Hybridihankkeemme Pasilan Tripla on myös työturvallisuuden edelläkävijä

Triplassa ei aloiteta yhtään työvaihetta ilman oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden yhteistä, huolellista työturvallisuussuunnittelua. Rakennusalalla vietetään tällä viikolla Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikkoa.

Helsingin Pasilaan valmistuva Tripla on valtava hybridihanke, jonka viidellä suurella lohkolla työskentelee rakentamisen kiivaimpina ajanjaksoina samanaikaisesti yli 2 000 henkeä. Jo hankkeen alkuvaiheessa nimitimme hankkeelle oman työsuojelupäällikön. Perustimme työsuojelupäällikön alaisuuteen työturvallisuustiimin työturvallisuustyönjohtajineen sekä työntekijöineen. Tiimi on kasvanut rakentamisen edetessä parikymmenhenkiseksi.

Tuhansien työvaiheiden, satojen yhteistyökumppaneiden ja kymmenien eri kansallisuuksien työskentelykulttuurien yhtenäistäminen vaatii tuekseen tarkat prosessit, joista kenenkään ei ole lupa poiketa. Toimintajärjestelmämme mukaisten pelisääntöjen noudattamista vaaditaan Triplan työmaalla kaikilta. Säännöt ovat selkeät. Kun valvomme turvallisuutta, valvomme myös tilaajavastuun toteutumista kaikilta osin.

Selkeiden pelisääntöjen avulla olemme luoneet Triplaan työmaakulttuurin, jossa jokaisella on tiedossa, millaista toimintaa häneltä odotetaan. Avoimuudesta ja rehellisyydestä ei koskaan rankaista, mutta asioiden piilottelusta niin voidaan tehdä. Näin saamme työtapaturmat tai läheltä piti -tilanteet tehokkaasti tietoomme. Tutkimme jokaisen tilanteen tarkkaan ja teemme korjaavia toimenpiteet, jotta vastaavilta tapahtumilta vältytään jatkossa.

Emme aloita Triplassa yhtään työvaihetta ilman oman henkilöstön ja aliurakoitsijoiden yhteistä huolellista työturvallisuussuunnittelua.

Työmaan jokaisella lohkolla pidämme säännölliset ryhtiliikekeskustelut sekä oman henkilöstön että aliurakoitsijoiden kanssa.  Työturvallisuustiimillä on keskeinen rooli sisäisessä koulutuksessa, tuen antamisessa, opastuksessa ja valvonnassa työmaalla.

Olemme pilotoineet Triplassa digitalisaation mahdollistamia sovelluksia. Sähköiset turvallisuus- ja laatujärjestelmät, kuten kulunvalvonta, tulitöiden valvonta- ja lupajärjestelmä, kemikaalirekisteri, logistiikkajärjestelmä sekä sähköiset infotaulut yleisissä tiloissa auttavat meitä johtamaan jokapäiväistä työtä sekä turvallisuuden että laadun näkökulmasta.

Työturvallisuutta raportoidaan tarkasti ja taajaan, mutta sen lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä valvovien viranomaisten kanssa. Avoin keskusteluyhteys on kaikkien osapuolten etu. Myös säännöllinen hätätilanteiden harjoittelu ja sovitut toimintamallit pelastuslaitoksen kanssa pitävät työmaamme kriisivalmiuden korkealla tasolla.

Turvallisuustiimin yhteistyö Triplan työmaan oman viestinnän kanssa on kiinteää, koska keskellä tiivistä kaupunkirakennetta huolehdimme myös ulkopuolisten henkilöiden turvallisuudesta. Ajantasainen tiedottaminen, liikenteenohjaus ja työmaa-alueiden selkeä rajaus ovat osa turvallista toimintakulttuurimme.

Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikko on tänä vuonna tuttuun tyyliin toukokuun puolivälissä. Koko rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla järjestetään sekä yhteisiä että yritysten omia turvallisuustapahtumia.

Turvallisuusviikon tavoitteena on saada RT:n jäsenyritysten, näiden aliurakoitsijoiden ja sidosryhmien henkilöstö sekä viranomaiset osallistumaan työturvallisuutta edistävään toimintaan. Mukana ovat myös Rakennusliitto, Pro, RIA, RAKLI ja SKOL.  

YIT:llä Turvallisuusviikon jokaiselle päivälle on teemoitettu ohjelmaa, josta työmaat voivat valita omaan tilanteeseensa parhaiten sopivat osat. Viikon teemat YIT:llä ovat YIT:n työturvallisuuden muistisäännöt:

13.5. Ennakointi – Älä ohita, välitä
14.5. Kulkutiet ja liikenne – Näe ja tule nähdyksi
15.5. Ergonomia – Huolehdi itsestäsi
16.5. Korkealla työskentely ja nostot – Älä putoa, älä pudota
17.5. Koneet ja laitteet – Huolehdi työvälineistäsi

Turvallisuusviikon aikana palkitaan paras turvallisuusaiheinen valokuva rakennusalalta. Kilpailuun osallistuvat kaikki #turvallisuusviikko -tunnisteella Twitterissä tai Instagramissa lähetetyt kuvat.