YIT:n asiakastyytyväisyys on toimialansa huippua

YIT:n asunnonostajien asiakastyytyväisyys on toimialansa huippua, selviää EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemästä Uudisasuntorakentaminen 2018 -tutkimuksesta.

Tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. YIT:n asiakastyytyväisyys oli tutkimuksessa 77,8. Tulos on samalla tasolla kuin viime vuoden pilottitutkimuksessa (77,7).

YIT:n asiakastyytyväisyyden osa-alueet ovat tasaisesti toimialan keskiarvon yläpuolella; eniten toimialaa korkeammalla ovat imago ja palvelunlaatu. YIT:tä pidetään luotettavana toimijana, jonka asiakkaana on helppo olla. YIT:n asiakkaat ovat harvinaisen tyytyväisiä yhteydenpitoon muuton jälkeen. Myös yhteydenpito rakennustyön aikana on toimialan huippua.

”Asiakasymmärrys on tie hyvään asiakaspalveluun ja -kokemukseen. Olemme viime vuosina panostaneet etenkin asiakaspalautteen ja markkinadatan analysointiin. Todellinen 360:n asteen näkymä asumiseen auttaa meitä tarjoamaan parempia tuotteita sekä kehittämään asiakaspalveluamme. On hienoa kuulla, että asiakkaat kokevat saavansa tästä hyötyä”, Asumisen palvelut -kehitysohjelman vetäjä Pekka Helin kertoo.

Myös koettu tuotelaatu on YIT:llä korkealla, mistä kertovat tulokset kohdissa: rakennusliike pysyi aikataulussa (93,2), asunnon virheettömyys (77,0), asunnon varustetaso (80,9), asunnon pohjaratkaisu (84,6) ja käytettyjen materiaalien laatu (76,8). Asiakkaat myös kokevat saaneensa vastinetta rahalleen sekä palvelun (80,6) että asunnon osalta (81,0).

”Kuinka todennäköistä on, että suosittelisit rakennusliikettä muille” -kysymyksessä YIT:n tulos on 80,5 (toimialan tulos on 76,4).

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1. helmikuuta 2018.

”Kahden ison yhtiön yhdistyminen tuo mukanaan paljon muutoksia. Tunnistamme juuri parhaimpia toimintatapoja molemmista yhtiöistä ja yhtenäistämme toimivimmat käytännöt. Tulevaisuudessa asiakkaamme hyötyvät varmasti entistä monipuolisesta osaamisestamme sekä halustamme kehittää kilpailukykyämme, tuotteitamme ja palveluitamme”, Helin toteaa.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille (8 kpl) tekemä Uudisasuntorakentaminen-tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran touko-kesäkuussa 2017. Toimialan tulos on mukana olevien yritysten tulosten keskiarvo painotettuna uudisasuntorakentamisen volyymeillä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla maalis-huhtikuussa 2018. Haastateltavia oli yhteensä lähes tuhat.

Uudisrakentaminen 2018 -tutkimuksen yhteenvetoon: http://www.epsi-finland.org/report/uudisasuntorakentaminen-2018/