Tavoitteena Oulussa: kesäkeli kevyelle liikenteelle läpi vuoden

Kunnossapidon innovaatiot mahdollistavat sekä alan kehittymisen että ympäristöystävällisemmät työtavat.

Kotikemistin kokeista se lähti! Olen kokeillut talvella 2016-2017 kotipihan liukkaudentorjuntaa kaliumformiaattilla. Huolellinen lumenpoisto ja muutama litra nestettä talvessa pitävät liukkauden poissa. Pihakiveyksen kunto on lähes kesäkelin tasossa.

Kotipihan kokeilusta innostuneena käynnistimme kokeilun Oulussa alueurakassa helmikuussa 2017. Tarkoituksena on mahdollistaa lähes kesäkeliä vastaavat tieolosuhteet kevyen liikenteen käyttäjille. Kokeiluosuus on Kempeleessä tien 816 viereisen kevyen liikenteen väylän osuudella.

Kaliumformiaatti on muurahaishapon kaliumsuola (orgaaninen aine), joka hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Sitä käytetään liukkaudentorjuntaan pohjavesialueilla ja lentokentillä.

Kansalaiset hyötyvät kokeilusta

Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki, missä ihmiset kulkevat mielellään paikasta toiseen jalankulku- ja pyöräteillä. Toivomme, että kaliumformiaattikokeilusta saadaan myönteiset kokemukset, jotta käyttöä voidaan laajentaa. Lumeton, pitävä väylän pinta helpottaa merkittävästi liikkumista talviaikaan.

Mikäli väylät pysyvät paljaina ympäri vuoden, vähentyvät liukkaudesta johtuvat kaatumiset, ja ihmiset pystyvät käyttämään väyliä turvallisin mielin. Todennäköisesti tämä lisäisi entisestään hyötyliikunnan määrää, millä on positiivisia vaikutuksia sekä terveydentilaan että ympäristöön.

Onko kallista – mutta sen arvoista?

Kokeilu päättyy kevättalvella 2017. Mikäli hanke onnistuu hyvin ja on kustannuksellisesti järkevä, on tavoitteena laajentaa menetelmän käyttöä laajemmalle alueelle. Kokeilupätkä on lyhyt, sillä kyseessä on hinnakas aine. Liuoksen lopullista käyttömäärää ole vielä pystytty arvioimaan eikä näin ollen kokeilusta syntyviä kustannuksia.

Selvää on, että laatutasoa on mahdollista nostaa huomattavasti, siihen ei ole muita kuin mahdollisesti taloudellisia esteitä. Laadun kohottaminen on arvokysymyksiä. Halutaanko kevyelle liikenteelle tarjota yhtä hyvää laatua mitä tarjotaan autoilijoille? Henkilökohtainen mielipide on KYLLÄ. Ainahan sitä lämpimässä autossa pärjää vaikka vähän huonommassakin kelissä, sen sijaan pyöräily pehmenevässä polanteessa ja sohjossa käy voimille. Omakohtaista kokemusta on.

Mikäli parempaan laatuun ollaan valmiita satsaamaan, maksaa se todennäköisesti itsensä takaisin. Mikäli hyväkuntoisilla ja sulilla teillä pystymme estämään kaatumisista johtuvia luunmurtumia ja muita vammoja on kyseessä suuri säästö inhimillisessä kivussa ja säryssä sekä tietysti terveydenhoitokuluissa. Viksuina insinöörit tietysti tekevät asiasta laskelmia ja vaihtoehdoista valitaan paras vaihtoehto.

Seuraa kehittämishankkeita ja niiden etenemistä Google+ -sivustolla

Mika Terhelä / Kunnossapitopäällikkö

Intohimona elämää helpottavien ratkaisujen näkeminen ja parannuskeinojen oivaltaminen.