Laatua parantava tahtituotanto säästää aikaa ja ympäristöä

Hyödynnämme yhä useammassa rakennusprojektissa tahtituotantoa, joka tuo asiakkaille useita hyötyjä. Käänteentekevä työskentelytapa lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa laatua.

Rakennusalalla haetaan aktiivisesti uusia tuottavuutta ja asiakashyötyjä lisääviä ratkaisuja, ja tahtituotantona tunnettu toimintamalli on yksi sellainen.

"Kyse on käänteentekevästä tuotantomallista", YIT:n kehityspäällikkö Jami-Petteri Ahonen tiivistää.

Ahonen tietää, mistä puhuu. Hänen tehtävänään on edistää tahtituotannon käyttöönottoa YIT:n rakennusprojekteissa ja toimia tässä työmaiden tukena kouluttamalla työntekijöitä.

"On antoisaa työskennellä kiinnostavan ja toimialaa uudistavan aihepiirin parissa."

 

Järjestelmällinen tapa tehdä työtä

 

Rakentamisen tahtituotantoa on verrattu autoteollisuuden liukuhihnaan, jossa valmistusprosessi etenee tasaisella nopeudella, ja kukin työvaihe tehdään suunnitellusti sille asetetussa aikaraamissa.

Tahtituotannossa työkohteessa tapahtuvat tehtävät järjestetään työpaketeiksi, jotka pystytään suorittamaan tietyllä tahtialueella tietyn tahtiajan puitteissa.

"Esimerkiksi toimitilarakentamisessa rakennuksen sisätöissä tahtialueena voi olla yksi kerros, jossa yksi työpaketti saattaa olla väliseinien rungon ja yhden puolen levytyksen tekeminen, toinen sähkökaapelointi ja kolmas väliseinän umpeen laittaminen", Ahonen havainnollistaa.

YIT:llä tahtiaika on tyypillisesti yksi työviikko. Työryhmä aloittaa uuden työpaketin maanantaina ja kuittaa sen valmiiksi perjantaina.

"Selkeisiin kokonaisuuksiin jaetun työn etenemistä on huomattavasti helpompi seurata. Näin projekti pysyy entistä paremmin työnjohdon hanskassa."

 

Taustalla töiden huolellinen suunnittelu

 

Tahtituotannossa korostuu huolellisen suunnittelun merkitys. Työpakettien ja aikataulujen suunnittelussa varmistutaan, että työkuorma tehtävien suorittamiseen on sopiva.

"Tarkoitus ei ole juosta nopeammin tai kiristää yksittäisen työntekijän työtahtia. Tehokkuus tulee siitä, että suunnittelemme ja teemme asiat entistä fiksummin. Näin parannetaan myös työn laatua."

Tahtituotannon suunnittelussa hyödynnetään rakennuksen suunnittelussa tuotettua dataa ja tietomalleja. Oleellisia ovat myös kumppanien kanssa käytävät keskustelut, jotta työt saadaan mitoitettua vastaamaan käytettävissä olevia resursseja.

Myös tilaajan kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä, jotta suunnitelma työn etenemisestä vastaa tilaajan vaatimuksiin ja projektin tavoitteisiin.

"Yhteistyötä on enemmän kuin perinteisessä tekemisessä", Ahonen sanoo.

 

Tahtituotanto yleistyy myös toimitilarakentamisessa

 

YIT:llä tahtituotanto lähti liikkeelle pysäköintilaitoksista ja asuntorakentamisen pilottihankkeista. Hyvien kokemusten myötä tuotantomuotoa viedään nyt myös toimitilarakentamiseen.

"Asuntorakentamisessa tahtituotannon toteuttamista helpottaa se, että tiimi voi toistaa samat työtehtävät samanlaisissa kerroksissa."

Toimitiloissa oman haasteensa tuovat toisistaan poikkeavat tilaratkaisut, mutta hyvällä suunnittelulla tahtituotanto sopii Ahosen mukaan myös näihin kohteisiin.

YIT:llä on tästä kokemusta Vaasan keskussairaalan uudisrakennushankkeesta, jonka oppeja hyödynnetään jatkossa Tammisairaalaksi nimetyn HUSin uuden silmäsairaalan ja Espoon Tuultenristi-toimitilakiinteistön sisätöissä.

Tahtituotanto_Tammisairaala_3.jpg

Tahtiajat aikaisempien projektien kokemuksista

 

Ahosen mukaan yksi opetus on ollut, että toimitilarakentamisessa talotekniikan asennustyöt kannattaa sovittaa tarkasti yhteen muiden töiden kanssa, jotta myös LVIS-työt etenevät samassa tahdissa.

Myös sopivimmat tahtiajat ovat hahmottuneet aiempien projektien kokemuksista.

"Kovin pieniksi paloiksi hanketta ei kannata pilkkoa. Meillä järkeväksi tasoksi on havaittu viiden päivän tahtiaika. Näin työhön saadaan systemaattisuutta, ja tehtävät on helppo sovittaa työviikon rytmiin."

 

Nopeat läpimenoajat keskeinen asiakashyöty

 

Asiakkaille tahtituotannosta on monenlaista hyötyä. Ahosen mielestä keskeisin etu on rakentamisen läpimenoaikojen selkeä lyheneminen.

"Näin kohde voidaan luovuttaa entistä nopeammalla aikataululla. Se aikaistaa kiinteistöstä saatavaa tuottoa ja nopeuttaa asukkaiden pääsyä uuteen asuntoon."

Tahtituotanto säästää aikaa, kun kaikki työpaketit rytmitetään toimimaan samaan tahtiin. Se vähentää tyhjäkäyntiä työmaalla.

"Perinteisessä rakentamisessa eri työvaiheiden väliin joudutaan jättämään aikapuskureita. Tahtituotannossa sen sijaan yksi tiimi saa tahtialueella työn valmiiksi esimerkiksi viikon aikana, jolloin seuraavan työpaketin tekijät pääsevät aloittamaan saman tien oman osuutensa maanantaina."

Tahtituotannon vaatiman tarkemman suunnittelun myötä aikapuskurit tuodaan selkeämmin esille, ja niiden käyttö voidaan suunnitella paremmin. Se mahdollistaa kokonaisläpimenoajan lyhentämisen ja tuotannon tehostamisen.

Tahtituotanto.jpg

Tahtituotanto tuo ympäristöhyötyjä

 

Entistä systemaattisemman ja laadukkaamman rakentamisen ohella Ahonen korostaa tahtituotannon ympäristöhyötyjä.

Selkeästi määritelty työpaketti antaa mahdollisuuden mitoittaa tarvittavat materiaalit entistä tarkemmin. Esimerkiksi väliseinätöissä tiedetään tarkasti, kuinka paljon runkoa tai kipsilevyä työhön on varattava.

"Näin vähennetään materiaalihukkaa. Myös toimituksia työmaalle pystytään niputtamaan järkeviksi kokonaisuuksiksi, mikä vähentää kuljetusten päästöjä."

"Tarkka tieto työpaketissa käytetyistä materiaaleista auttaa myös rakennuksen hiilijalanjäljen laskemisessa."

Lopputyö: tahtituotanto sopii raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakentamiseen

Kestävä kehitys YIT:llä

HAE TÖIHIN HANKKEISIIMME

Ota yhteyttä