YIT on kehittänyt konseptin, joka vähentää tietojenkäsittelyn aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja helpottaa uusia datakeskuksia tarvitsevien teknologiayritysten elämää.

Tuotamme ja kulutamme yhä enemmän dataa, ja määrä kasvaa nopealla tahdilla. International Data Corporation (IDC) arvioi ennusteessaan, että määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 175 tsettatavuun eli 175 triljoonaan gigatavuun vuodessa. Tämän määrän voi suhteuttaa siihen, että IDC arvioi vuonna 2018 koko maailman datamääräksi 33 tsettatavua. Datan kulutuksen kasvuun liittyvät olennaisesti internetiin liitettyjen laitteiden tarpeet, median ja videon käyttö sekä uudet tekoälyn, robottien, IoT:n ja 5G:n kaltaiset dataa ahmivat teknologiat.

Teknologiayritykset ja datakeskusala tarvitsevatkin uusia ratkaisuja kaiken syntyvän ja käsiteltävän datan varastointiin. Tietojenkäsittely kuluttaa yhä enemmän energiaa, minkä takia datakeskusten pitäisi olla myös kestäviä ja ilmastotehokkaita, jotta ne täyttäisivät voimistuvat vaatimukset hiilineutraaliudesta tai jopa hiilipositiivisuudesta.

Useita vuosia sitten suunniteltu ”vanha” datakeskus oli aikanaan omistajalleen merkittävä investointi. Nyt siitä on tullut taakka, joka ei vastaa liiketoiminnan nykyisiin suuren tiheyden tarpeisiin tai täytä ympäristövaatimuksia.

”YIT haluaa olla merkittävässä roolissa digitaalisen yhteiskunnan kehittämisessä. Olemmekin aktiivisesti kehittämässä kestävää datakeskusta, jonka rakentaminen aiheuttaa mahdollisimman pienen jalanjäljen ja joka tarjoaa puhtaan pilviratkaisun.  Haluamme tarjota asiantuntemustamme ja kehittää datakeskusta yhdessä asiakkaan kanssa. YIT tarjoaa tuulivoimaloita ja mahdollisuuden käyttää hukkalämpöä. Asiakkaamme pääsevätkin näin kehityksen kärkeen sen sijaan, että jäisivät siitä jälkeen,” sanoo Ruotsin YIT:n liiketoiminnan ja teknologian kehittämisestä vastaava johtaja Fredrik Sarvell. 

Yhdistämme tuulivoiman, hukkalämmön ja ruoantuotannon

Datakeskukselle tuotetaan energiaa tuuliturbiineilla, vesivoimalla ja jopa aurinkokennoilla. Tietojenkäsittelyssä syntyvä hukkalämpö myydään ja siirretään lähellä olevaan kasvihuoneeseen, jossa se auttaa paikallisia viljelijöitä ruoantuotannossa. Hukkalämpö voidaan myydä myös kaukolämpöjärjestelmään, jolloin se vähentää järjestelmän fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

”Selvittelemme eri vaihtoehtoja datakeskuksissa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseksi. Mielestäni tämä on tärkein konseptimme kestävyyteen vaikuttava asia, sillä ylimääräinen lämpö täytyy pystyä kierrättämään jotenkin. Tarvitsemmekin kumppaneiksi viljelijöitä. Jos he voivat esimerkiksi säästää lämmityskustannuksissa, heidän kannattaa sijoittaa toimintoja datakeskuksen lähelle”, Sarvell toteaa.

”Koko prosessin tavoitteena on nettoarvoltaan nollahiilijalanjälki, ja voimmekin sanoa, että datakeskuksen päästöt ovat mahdollisimman pienet.”

Teknologiayritykset voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa

YIT on rakentanut datakeskuksia Pohjoismaissa jo aiemmin. Niiden kehittäminen on kuitenkin Sarvellin mukaan paljon monimutkaisempi asia.

”Kun osallistumme datakeskushankkeeseen rakentajana, me periaatteessa vain kokoamme keskuksen piirustusten mukaan. Datakeskuksen kehittäminen alusta alkaen on aivan erilaista, sillä hallitsemme silloin prosessin kaikkia vaiheita. Asiakkaan ei tarvitse neuvotella useiden organisaatioiden kanssa, vaan ainoastaan kertoa meille omat toiveensa ja tarpeensa – ja tietenkin tuoda rakennukseen omat palvelinkehikkonsa ja palvelimensa.”

”Datakeskus palveluna tarkoittaa, että hoidamme kaikki suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät operatiiviset asiat. Asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Jos esimerkiksi jokin jäähdytysjärjestelmän tuuletin vioittuu, on meidän vastuullamme varmistaa, että se saadaan kuntoon mahdollisimman pian”, Sarvell kuvailee.

Konseptiin kuuluu myös se, että YIT hoitaa Pohjoismaissa yhteydet paikallisviranomaisiin. YIT on esimerkiksi jo selvitellyt datakeskuksen rakentamiseen sopivia paikkoja sekä Ruotsista, Norjasta että Suomesta. YIT hoitaa rakennusluvat etukäteen, joten kaikki on valmista, kun projekti hyväksytään.

”Suunnittelemme ja rakennamme asiakkaan datakeskuksen paikallisten määräysten mukaisesti, ja meillä on hyvät suhteet kuntiin. Asiakas saa YIT:ltä kokonaishinnan datakeskukselle, joka rakennetaan ja jota käytetään asiakkaan kaikkien vaatimusten sekä paikallisten määräysten mukaisesti – ja kestävästi.”

Etsimässä kestävämpiä datakeskuksia