Hoiva ja terveys

Hoiva ja terveys

YIT Hoiva – ammattilainen käytössäsi

YIT Hoiva on käytössä testattu konsepti hoiva-ja päiväkotien toteuttamiseen. Se tarjoaa vanhusten ja muiden erityisryhmien tehostetun palveluasumisen lisäksi niihin liittyviä monipuolisia asumisen ratkaisuja. Valitsemalla YIT Hoivan saat luotettavan ja osaavan kumppanin toimivien ja kustannustehokkaiden hoivapalvelutilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. 

Yhteystiedot

Edut

YIT Hoiva tarjoaa palveluntuottajalle mahdollisuuden palvella asiakkaitaan toimivissa ja viihtyisissä tiloissa. YIT:n tonttitarjonnasta löytyy sopivia sijainteja koko Suomen alueelta. YIT kehittää hankkeen edellyttämän liiketoimintakonseptin, suunnitteluttaa hankkeen palveluntuottajan tarpeiden mukaan, hoitaa rakentamisen lupa-asiat, hankkeen rahoituksen sekä tarvittavan sopimusjuridiikan. Palveluntuottaja voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. YIT tarjoaa kilpailukykyisen vuokran ja sopimusehdot.

YIT Hoiva rakentaa elämänkaarikoteja

YIT Hoiva -kohteissa toteutetaan tehostetun palveluasumisen ohella enenevässä määrin myös vuokra-asuntoja, joita tarjotaan henkilöasiakkaille palveluntuottajan tai kiinteistön omistajan kautta. Elämänkaarikodit suunnitellaan erityisesti ikäihmisten näkökulmasta muokattaviksi, mutta niihin ovat tervetulleita asumaan kaikki, joiden elämäntilanteeseen asunnot sopivat. Asuntoihin on saatavilla palveluita, mutta niitä ei ole pakko ostaa. YIT:n tavoitteena on mahdollistaa ihmisten elää omanlaistaan elämää, ellei esimerkiksi muistisairaus tai toimintakyvyn heikkeneminen vaadi turvautumaan varsinaiseen palveluasumiseen.

Elämänkaarikoteja toteutetaan sekä yksittäisinä hoivahankkeina että osana suurempia korttelikokonaisuuksia. Vanhemman sukupolven omistusasumisesta ja siihen liittyvistä palveluista voit lukea lisää asumisen sivuilta.

YIT toteuttajana

YIT on toteuttanut hoivakiinteistöjen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita jo usean kymmenen vuoden ajan. YIT:llä on ratkaisut ja kokemus niin lukuisista päiväkodeista, erityisryhmien kodeista kuin vanhenevan väestön hoivakodeista ja seniorikodeistakin.

Hoivahankkeissa YIT:llä on vastuu kokonaisuudesta. Oli kyseessä uudiskohde tai peruskorjauskohde, YIT hoitaa kaikki vaiheet hankekehityksestä ja suunnittelusta itse rakentamiseen ja sijoittajamyyntiin. Kumppaneina ovat yksityiset hoivapalveluyritykset sekä kunnat ja säätiöt. Hoivahanke voidaan myös toteuttaa osana suurempaa aluekehityskokonaisuutta, josta löytyy erilaisia asumisen omistus- ja rahoitusmuotoja sekä palvelukonsepteja. Terveydenhoitoalalla YIT on toteuttanut useita lääkärikeskuksia ja sairaalatiloja. Suunnittelussa otetaan huomioon, että tilat tukevat eri palveluiden välistä synergiaa, kuten potilasvirtoja terveydenhoidon ydinpalveluiden ja muiden, kuten apteekki- ja fysioterapiapalveluiden välillä. Tästä esimerkkinä on YIT:n toteuttama lääkärikeskus NEO:n 2000 m2:n laajennus Turussa.