Työ kaivoksissa digitalisoituu – ja tästä syystä se on hyvä asia

Viime viikolla Levillä koettiin yhteisöllisiä hetkiä, kun jopa tuhatpäinen joukko kaivosalan ammattilaisia kokoontui yhteen Fennoscandian Exploration and Mining -tapahtumassa. Vaikka kyseessä oli iso, yksi Euroopan merkittävimmistä alan tapahtumista, oli tunnelma jälleen tiivis – kuin ison perheen kesken vietettyä laatuaikaa.

Tänä vuonna digitaalisuus ja tiedunkeruu nousivat toistuvasti puheenaiheiksi tapahtuman yhteydessä. Niillä oli merkittävä rooli myös meidän YIT:n ständillämme, sillä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tapaamisen ohella saimme esitellä YIT:n kehittämän Sampo tuotannonohjausjärjestelmän. Tuotannonohjausjärjestelmä herätti kiinnostusta ja syystäkin: reaaliaikaista tietoa keräävä järjestelmä on tätä päivää parhaimmillaan.

Mikä digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntävissä palveluissa sitten on niin hyvää? Muun muassa se, että reaaliaikainen, matkalla muuttumaton tieto helpottaa jatkosuunnittelua ja töiden seurantaa – ja tämä puolestaan parantaa laatua sekä lisää läpinäkyvyyttä.

Läpinäkyvyys on tärkeää, sillä se lisää luottamusta meidän ja asiakkaidemme välillä. Tänä päivänä, kun satsaamme entistä enemmän yhteistoiminnalliseen työskentelyyn, täytyy pitää huolta, että osapuolten välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja avoin keskusteluyhteys. Tällöin yhdessä ennakoimalla voimme välttyä yllätyksiltä ja tähdätä kohti parasta mahdollista lopputulosta. Sampo on yksi työkalu, joka tekee siitä mahdollista.

Läpinäkyvyyden lisäksi digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntävät välineet mahdollistavat sen, että reaaliaikaista tietoa voidaan yhä helpommin hyödyntää myös jatkossa. Koneiden dokumentoimat tiedot jäävät heti muuttumattomina jatkokäyttöön ja ovat helposti saatavilla. Tästäkin syystä me haluamme tukea digitalisoitumista myös kaivostyöskentelyssä.

Mielestäni uusien mallien ja välineiden hyödyntäminen on tärkeää, sillä maailma muuttuu ja me YIT:llä haluamme muuttua sen mukana. Pyrimme jatkuvasti kehittämään yhteistoiminnallisia urakkamalleja, ja haluamme olla moninaisten ja uusien vaihtoehtojen edelläkävijöitä. Tällä tavalla viemme kehitystä eteenpäin niin toimintamallien kuin esimerkiksi työturvallisuuden saralla.

Mutta mitäpä iloa uusista kehitysaskelista on, jos niistä ei keskustella? Myös siitä syystä FEM:n kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä – asioista keskustellaan, ideoita pallotellaan ja tekijät saavat kasvot. Verkostoituminen lisää luottamusta toimijoiden välillä ja on tärkeä tapa rakentaa suhdetta asiakkaisiin. Kun asioista keskustelee, ei tarvitse arvailla. Siitä vapautuvan ajan voi käyttää uuden luomiseen. 

Petri Saarinen / Yksikönjohtaja, kalliorakentaminen ja kaivokset