasta liiketoiminta-arvoa

Isot rakennushankkeet tuottavat valtavasti tietoa, mutta tiedon laatu ja mahdollisuudet käsitellä sitä datalähteenä jättävät usein toivomisen varaa. YIT:n Head of Data and Analytics Mikko Kuusakoski, 35, halusi kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat, jotta projektien elinkaarta voidaan tarkastella yli erilaisten järjestelmien ja tiedolla johtaminen sekä ennakoivat mittarit jalkautuvat osaksi liiketoiminnan arkea. Samalla hän teki datasta elämäntehtävänsä.

Rakennusalan työtehtävät pitävät sisällään paljon muutakin kuin rakentamista. Mikko Kuusakoskelle ala on tarjonnut muun muassa sijoittajayhteistyötä, hankkeiden kannattavuusarviointia, myynnin kehittämistä sekä liiketoiminnan kokonaiskuvan rakentamista.

Mikon työskennellessä maanhallinnan ja kehityshankkeiden parissa divisioonatason roolissa, hän kiinnitti huomiota datan keräämisen kankeuteen. Tiedonkeruuprosessi vei valtaosan asiantuntijan ajasta, mikä hidasti kokonaisuuden ohjaamista, eikä muutosta ollut näköpiirissä. Asialle oli tehtävä jotain.

”Samoihin aikoihin sain kuulla, että IT-osastolla oli juuri aloitettu Datahubiksi kutsuttu projekti, jolla tavoiteltiin teknistä kyvykkyyttä rakentaa yrityksen yhteistä data-alustaa", kertoo Mikko. 

Mikko innostui data-alustasta, jonka avulla tieto pysyisi hyvässä järjestyksessä ja kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Hän pääsi etenemään konsernitason tehtäviin, tukemaan datanhallintaa koskevaa kehitysprojektia. Tavoitteeksi muodostui toimia tulkkina teknologiaosaajien ja liiketoimintaosaajien välillä parhaan liiketoiminta-arvon löytämiseksi.

YIT:n ja Lemminkäisen yhdistymisen jälkeen Mikko otti harppauksen IT:n puolelle uudella nimikkeellä Head of Data and Analytics. Samalla hän siirtyi matriisiroolista tiimin esimiesrooliin ja IT:n johtoryhmätehtäviin. Aiempaa hallinnollisemmasta roolista huolimatta hänen tärkein tehtävänsä on vielä tänäkin päivänä toimia tulkkina teknisten osaajien ja liiketoimintayksiköiden välillä.

”Oppini on ollut: yhdistä oma ja työtoveriesi osaaminen. Hakekaa yhdessä sellaisia ratkaisuja, joita muutkin voivat ottaa käyttöön. Tällöin ette korjaa ainoastaan niitä ongelmia, joiden kanssa itse painitte sillä hetkellä, vaan saatatte samalla auttaa jokaista työtoveriakin onnistumaan paremmin. YIT:n suurin vahvuus on aina ollut yhteistyössä, oli rooli organisaatiossa mikä tahansa.”

Lue Mikon koko uratarina