Jäteinfossa käydään läpi jätelaki, lajitteluohjeet sekä se, miten kierrätys ja työturvallisuus liittyvät yhteen

Tärkeintä kierrätyksessä on kuitenkin asenne.

”Työmailla, joilla jätehuolto on hyvin hoidettu, sattuu vähemmän työtapaturmia. Tämä pätee sekä tilaajan että L&T:n työntekijöihin; jos jätekuormat ovat esimerkiksi liian täynnä, jätekuskien työtapaturman todennäköisyys nousee”, kertoo Lassila & Tikanojan asiakkuuspäällikkö Jari Heino.

Meneillään on jätehuolto ja -lajittelu-info Sompasaaren Johanna-korttelin Tate-työntekijöille (talotekniikka). Tavoite on, että jokainen työmaan ”aselajiryhmä” käy infon läpi jossakin vaiheessa.

Jäteinfoja järjestetään työmailla tyypillisesti heti alussa, jolloin infoon osallistuu lähinnä työnjohto sekä runkovaiheessa, kun jätettä alkaa tulla aiempaa enemmän. Tässä vaiheessa infoihin osallistuvat myös työmaan työntekijät.

Kesäkuussa 2021 käynnistyneessä Johanna-korttelissa on tähän mennessä järjestetty Tate-infon lisäksi aloitusinfo sekä kaksi Teams-infoa työnjohtajille.

Heino arvioi, että yhteensä Johanna-korttelissa tullaan pitämään noin kymmenkunta infoa, sillä kyseessä on suuri ja pitkään kestävä hanke, jossa pilotoidaan rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun tehostamista.

”Olen huomannut, että mitä pienempi porukka infoon osallistuu, sitä enemmän osallistujat saavat infosta irti. Siksi on parempi pitää useita pieniä infoa kuin muutama todella iso”, Heino perustelee.

Asenne ratkaisee

Jäteinfossa käydään läpi muun muassa jätelakia, lajitteluohjeita sekä työturvallisuuden ja kierrätyksen välistä yhteyttä.

Infon jälkeen työmaan henkilöstöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

”Yleisin kysymys infossa koskee tavallisesti sitä, miten kaikki urakoitsijat saadaan sitoutettua lajitteluun ja miten jätteet liikkuvat työmaalla ja kuinka monelle jakeelle lajittelua tulee?” YIT:n Ari Larikka kertoo.

Kierrätysohjeista on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset. Siitä huolimatta ne eivät ole valmiit, Heino huomauttaa.

”Ohjeita saa ja voi aina kehittää. Otamme erittäin mielellämme vastaan uusia ideoita ja innovaatioita työmaalta.”

Heino huomauttaa myös, että ohjeita huomattavasti tärkeämpiä ovat asenteet.

”Asian tärkeys täytyy oivaltaa itse, sitä on mahdotonta opettaa. Viime vuosina huoli ympäristöstä on kasvanut kaikkialla, mikä näkyy myös työmailla myönteisessä mielessä.”

Johanna-kortteli Helsingin Sompasaaressa

Työt alkoivat 6/2021

Tontille valmistuu kolme Helsingin kaupungin rakennuttamaa taloa:

o   Hitas-omistusasuntoja, valmistuu 2023 (As Oy Helsingin Priki Johanna)

o   Heka-vuokra-asuntoja, valmistuu 2023

o   Haso-asumisoikeusasuntoja, valmistuu 2024

Tässä juttusarjassa seuraamme Johanna-korttelin rakennusjätteiden syntypaikkalajittelun tehostamiseen liittyvää pilottiprojektia vaihe vaiheelta. Projektissa YIT ja L&T näyttävät yhdessä, että kun on tahtoa, syntyy myös tuloksia. Tule mukaan!

Kestävä kehitys YIT:llä

Kuormalavan uusi elämä

Siisti mesta parantaa työturvallisuutta

Kierrätysaste nousuun tehokkaalla syntypaikkalajittelulla