Allianssissa luottamusta luodaan avoimuudella ja vuorovaikutuksella

Luottamus on yksi allianssin kulmakivistä. Se tarvitaan osapuolten välille, jotta yhteistyö onnistuu. Mutta miten luottamus kehittyy allianssissa?

Jutussa erikseen merkityt sitaatit on kerätty nimettömänä - The separate quotes in the article were collected anonymously.
Jutussa erikseen merkityt sitaatit on kerätty nimettömänä - The separate quotes in the article were collected anonymously.

Allianssin valinta toteutusmuodoksi ei tarkoita, että automaattisesti kaikki sujuu mutkattomasti. Allianssin onnistuminen vaatii luottamuksen projektin sisällä tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan kesken. Kun luottamus saavutetaan, on työskentely helpompaa. Jos luottamuksen menettää, on se vaikea saada takaisin.

Etenkin aluksi voi tulla törmäyksiä ja väärinymmärryksiä, kun ei olla varmoja, kuka osaa mitäkin.

”Minulle selvisi vasta kuukausien suunnittelutyön jälkeen, että suunnittelija oli ajatellut lisärakenteen toteutuksen täysin toisella tavalla kuin me toteuttajat. Kyllä meinasi itku päästä. En tiedä, miten olimme melkein puoli vuotta puhuneet asian vierestä sen toteutettavuuden suhteen.”


Raide-Jokerissa tilaajan projektijohtajana työskentelevä Juha Saarikoski HKL:ltä sanoo, että yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat erityisesti johto- ja päällikkötehtävissä sekä yhteisissä toiminnoissa big roomissa: pitää osata kuunnella muita, arvostaa muiden mielipiteitä ja tarvittaessa pystyä muuttamaan myös omaa mielipidettä.

“Luottamuksen syntyminen edellyttää sitä, että kaikilla on rohkeutta luottaa toisiin ja pitää myös itse olla korostetusti luottamuksen arvoinen. Ei saa antaa viitettä, että olisi ketunhäntä kainalossa tai ajaisi omia etuja”, kertoo Saarikoski.

Allianssihankkeen osapuolten lisäksi luottamusta pitää rakentaa myös ulkoisten sidosryhmien, kuten loppukäyttäjien ja veronmaksajien suuntaan. Myös siinä auttaa eri osapuolten toiveiden ja näkemysten kuunteleminen sekä avoin ja rehellinen viestintä hankkeen etenemisestä.

Raide-Jokeri Ravirata havainnekuva.jpg

Avoin mieli ja avoimet kirjat

Viikoittainen päätöspalaveri ei riittänyt aluksi kaikkien avoimien asioiden keskusteluun, joten meillä oli kerran viikossa iltapäivä varattu siihen, että käsittelimme mm. johtamisjärjestelmää, hankkeen ja allianssin tavoitteita sekä tekemisen tapoja. Ne keskustelut lähensivät porukkaa, joka kävi istunnoissa. Kuitenkin ne, jotka olisivat tarvinneet eniten yhtenäistä näkemystä tai edes ymmärrystä siitä, miksi sellainen tarvitaan, olivat valitettavan usein poissa.


Allianssin työryhmän kehittyminen vie aikaa. Kun työtä tehdään yhdessä jatkuvasti, luottamus toisen osapuolen ammattitaitoon, rehellisyyteen ja hankkeen parhaaksi ajatteluun rakentuu.

Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5 -allianssissa työskentelevä projektipäällikkö Markus Kaustinen YIT:ltä kertoo, että hankkeen projektiryhmä reflektoi säännöllisesti omaa ja koko porukan suoritusta. Sen kautta löytyy kehitysideoita, joiden mukaan myös ryhdytään toimiin.

Kun allianssissa kaikki toimijat ovat saman sopimuksen alla, kirjat ovat avoimet ja kaikki tekeminen laskutuksesta kustannusseurantaan ja ennusteisiin on läpinäkyvää.

“Luottamus syntyy parhaiten omalla esimerkillä, kun toimii läpinäkyvästi, ei peittele asioita eikä pidä omia muistioita”, Kaustinen kertoo.

Kukaan ei hyödy riitelystä

Edes allianssissa kaikesta ei olla samaa mieltä, vaan ongelmatilanteita tulee vastaan. Myös tällöin avoimuus on tärkeää: asiat selvitetään avoimesti ja ilman syyttelyä – allianssissa kaikki osapuolet ovat myös ongelmallisessa tilanteessa samalla puolella pöytää.

