Mitä milleniaalit toivovat työelämältä?

Oletko ajatellut, että pian puolet maailman työvoimasta on milleniaaleja? Mitä se tarkoittaa työelämälle ja mitä milleniaalit haluavat työelämältä ja työympäristöltä? Miten nämä tulevaisuuden työntekijät saadaan palaamaan takaisin toimistolle vai saadaanko - onko perinteinen toimisto jo historiaa?

Mikä merkitys työyhteisöllä, henkilökohtaisella kehittymisellä tai toimistolla heille on? Näitä teemoja selvittääkseen teetimme kansainvälisellä The NextGen Projectilla maalis-huhtikuussa tutkimuksen, johon osallistui 1 100 verkkokyselyyn vastannutta. Vastaajat olivat iältään 20-40- vuotiaita, yli puolet heistä suomalaisia, loput muualta Skandinaviasta ja Baltiasta.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kolmeen keskeiseen teemaan: milleniaalien arvomaailmaan ja työn merkityksellisyyteen, työyhteisön ja henkilökohtaisen kehittymisen kysymyksiin sekä konkreettisiin odotuksiin työtä kohtaan.

Tärkeimmät konkreettiset asiat, joita nuoret arvostavat työssään, ovat oma työpiste, lyhyt työmatka ja joustavat etätyömahdollisuudet. Vaikka työaikojen ja työskentelypaikkojen suhteen halutaankin joustavuutta, moni kokee työssään paljon paineita, ja tässä oma työpiste voi toimia turvallisuuden ja vakauden tunteen tuojana.

Hybridityö on arkea, toimisto erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan

Hybridityö on tullut jäädäkseen. Nuoret toivoivat työskentelevänsä työajastaan 60-prosenttisesti etänä. Noin 8,5 prosenttia sanoi haluavansa työskennellä ainoastaan etänä ja kolme prosenttia pelkästään toimistolla. Yli 40 prosenttia milleniaaleista suosisi nelipäiväistä työviikkoa. Mahdollisuus joustavasti valita etä- ja toimistotyön välillä on tärkeä keino saavuttaa tasapaino työn ja muun elämän välillä.

Fyysisellä toimistolla on omat tärkeät etunsa, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että olisi vain yksi tietty toimisto. Aineisto osoitti, että toimistotyön puolesta liputtavat eivät olleet välttämättä vanhempia. Merkittäviä ennustavia muuttujia olivat vastaajien koulutustaso ja se, miten he näkivät itsensä työskentelemässä tavallisina toimistoaikoina viiden vuoden kuluttua. Toimisto nähdään myös eräänlaisena turvamekanismina, joka erottaa työn ja vapaa-ajan toisistaan – tämänhän tiedetään olevan yksi tietotyöläisten suurimmista ongelmista.

Työyhteisö vaikuttaa kokemukseen työn merkityksellisyydestä

Työyhteisö ja työkaverit ovat vastaajille tärkeitä useilla eri tavoilla. Yhdessä työskenteleminen ja kokeneemmalta kollegalta oppiminen ovat tärkeässä roolissa. Vahva yhteisöllisyyden tunne sitouttaa nykyisiä työntekijöitä ja auttaa houkuttelemaan uusia. Hyvä työyhteisö vahvistaa yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Siitä voi tulla tärkeä osa yksilön henkilökohtaista kasvutarinaa, ja avoin vuoropuhelu työyhteisössä auttaa vahvistamaan käsitystä siitä, mikä on oman työn perimmäinen merkitys.

Yrityksen eettisyys ja vastuullisuus ovat tärkeitä asioita milleniaaleille. Tutkimuksen valossa työhön liittyvien perusasioiden on kuitenkin oltava kunnossa ennen kuin eettisyydellä ja vastuullisuudella on merkitystä. Palkka, joustavat työajat ja samanhenkiset työtoverit ovat kolme tärkeintä asiaa, joita milleniaalit haluavat uudelta työpaikalta.

Tutustu tukimusraporttiin