Turvallisemmat työmaat uuden kenttätyökalun avulla

Työturvallisuus on meille erittäin tärkeä asia. Olemme nyt ottaneet käyttöön uuden kenttätyökalun, jonka avulla parannamme työmaidemme turvallisuutta entisestään.

YIT Talon Tekniikka on ollut ratkaisevassa roolissa muun muassa asukaspalvelua parantavien sähköisten palveluiden käyttöönotossa linjasaneerauksissa. Nyt kehitämme toimintaamme ottamalla käyttöön työmaidemme seurantaan ja dokumentointiin digitaalisen kenttätyökalun.

Työmaidemme viikkomittauksia ja havaintoja varten kenttätyökaluksi valittiin Congrid-ohjelma. Ohjelma tarjoaa ratkaisun rakentamisen laadun ja työturvallisuuden hallintaan. Työmaalla työnjohtajat suorittavat viikoittain työturvallisuuteen liittyviä mittauksia ja dokumentoivat havainnot digitaalisesti työkalun avulla helposti. Mobiililaitteella suoritettava dokumentointi säästää aikaa, parantaa laatua ja turvallisuutta sekä yhtenäistää toimintoja. Ohjelmalla ylläpidetään myös työmaan jokapäiväisiä rutiineja. 

”Testasimme useita ohjelmia ja saimme Congridista positiivista palautetta. Tämän perusteella päätimme ottaa kenttätyökalun käyttöön jokaisella työmaallamme”, toteaa YIT Talon Tekniikan kehityspäällikkö Tomi Luukka.

”Tarve digitaaliseen dokumentointiin tulee työmailta. Perinteisesti rakennustyömaan aikana dokumentoidaan ja taltioidaan valtava määrä paperia. Digitaalinen dokumentointi helpottaa tarpeellisten uudistusten tekemistä. Tieto pysyy turvassa ja sitä on helpompi jakaa tarvittaessa eteenpäin”, Tomi jatkaa.

Kenttätyökalu tehokkaasti työmaiden käyttöön

Jotta kenttätyökalu saadaan tehokkaasti käyttöön ja sitä käytetään yhtenäisellä tavalla koko yrityksessämme, tarvitaan selkeä ohjeistus. YIT Talon Tekniikan työnjohtaja Jere suorittaa Satakunnan ammattikorkeakoulussa insinööriopintoja ja tekee parhaillaan opinnäytetyötä kenttätyökalun käyttöönotosta työmailla. Opinnäytetyön ajankohta kohtasi hyvin yrityksemme aikataulujen kanssa. Lopputuotoksena saamamme ohjeistus viedään jokaiselle työmaallemme mahdollisimman pian.

”Opinnäytetyön tavoitteena on saada mahdollisimman selkeät ohjeet ohjelman helpolle käyttöönotolle”, Jere toteaa.

”Työkalun käyttöönoton tulee olla vaivatonta eikä se saa haitata työmaan muita toimintoja, joten ohjeiden pitää olla suoraviivaisia.”

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tomi Luukka, tomi.luukka@yit.fi