YIT mukana Puolustusvoimille tehtävässä valmiusrakentamisessa

Valmiusrakentaminen on rakentamista maanpuolustuksen tarpeisiin normaali- ja poikkeusoloissa ja sitä on toteutettu Puolustusvoimille koko Suomen itsenäisyyden ajan. Valmiusrakentamisessa hyödynnetään rakentamisen ammattilaisia ja rakennusteollisuuden tuotteita.

YIT osallistuu Puolustusvoimille tehtävään valmiusrakentamiseen. Valmiusrakentamista toteutetaan Puolustusvoimien ja rakennusteollisuuden yhteistyönä kaikkialla valtakunnassa. Toimintaan osallistuu monta huoltovarmuuskriittistä rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden yritystä suunnittelutoimistot, talotekniikkayritykset ja konevuokraajat mukaan luettuina. Valmiusrakentamista on tehty aina, mutta Puolustusvoimille myönnetyn lisärahoituksen myötä rakentamista on tarkoitus lisätä merkittävästi.

Mitä valmiusrakentaminen on?

Valmiusrakentaminen on henkilöstön ja materiaalin suojarakenteiden valmistamista ja pystyttämistä maanpuolustuksen tarpeisiin. Se tarkoittaa tilapäisten ja pysyvien suojarakenteiden rakentamista Puolustusvoimien joukoille ja materiaaleille poikkeusolojen tarpeita varten.

  • Valmiusrakentaminen on osa tehokasta puolustuskykyä. Sitä toteutetaan ja harjoitellaan normaalioloissa.
  • Valmiusrakentaminen on yksi keino hyödyntää kansallisia voimavarojamme sotilaallisen maanpuolustuksen tukena. Rakentaminen toteutetaan Puolustusvoimien ja kotimaisen rakennusteollisuuden yhteistyönä.
  • Valmiusrakentamista tehdään normaalioloissa pääasiassa Puolustusvoimien hallinnassa oleville maa-alueille. Jossain määrin rakentamista toteutetaan myös yksityisten mailla, jolloin solmitaan maankäyttösopimukset. Mikäli rakennetaan yksityisille maille, käytetystä maa-alasta maksetaan korvaus.

Puolustusvoimien normaali- ja poikkeusoloissa tarvitsemien suojarakenteiden rakentamista toteutetaan suunnitelmallisesti eri puolilla valtakuntaa järjestettävien vuosittaisten valmiusrakentamisharjoitusten yhteydessä. Harjoituksissa on mukana Puolustusvoimien valmiusrakentamisasiantuntijoiden lisäksi kotimainen rakennusteollisuus joka rakentamistöiden lisäksi myös valmistaa ja kehittää erityisiä rakennustarvikkeita Puolustusvoimien käyttöön.

Harjoituksessa testataan valmiusrakentamisen toimintamallia, jossa siviiliurakoitsija rakentaa linnoitteet ostopalveluna sotilasviranomaisen vaatimusten mukaisiksi. Harjoituksella kehitetään niin Puolustusvoimien kuin siviiliurakoitsijankin henkilöstön osaamista. Valmiusrakentamisharjoitukset ovat osa Puolustusvoimien harjoituskokonaisuutta. Harjoitus kehittää tukikohtien suojaa, mutta myös kansallista varautumista, kuten rakennusteollisuuden valmiuksia tukea Puolustusvoimien rakentamista poikkeusoloissa.

Maavoimat ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos harjoittelevat valmiusrakentamista vuonna 2022 viikoilla 37-47 eri puolilla Suomea.

Kokonaisvaltainen kumppani infran rakentamiseen | YIT.fi