Kohti päästövähennyksiä - YIT:n ensimmäinen vuosi ilmastotavoitteiden kanssa

Hiilijalanjäljen laskenta, sisäisen raportoinnin kehitys sekä kiinteistöjen hiilineutraali lämmitys ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena ilmastotavoitteidemme edistämisessä.

YIT julkaisi ilmastotavoitteensa* vuosi sitten. Ensimmäinen vuosi on ollut tapahtumarikas ympäri organisaatiota. On selvää, että ilman lukuisten ihmisten panosta ja liiketoiminnan aitoa sitoutumista emme olisi päässeet tähän asti.

Kiitos kollegoille hyvästä työstä!

Oman osaamisemme kasvattaminen onkin ollut yksi kuluneen vuoden ponnistuksista. Olemme järjestäneet hiilijalanjäljen laskennasta konserninlaajuisesti koulutuksia kahdeksassa eri toimintamaassamme, ja odotamme laskennan ohjaavan suunnittelua laajasti kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Avainasemassa tässä kehityksessä on yhteistyö suunnittelunohjauksen, laskennan ja hankinnan kanssa.

Meidän tulee ymmärtää rakennusten ja rakentamisen hiilijalanjälki, jotta voimme tunnistaa alamme tärkeimmät toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sen vuoksi, vuoden 2020 alusta lähtien hiilijalanjäljen laskenta on ollut pakollinen osa omaperusteista hankekehitystämme. Pyrimme myös käynnistämään automatisoidun laskennan ja siihen liittyvän raportoinnin omaperusteisissa asumisen kohteissamme vuonna 2021. Lisäksi Infraprojekteilla tutkitaan ja kehitetään aktiivisesti hiilijalanjäljen laskennan mahdollisuuksia infrarakentamisen osalta.

Olemme myös toteuttaneet puurakenteisen kerrostalohankkeen sekä teettäneet lopputyön puu- ja betonirakenteisten kerrostalojen hiilijalanjälkien eroista. Nämä kokemukset auttavat meitä tekemään kestävämpiä valintoja tulevaisuudessa.

Oman toiminnan päästöjen seurantaa kehitetään jatkuvasti

Omaperusteisten hankkeiden hiililaskennan lisäksi olemme kehittäneet sisäistä, kestävän kehityksen raportointikokonaisuutta. Yhteistyössä yritysarkkitehtuurin, liiketoiminnan, vastuullisuustiimin, kehitysohjelmien sekä data- ja analytiikkatiimin kanssa kehitetty kokonaisuus tukee olennaisesti CO2-päästöjemme seurantaa ja sitä myötä myös niiden vähentämistä. En malta odottaa, että yhteisten ponnistelujen tulokset näkyvät työmaiden ja liiketoimintayksiköiden arjessa!

Jotta voimme mitata päästövähennyksiämme, tulee meidän tuntea päästöjemme lähtötaso. Tänä vuonna saimme valmiiksi päästövähennystavoitteidemme lähtötason määrityksen, joka on auttanut ymmärtämään oman toimintamme päästöjä aivan uudella tarkkuustasolla. Opimme muun muassa, että henkilöstömme lentomatkat vastaavat vain murto-osaa päästöistämme.

Tiekartan laatiminen päästötavoitteiden saavuttamiseksi on meillä jatkuva prosessi, johon osallistuu laajasti ihmisiä liiketoiminnasta ja eri funktioista. Olen ilolla seurannut, kuinka eri tahot YIT:llä ovat oma-aloitteisesti nostaneet päästöjen vähennyskeinoja agendalleen. Muun muassa jätteiden lajittelun, kuten myös energiankulutuksen seurannan tarkentaminen ovat olleet kuluneen vuoden aktiivisia kehitysaihioita.

Yhtenä oman toimintamme päästöjen vähennyskeinona haluamme lisätä vaiheittain uusiutuvan energian käyttöä. Tänä vuonna olemme esimerkiksi sopineet suurimman sähkösopimuskumppanimme kanssa alkuperävarmistetun tuulisähkön ostamisesta suuressa osassa Suomen ja Norjan toimintoja.

Ratkaisuja hiilineutraaleihin rakennuksiin

Rakennusten materiaalien hiilijalanjäljen lisäksi niiden käytönaikainen energiankulutus on yksi suurimmista päästöjä aiheuttavista tekijöistä.

Emme yksin pysty ratkaisemaan rakennusten hiilineutraalia käyttöä asiakkaillemme, mutta pystymme vaikuttamaan siihen muun muassa kiinteistöjen lämmitysratkaisuilla. Asumisen liiketoiminnassamme onkin pilotoitu maalämpökohteita, joissa lämmitys yhdessä vihreän sähkösopimuksen kanssa takaisi asukkaille päästöttömän lämmityksen. Voimme odottaa, että tulevaisuudessa maalämpökohteet tulevat lisääntymään hankeportfoliossamme.

Ja mikä tärkeintä - ilmastotavoitteet ohjaavat toimintaamme matkalla kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä vielä pitkään.

Mia Ranta-aho
Head of Sustainability

 

*Fakta: YIT:n ilmastotavoitteet

Tavoittelemme sekä oman toimintamme että omaperusteisten hankkeidemme hiilijalanjäljen puolittamista suhteellisesti vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä;

pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan asiakkaille kiinteistöihimme hiilineutraalin lämmityksen;

sekä aloitamme raportoinnin omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisista CO2-tunnusluvuista vuodesta 2020 alkaen.

Kestävä kehitys YIT:llä