Tavoitteena on puolittaa oman toiminnan sekä omaperusteisten hankkeidemme päästöt seuraavan 10 vuoden aikana

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista ihmiskuntaa koettelevista haasteista. Edistääkseen ilmastonmuutoksen hillintää YIT on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet päästöjensä pienentämiseksi.

Yksi asetetuista tavoitteista lupaa YIT:n laskevan omaperusteisten hankkeidensa hiilijalanjäljen vuodesta 2020 alkaen. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 ”Haluamme ymmärtää kohteidemme ilmastokuorman ja tehdä suunnittelupäätöksiä, joilla saamme tätä kuormitusta pienennettyä. Hiilijalanjäljen laskenta on oleellinen osa oman osaamisen ja ymmärryksemme kasvattamista sekä työkalu ilmastotavoitteidemme saavuttamisessa”, kuvailee kehityspäällikkö Elina Virolainen YIT:ltä.

YIT on valinnut laskentatyökaluksi Bionova Oy:n OneClick LCA -laskentaohjelman, jonka käyttöönotto aloitettiin syksyllä 2019. YIT:n henkilöstöä on koulutettu ohjelman käyttöön ja keväästä 2020 alkaen jokaisella käynnistyvällä omaperusteisella hankkeella toteutetaan kohteen hiilijalanjälkilaskenta. Laskenta suoritetaan pääasiassa talon sisällä, ensin karkealla ja myöhemmin tarkalla tasolla.

”Olemme halunneet kasvattaa omaa kyvykkyyttämme ja valmiuttamme hyödyntää hiilijalanjälkilaskennan tuloksia hankkeiden suunnittelussa. Siksi valitsimme laskennassa itsenäisen tien”, perustelee Virolainen.

Laskentaprosessin käyttöönotto on edennyt vauhdilla ja YIT:llä onkin aloitettu jo yli 20 suunnitteluvaiheessa olevan kohteen hiilijalanjälkilaskenta, joista kahdeksan on saatu valmiiksi. Yksi lasketuista kohteista on Lappeenrantaan rakennettava As Oy Lappeenrannan Rantala.

”Suoritimme kohteen karkean hiilijalanjälkilaskennan YIT:n ohjeistuksen mukaisesti. Vastasin laskennan suorittamisesta ja aikaa siihen kului näin ensimmäisellä kerralla vain pari tuntia. On ollut mielenkiintoista perehtyä hankkeen tähänkin puoleen ja nähdä minkälaisia vaikutuksia ilmastokuormaan on esimerkiksi materiaalien tai muiden suunnitteluratkaisujen valinnoilla. Tulokset ovat helposti luettavia ja niistä näkee konkreettisesti, mihin ja miten voimme vaikuttaa. Olen ylpeä, että YIT on asettanut strategiset tavoitteet päästöjen puolittamiseksi”, kertoo projekti-insinööri Niko Junna YIT:ltä.

Suunnitteluvaiheessa toteutettavan karkean laskennan lisäksi hankkeille tehdään tarkka hiilijalanjälkilaskenta, kun ne siirtyvät suunnittelupöydältä tuotantoon. Tarkka laskenta on Suomessa Ympäristöministeriön laskentaohjeen mukainen, kun taas muissa YIT:n toimintamaissa noudatetaan EU:n Level(s)-laskentamallia.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii yhteistyötä ja innovatiivisuutta

Hiilijalanjälkilaskenta on työkalu, jolla ymmärretään kohteen suurimmat päästölähteet. Se ei kuitenkaan vielä itsessään pienennä päästöjä.

”YIT:n tavoitteena on puolittaa oman toiminnan sekä omaperusteisten hankkeidemme päästöt seuraavan 10 vuoden aikana ja saavuttaaksemme tämä tavoitteen meidän on ymmärrettävä mistä päästömme muodostuvat. Tähän kohteiden hiilijalanjälkilaskenta on ensiarvoisen tärkeää. Teemme tiivistä yhteistyötä laskennan ja hankinnan välillä, jotta pystymme saavuttamaan asettamamme tavoitteet. Haaste on suuri ja se vaatii myös rakennusmateriaalien sekä koko alan kehittymistä”, kertoo Virolainen.

Esimerkki vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien ja rakennusmateriaalien käytöstä on puumoduulirakentaminen. YIT aloitti historiansa ensimmäisen puukerrostalon rakentamisen alkuvuodesta 2020. Kohde rakennetaan moduuleista ja se valmistuu Tampereen Hervantaan kesällä 2020.

Kestävä kehitys YIT:llä

YIT Kodit