Kehitysinsinööri yhdistää ympäristövastuun rakentamisen johtamiseen

Marikki Makkonen yhdistää kehitysinsinöörin työssään sisäisen palonsa ympäristövastuusta, rakentamisen johtamisjärjestelmän kehittämisen ja hyvin erilaisten infraprojektien tarpeet. Monitaustaisten asiantuntijatiimien osaaminen, työn luovuus ja sopiva määrä haasteita vievät Marikkia uralla eteenpäin.

Marikki Makkonen, 25 v., ei pitäytynyt opinnoissaan mihinkään tiettyyn alaan tai kaavaan. Kemian, vesistö- ja luonnontieteiden kautta ympäristöjohtamisen maisterilinjalle päätynyt Marikki pääsi jo yliopistossa kokeilemaan siipiään mm. yritysten kanssa tehdyssä yhteistyössä. Työnhakuun Marikki lähti yhtä lailla avoimin mielin.

”Jo opintojen aikana ymmärsin, että koulu on vasta pikkusormi, koko käsi odottaa koulun seinien ulkopuolella. Halusin työelämään jatkamaan oppimista”, kertoo Marikki.

Miten kauppatieteiden maisteri sitten päätyi rakennusalalle? Marikki koki, että YIT suurena työnantajana tarjosi kaivattuja mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, ja mielikuva yrityksen vastuullisuudesta vetosi.

”Rakennusala on kestävän kehityksen kannalta monella tapaa hyvin erityinen ala. Rakennetun ympäristön ylläpito on välttämätön asia ja se tuottaa tietynlaista kestävyyttä. Alan ympäristövaikutukset ovat myös suuria ja tuovat mukanaan yhtä lailla suuria riskejä. Erityisesti siksi poikkitieteellistä asiantuntijuutta kaivataan alalle,” summaa Marikki.

Rakennusala on Marikista myös johtamisen näkökulmasta mielenkiintoinen ala, koska projektimainen toimintamalli ja rikas sidosryhmäverkosto sekä toimintaympäristö vaihtelevat todella paljon.

Kehitysinsinöörin kautta tieto kulkee

Marikin päivät Infraprojektien kehitysinsinöörin pestissä sisältävät mm. YIT:n rakentamisen prosesseja ja toimintatapoja ohjaavaan johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä niin laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa sekä monipuolisia kehitystehtäviä. Rakennusprojekteilla tarvitaan paljon tukea kehittämisestä, mutta Marikki kokee myös saavansa valtavasti käytännön tietoa työmaakäynneistä ja keskusteluista projektiorganisaation kanssa.

”Jotta pystyn tekemään oman työni hyvin, minun on oltava projekteihin tiiviisti yhteydessä ja kuultava heitä käytännön rakentamisessa. Koen työssäni olevani myös palvelemassa heitä.”

Marikin koko uratarina