Välillä, kun on tullut lunta tupaan, ollaan vaan todettu, ettei sillä ole mitään väliä, kenen vika se on. Nyt asia on vaan saatava kuntoon. Allianssimalli auttaa siinä, että kaikilla on halu päästä mahdollisimman äkkiä oikealle ladulle. Kukaan ei hyödy riitelystä.


Allianssille määritellyt pelisäännöt auttavat toimimaan oikein ja myös niissä luottamus on sääntö numero yksi, lähtökohta ja perusta kaikelle tekemiselle.

“Olemme tulostaneet big roomin seinälle hankkeen pelisäännöt, ja kaikki ovat allekirjoittaneet ne. Peilaamme tehtyjä töitä niihin ja mietimme, olemmeko toimineet sääntöjen mukaisesti”, Markus Kaustinen kertoo.

Mikäli asia ei ratkea projektiryhmän kesken, se viedään ratkaistavaksi allianssin johtoryhmään. Muissa hankemalleissa riitely käydään yleensä oikeusistuimessa, kun taas allianssissa johtoryhmä keskustelee asiasta niin kauan, että kaikki osapuolet ovat samaa mieltä.

YIT Botnia High 5.jpg

Hyötyjä koko rakennusalalle

Raide-Jokerin projektijohtaja Saarikosken mukaan allianssi on parhaimmillaan, kun sen avulla voidaan pöllyttää vanhoja, luutuneita käsityksiä siitä, miten rakennusprojekteja pitäisi toteuttaa.

“Kun haastetaan riittävän rohkeasti alan vakiintuneita toimintatapoja ja mietitään, voidaanko tehdä asioita paremmin”, Saarikoski sanoo.

Bothnia High 5 -allianssin projektipäällikkö Markus Kaustinen näkee tärkeänä, että kaikki osapuolet ovat alusta asti mukana allianssissa. Tämä antaa esimerkiksi rakentajalle mahdollisuuden vaikuttaa hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa, joka kaikissa hankemalleissa ei ole mahdollista. Kun kaikki ovat heti saman pöydän ääressä viemässä hanketta eteenpäin, saadaan kaikilta näkemys parhaista toteutustavoista.

“Sitä kautta saavutetaan kustannustehokkaita, toimivia, varmempia ja laadukkaampia ratkaisuja, kun tekemistä peilataan kaikkien osapuolten asiantuntemukseen”, Kaustinen kertoo

Allianssihankkeista hyötyy paitsi projekti, myös koko rakennusala. Allianssikokemuksesta saatuja oppeja voi hyödyntää jatkossa myös muissa hankkeissa.

“Allianssihankkeiden kautta on kasvamassa uusi tilaajien, rakentajien ja suunnittelijoiden sukupolvi, joka on tehnyt päivittäin yhteistyötä tilaaja-suunnittelija-rakentaja-rajapintojen yli”, Saarikoski kertoo.

TILAA LISÄTIETOA AllianssiSTA


Allianssin perusoppi

Allianssi on avoimeen ja läpinäkyvään yhteistyöhön perustuva hankemalli, jossa osapuolten muodostama projektiorganisaatio vastaa yhteisesti projektin suunnittelusta ja rakentamisesta. Perinteisestä hankemallista allianssin erottaakin juuri se, että kaikki organisaatiosta sopimuksiin ja toimintatapoihin on yhteistä. Myös riskit ja hyödyt jaetaan, jolloin kaikki voittavat tai häviävät – yhdessä. Allianssia käytetään toteutusmuotona pääasiassa haastavissa hankkeissa, joissa on paljon epävarmuutta ja sidosryhmiä, kuten teollisuushankkeissa, sairaalarakentamisessa tai julkisissa liikennehankkeissa.

Vaasan keskussairaalan Bothnia High 5 on melko tyypillinen projektiallianssi: mukana on viisi osapuolta, joiden yhteisenä päämääränä on rakentaa 37 000 neliötä erilaisia sairaanhoidon tiloja, palveluja ja osastoja.

Raide-Jokeri taas on monella tapaa poikkeuksellinen allianssihanke. Yhden tilaajan sijaan siinä on kaksi ja se on tilaajatahojen eli Helsingin ja Espoon ensimmäinen allianssihanke. Raide-Jokeri on myös iso allianssiksi: kahdeksan eri osapuolen myötä hankkeessa työskentelee jopa 900 ihmistä.

“Pääkaupunkiseudulla on monia pikaraitiovaunuhankkeita yleiskaavassa ja suunnitteilla. Raide-Jokeri on ensimmäinen toteutuksessa, mikä pistää hankkeen onnistumiselle painetta”, kertoo tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski Helsingin kaupungilta.