Otimme Whistleblower-ilmoituskanavan käyttöön ensimmäisten joukossa, yli 10 vuotta sitten

Ilmoituksia YIT Ethics Channeliin tulee noin 25 kappaletta vuodessa.

YIT otti vuonna 2010 käyttöön – ensimmäisten 10 suomalaisyrityksen joukossa – niin sanotun Whistleblower-järjestelmän (suom. ilmoituskanava).

”YIT:n ja Lemminkäisen yhdistyessä vuonna 2018 molemmilla yhtiöillä oli oma Whisteblower-järjestelmänsä. Nämä analysoitiin ja päädyttiin ottamaan käyttöön ihan uusi järjestelmä. Uudistetulle järjestelmälle annettiin nimitys YIT Ethics Channel.”, kertoo riskienhallinnasta ja yritystuvallisuudesta vastaava johtaja Ari Ladvelin YIT:ltä. ”

EU hyväksyi ns. Whistleblower-direktiivin vuonna 2019. Kansallisella tasolla direktiivi tulee jalkauttaa tämän vuoden loppuun mennessä.

”Laki ei tuo meille merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi vastatoimien suoja on YIT:llä toteutettu mm. järjestelmien tietoturvan kautta ja tapausten selvittämisestä vastaa riippumaton taho: YIT:n eettinen toimikunta. Uutta on kuitenkin se, että saatuihin raportteihin tulee vastata määräajassa.”

Direktiivin myötä EU-jäsenmaihin luodaan myös kansalliset ilmoituskanavat, jolloin ilmoituksia YIT:lle saattaa tulla myös muiden kuin YIT:n sisäisten kanavien kautta.

Whistleblower 2.jpg

 

Järjestelmä edistää vastuullisuutta ja ennaltaehkäisee riskejä

Ilmoituksia YIT Ethics Channeliin on tullut viime vuosina keskimäärin 25 per vuosi. Näistä noin puolet on tullut YIT:n ulkopuolelta ja toinen puoli YIT:n sisältä.

”Poikkeamista tai epäilyistä toiminnassa tulee YIT:llä ensisijaisesti ilmoittaa aina esimiehelle. Jos tämä ei ole mahdollista tai ilmoittaja haluaa pysytellä nimettömänä, ilmoituksen voi tehdä Whistleblowerin kautta”, Ladvelin sanoo.

”Ilmoituksia tulee kaikista maista, ehkä kuitenkin niin, että EU:n länsiosasta on tullut suhteessa enemmän ilmoituksia kuin idästä. Eniten ilmoituksia on tullut ostoihin, henkilöstöön sekä huoltotoimintaan ja palveluihin liittyen”, Ladvelin toteaa.

Käytännössä ilmoitukset noudattavat aika hyvin YIT:n liiketoiminnan volyymin jakautumista eri maihin.

”Näemme järjestelmän edistävän vastuullisuutta ja ennaltaehkäisevän riskejä. Siksi haluamme Ethics Channellille myös mahdollisimman hyvää näkyvyyttä. YIT Ethics Channelin kautta on tullut esille myös vakavia tapauksia, jotka ovat johtaneet toimenpiteisiin ja muutoksiin”, Ladvelin kertoo.

Vastaavia kokemuksia on muissa yrityksissä, mistä syystä järjestelmät ovat ensin yleistyneet ja nyt, EU-direktiivin myötä, niitä vaaditaan kaikilta merkittäviltä organisaatioilta.

”Haluamme jatkossakin varmistaa, että koko toimitusketjumme noudattaa hyviä liiketoimintakäytäntöjä ja tavoitteemme on kehittää rakennusalan toimintaperiaatteita yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan. Tässä työssä YIT Ethics Channelilla on merkittävä rooli”, Ladvelin kiittää.

 
Väärinkäytösten raportointi