SRI on EU-tason mittari rakennusten älyvalmiudelle

Rakennusten älyindikaattori on yhteneväinen menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida rakennuksen älyvalmiuksia. Mittauksen kohteena on erityisesti talotekniset laitteet. Rakennuksen älyindikaattori on tärkeä työkalu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille ja se auttaa kehittämään älykkäitä ja kestäviä rakennuksia, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin myötä Euroopan tasolla on valmisteltu rakennusten älyindikaattoria (Smart Readiness Indicator, SRI). Sen tarkoituksena on antaa kuvaus siitä, miten rakennuksen energiatehokkuutta pystytään parantamaan, miten rakennus vastaa käyttäjien tarpeisiin ja miten se pystyy reagoimaan energiaverkon toimintaan.

Älyindikaattoria testataan tällä hetkellä kahdeksassa EU-maassa ja Suomessa testihankkeita koordinoi Motiva. Tavoitteena on luoda yhteinen kysymyspatteristo kohteelle, jonka avulla arvio voidaan tehdä.

”YIT:n osalta mukana testissä ovat olleet kaksi elinkaarimallilla toteutettua kohdetta”, kertoo elinkaarihankkeiden johtaja Matti Varstala.

SRI tähtää siihen, että se voisi antaa helposti ymmärrettävän kuvauksen rakennuksen mahdollisuuksista sen älykkääseen käyttöön niin sen omistajille, ylläpitäjille kuin laitevalmistajillekin. Lisäksi se voi auttaa käyttäjiä valitsemaan älykkäitä rakennuksia, jotka vastaavat heidän tarpeitaan ja edistävät heidän hyvinvointiaan.

Älyindikaattori voi auttaa tunnistamaan alueita, joilla rakennus voi parantaa älykkyyttään ja tuottavuuttaan.

”Indikaattorin tämänhetkisen kysymyspatteriston ja pisteytyksen mukaan lisäpisteitä testikohteissamme saisimme, jos kiinteistöissämme tehtäisiin energian kysyntäjouston mahdollistavia lämmityksen ja jäähdytyksen energiavarastoja tai jos esimerkiksi järjestäisimme tuuletuksen automaattisesti avautuvilla ikkunoilla”, kiinteistöpäällikkö Mika Kukkonen kuvailee.

Lisäpisteitä olisimme saaneet myös pienillä perusparannuksilla, kuten pumppujen kierrosmääräohjauksilla ja esittämällä energiankulutuksia muun muassa aulanäytöllä käyttäjille. Jälkimmäiseen meillä löytyy jo ratkaisukin.

”Kohteissamme on hyvin otettu huomioon sisäolosuhteiden optimointi. Mielestäni kiinteistöihin ei kannata lisätä tekniikkaa vain tekniikan takia, vaan tarve on arvioitava maa-, olosuhde- ja kohdekohtaisesti”, Toimitilat-segmentin strategia- ja kehitysjohtaja ja YIT Smart Buildingin asiantuntija Juho Siitonen sanoo.

”Pilotti herätti ajatuksia ja täytyy pohtia mihin meidän kannattaa fokusoida, kun lopulliset kriteerit aikanaan tulevat julkaistuksi ”, Matti pohtii.


SRI:n luokittelu ja avainalueet

SRI jakautuu kolmeen avainalueeseen, joita ovat valmius energiansäästöön ja ennakoivaan ylläpitoon (rakennus kykenee varastoimaan energiaa eri tavoin), valmius vastata käyttäjän tarpeisiin sekä valmius vastata energiaverkon kysyntäjoustoon.

Älyindikaattori perustuu 10 pääkategoriaan sekä 52 eri toimintoon kategorioiden sisällä. Pääkategorioiden tulokset vaikuttavat 8 eri vaikuttavuusindikaattoriin. Pääkategoriat ovat:

  • lämmitys
  • jäähdytys
  • lämmin käyttövesi
  • ilmanvaihto
  • valaistus
  • dynaaminen rakennuksen vaippa
  • paikalla tuotettu uusiutuva energia
  • kysynnän jousto
  • sähköautojen lataus
  • monitorointi ja säätö

Rakennuksen älykkyydestä pisteitä voi saada 1–100 ja tuloksen mukaan kohteet luokitellaan kategorioihin A-G.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Testauksen perusteella päätetään jatkoaskelista. EU:n jäsenmaille toimitetaan 1.1.2026 kertomus testauksen tulosten arvioimiseksi. Mikäli kertomuksessa todetaan, että indikaattorista tehty arvio on myönteinen, vuoden 2026 lopussa hyväksytään säädös, jonka myötä rakennusten älyvalmiutta luokittelevaa järjestelmää (SRI) aletaan soveltamaan muihin kuin asuinrakennuksiin (joiden lämmitys tai lämmitys- ja IV-järjestelmien nimellisteho on yli 290 kW).

Lisää tietoa Smart Readiness Indikaattorista:
Smart Readiness Indicator (SRI) for Buildings: Smart Readiness Indicator (SRI)


Katso myös:

Älykäs rakennus on vastuullinen