YIT siirtyi kestävässä kehityksessä uuteen aikaan

Uuteen strategiaamme kuuluu se, että kerromme jatkossa entistä enemmän ja näkyvämmin vastuullisuustyöstämme, sen painopisteistä ja tuloksista.

Samalla kun vuosi 2018 oli YIT:lle ja Lemminkäiselle integraatiovuosi, se oli myös vuosi, jolloin ilmastonmuutokseen liittyvät asiat nousivat entistäkin vahvemmin ja näkyvämmin yleiseen keskusteluun. Monien muiden yritysten tavoin päätimme, että nyt on aika käydä uudestaan läpi kaikki ne vanhat keinot ja uudet mahdollisuudet, joilla voimme kantaa kortemme kekoon.

YIT:ssä ja Lemminkäisessä oli tehty kestävän kehityksen työtä jo vuosia, hieman eri painotuksin ja näkökulmin. Näiden satavuotisten yhtiöiden sulautuessa viime vuonna meillä olikin mahdollisuus yhdistää kahden eri yrityskulttuurin parhaimmat käytännöt ja paras osaaminen.

Kun lähdimme rakentamaan uuden yrityksen strategiaa, oli kuitenkin selvää, että ainoastaan vanha oppi ei riitä: tarvittaisiin lisäksi uudenlaista ajattelua ja enemmän selkeitä toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Aloittamamme työ kestävän kehityksen saralla sai raamit, kun julkaisimme olennaisuusmatriisimme ja siihen liittyvät kestävän kehityksen tavoitteemme toukokuussa vuoden 2018 kestävän kehityksen katsauksen yhdessä.

Lisäksi meillä on uuden yhtiön kestävän kehityksen politiikka ja, mikä tärkeintä, kestävä kehitys on ensimmäistä kertaa mukana YIT:n strategiassa Green Growth -kehitysohjelman muodossa.

Green Growth tarkoittaa meille vaatimustenmukaisuutta, sidosryhmäodotuksiin vastaamista sekä erilaisia kestävän kehityksen sekä vastuullisuuden kehitysprojekteja. Suorituskyvyn kasvattaminen on välttämätöntä, jotta pääsemme tavoitteisiimme: se edellyttää materiaali- ja energiatehokkuutta, kierrätysasteen nostamista, CO2-laskentaa ja kestävän kehityksen liittämistä osaksi tuotesuunnittelua. Uutta kasvua haemme kiertotalousliiketoiminnan työkalupakkia hyödyntäen.

Uuteen strategiaan kuuluu se, että kerromme jatkossa entistä enemmän ja näkyvämmin vastuullisuustyöstämme, sen painopisteistä ja tuloksista. Osallistumme kestävään kehitykseen monin tavoin. 100 hyvää tekoa on yksi keinoistamme olla mukana luomassa hyvää ympäröivään yhteiskuntaan. Nyt hyviä tekoja on koossa jo parisen sataa.

Omassa roolissani tämä on mahdollisuus toimia minulle tutussa ja rakkaassa työssä: tehdä töitä paremman maailman puolesta. Mutta hienointa on se, miten kestävä kehitys on koko yritystä yhteen liittävät voima, joka saa meidät kaikki tavoittelemaan samaa tärkeää tavoitetta. Tästä esimerkkeinä ovat lukuisat tietojärjestelmähankkeemme, joissa on mukana rautaisia ammattilaisiamme data- ja analytiikkatiimistä, yritysarkkitehtuurista, IT-osastolta, hankinnasta sekä liiketoimintasegmenteistä.

Uskon, että tässä ajassa jokainen haluaa olla töissä yrityksessä, jossa kestävän kehityksen asiat otetaan vakavasti ja jossa halutaan pienentää oman toiminnan hiilijalanjälkeä. Jokainen haluaa olla mukana tekemässä fiksuja ratkaisuja ja luomassa positiivista hiilikädenjälkeä. Vastuu tulevaisuudesta on meillä kaikilla.

Kestävän kehityksen katsaus 2018

Mia Ranta-aho
Head of Sustainability