Tehoa korjaamisen tahdittamalla

Halusimme päivittää pääkonttorimme ajanmukaiseksi monitilatoimistoksi. Remontti tehtiin tahtisuunnittelun avulla noin kolmanneksen lyhyemmässä ajassa kuin normaalisti.

Päivitimme YIT:n pääkonttorin Helsingin Oulunkylässä vastaamaan tämän päivän toimistotyön vaatimuksia. Ajanmukaistamisen lisäksi remonttitarpeen herätti päätös koota pääkonttoritoiminnot monesta eri toimipisteistä yhteen: uusi YIT tarvitsi myös uudenlaiset työtilat.

Tilat tuli remontoida mahdollisimman nopeasti, jotta muuttamaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön päästiin mahdollisimman pian. Johto halusi projektin toteutuvan tavallista lyhyemmässä ajassa, joten testasimme itsellämme, miten tahtiaikataulutus soveltuu korjausrakentamiseen.

Noin 700 henkilön työtilat vaihtuivat puolessa vuodessa koppikonttoreista muunneltavaksi, viihtyisäksi monitoimitilaksi, jossa on huomioitu muun muassa tiimityön, hiljaisen työn ja etätyön tarpeet. Modernin talotekniikan avulla paransimme muun muassa lämmityksen, ilmastoinnin ja valaistuksen ohjailtavuutta ja kasvatimme energiatehokkuutta.

Läpimenoaika lyheni kolmanneksella

Kävimme läpi remontin alkuperäisen 10 kuukauden aikataulun yhdessä aliurakoitsijaverkoston kanssa: suunnittelimme muun muassa materiaalivirtoja ja keskustelimme tehokkuuksista. Keskustelujen pohjalta asetimme läpimenoajan tavoitteeksi 6 kuukautta.

Loimme projektille yhteisen visuaalisen työympäristön tahdistamalla työt kerroskohtaisesti työlajeittain (teksti jatkuu kuvan alla).

Tarkoituksena oli luoda jokaiselle työvaiheelle tekemisen edellytykset ja tuoda esiin mahdolliset ongelmat, jotka pyrittiin ratkomaan yhdessä etukäteen.

Hanke valmistui kuudessa kuukaudessa. Mallin käytön onnistumisen edellytyksenä on ammattimaisesti toteutettu tahdistus ja suunnittelu, mutta myös tiivis yhteistyö tekijöiden kesken. Projektinjohto vietti paljon aikaa paikan päällä keskustelemassa tekijöiden kanssa siitä, missä meidän tulisi parantaa toimintaamme.

Kehitys jatkuu

”Hanke onnistui hienosti, joten aiomme jatkaa ja kehittää tahtisuunnittelun käyttöä myös asiakkaidemme korjausrakennushankkeissa tulevaisuudessa,” korjausrakentamisesta vastaava johtaja Jussi Niiranen YIT:ltä toteaa.

”Kun remontin aiheuttama häiriöaika lyhenee, se on suoraa säästöä asiakkaillemme. Tiloja ei tarvitse esimerkiksi sulkea yhtä pitkäksi aikaa kuin perinteisessä mallissa, kuluja säästyy mahdollisten väistötilojen tarpeesta ja niin edelleen.”

”Olemme aiemmin käyttäneet samantyyppisiä menetelmiä asuntorakentamisessa ja saaneet niistä hyvää kokemusta ja oppia, jota nyt sovellettiin onnistuneesti korjausrakentamisessa. Saimme Panuntien remontista myös runsaasti kehitysideoita, joita viemme seuraavaan hankkeeseen. ”

Faktat

Tahtisuunnittelu = Tuotannonsuunnittelu viedään merkittävästi nykyistä tarkemmalle tasolle ja sitä viestitään ja ohjataan visuaalisten menetelmien avulla. Tavoite on saavuttaa tasainen, ennakoitava tuotantotahti (lasketaan tuntimäärinä), joka mahdollistaa myös logistiikan tarkan suunnittelun. Näin poistetaan hukkaa ja parannetaan tuottavuutta. Kun tuotantosuunnitelmaa kehitetään ja pullonkauloja poistetaan jatkuvalla parantamisella ja oppimisella, myös läpimenoaikoja voidaan lyhentää.

Tahtisuunnittelu on osa Lean-ajattelua, jossa ei kiireessä juosta lujempaa, vaan tehdään yhdessä fiksummin, uusilla toimintatavoilla.  

Panuntien 11:n kiinteistössä työskentelee noin 700 YIT:läistä. Remontti alkoi huhtikuussa 2018 entisten sisätilojen purkamisella ja valmistui lokakuun alkuun.

Hankkeen lopputulos: 

    • Tavoitteet liiketilojen toimivuudesta toteutuivat
    • Tilat valmistuivat loppukäyttäjän tarvitsemassa järjestyksessä
    • Kerrokset valmistuivat loppukäyttäjän toivomassa ajassa (tuotannon läpimenoaika 10 kk => 6 kk)

Tutustu YIT:n korjausrakentamisen palveluihin

Lue lisää YIT:n toimitilaratkaisuista