Tavoitteena aina turvallinen työpaikka – työturvallisuus kehittyy määrätietoisella työllä

Työturvallisuuden parantaminen lähtee työn huolellisesta suunnittelusta, ennakoinnista ja hyvästä yhteistyöstä, sanovat YIT:n työturvallisuuspäälliköt.

Työturvallisuus on ottanut rakennusalalla valtavan kehitysloikan 50 vuodessa. 1970-luvulla työmailla sattuneissa tapaturmissa menehtyi keskimäärin noin 50 henkeä vuodessa. Viime vuosina luku on onnistuttu painamaan 5–10 kuolemantapaukseen vuodessa.

YIT:n työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela muistuttaa, että hyvistä tuloksista huolimatta jokainen työtapaturma on yhä liikaa. Siksi määrätietoista työtä riskien vähentämiseksi ja turvallisuudenhallinnan parantamiseksi on jatkettava.

"Olemme saavuttaneet tietyn turvallisuustason, mutta sen parantaminen edelleen vaatii pitkäjänteistä ja tinkimätöntä toimintaa. Mitkään hokkuspokkus-temput eivät auta."

Turvallisuuden suunnittelu ja ennakointi ratkaisevat

Jokelan mukaan työturvallisuuden keskeisiä trendejä ovat hyvä suunnittelu ja ennakointi.

"Turvallisuutta täytyy suunnitella etukäteen aivan samalla tavalla kuin yksittäisessä työsuoritteessa määritellään laatu ja aikataulut."

Yhtä lailla oleellista on tunnistaa työmaalla vaaran paikkoja ja tehdä turvallisuushavaintoja. YIT:n Infra-segmentin työturvallisuuspäällikkö Antti Mitrunen sanoo, että on tärkeää puuttua epäkohtiin eikä kävellä niiden ohi.

"Niin työnjohdolta, työntekijöiltä kuin toimihenkilöiltäkin pitää löytyä rohkeutta ja uskallusta puuttua epäkohtiin sekä kyseenalaistaa huonoja käytäntöjä. Turvallisuudessa puuttuminen on välittämistä", Mitrunen toteaa.

YIT_Birger_turvallisuus.jpgTurvavaljaat ovat tärkeä osa työturvallisuutta työmaalla.

Olennainen osa päivittäistä tekemistä

YIT:ssä työturvallisuus pyritään nivomaan aina osaksi päivittäistä tekemistä. Se esimerkiksi tarkoittaa turvallisuuden upottamista työohjeisiin ja vakioituihin toimintatapoihin.

Jokelan mielestä myös työntekijöiden näkemykset tulee ottaa huomioon jo työvaiheiden suunnittelussa ja jatkuvasti hankkeen aikana esimerkiksi viikoittaisissa turvavarteissa.

"Kun työntekijä voi ainakin jossakin määrin vaikuttaa omaan tekemiseensä, se sitouttaa aivan eri tavalla.”

”Työn suorittaminen turvallisesti on osa rakennusalan ammattilaisen ammattitaitoa."


Työntekijöitä osallistetaan myös esimerkiksi sillä, että he pääsevät itse valitsemaan parhaita mahdollisia suojavarusteita kyseisen työn olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Myös ergonomia huomioidaan Jokelan mukaan aiempaa paremmin. Näin ehkäistään esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

"Toimintakyvyn ylläpitäminen, työkyvyn edistäminen ja jaksaminen ovat asioita, jotka kytkeytyvät muutenkin tiiviisti työturvallisuuteen", Jokela huomauttaa.

YIT turvallisuus.jpg
YIT:n työturvallisuuspäällikkö Antti Jokela kuvassa oikealla.

Valokuvat kertovat oikean toimintatavan

Asioiden kertaaminen ja pitäminen esillä ovat tärkeitä myös työturvallisuudessa. YIT on ottanut käyttöön Miltä hyvä näyttää -toimintamallin, jossa valokuvien avulla kerrotaan oikeista toimintatavoista.

Jokelan mukaan kuvasarja lähtee liikkeelle työmaalla otetusta "kauhukuvasta", jossa turvallisuuden näkökulmasta on paljon parannettavaa. Seuraavassa kuvassa asioita on laitettu jo osittain kuntoon ja kolmannessa näytetään tavoitetila.

Tällä hetkellä teemana ovat turvalliset kulkutiet ja vaara-alueet. Esimerkiksi portaissa kompastumisia ja kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti, kun puupalat ja muut roskat poistetaan kulkureitiltä ja portaissa risteilevät sähköjohdot ripustetaan ylös. Myös valaistuksen parantaminen ja kulkijoille tukea antavat käsijohteet vähentävät riskejä.

"Miltä hyvä näyttää -toimintamalli on saanut työmailta paljon hyvää palautetta. Havainnolliset valokuvat avautuvat kaikille myös monikielisessä työyhteisössä", Jokela sanoo.

YIT työturvallisuus Antti Jokela.jpg
Antti Jokela.

Turvallisuus paranee yhteistyöllä

Antti Jokela on toiminut vuodesta 2017 lähtien YIT:n Suomen-toimintojen työturvallisuuspäällikkönä. Hänellä on takanaan pitkä ura YIT:ssä muun muassa vastaavan työnjohtajan tehtävistä asunto-, toimitila- ja hybridihankkeissa.

Työmaavuosina kertyneestä tuotannon kokemuksesta ja hankkeen kokonaisuuksien ymmärryksestä on paljon hyötyä myös nykyisissä tehtävissä.

Jokela korostaa työturvallisuusasioissa yhteistyön merkitystä. YIT:ssä kokonaisvaltaista työturvallisuustyötä tehdään laajalla joukolla yrityksen sisällä.

"Oleellista on myös yhteistyökumppaneiden johtaminen. Yksin emme pysty varmistamaan työmaan turvallisuutta, vaan eri toimijoiden kanssa on käytävä aktiivista vuoropuhelua myös näissä asioissa."

Antti Mitrusen mielestä avoin keskustelu työturvallisuusasioista edistää asenteiden muuttumista. Tietoa turvallisuuden parantamiseksi jaetaan avoimesti myös yritysten välillä esimerkiksi infrarakennusalan INFRA ry:ssä.

“Työturvallisuusasioita ei nähdä yrityssalaisuuksina tai kilpailuun vaikuttavina tekijöinä, vaan jaamme oppeja koko alan kehittämiseksi”, INFRA ry:n turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Mitrunen sanoo.

Työturvallisuus työmaillamme | YITGROUP.COM

Työturvallisuus kehittyy ennakoimalla ja oppimalla | YIT.fi