Työpaikalta toivotaan saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä ja säädettävää työpistettä

Lähes puolet (46 %) barometriin vastanneista haluaa tehdä mahdollisimman paljon etätöitä, kun taas reilu kolmannes haluaa olla työpaikalla, jossa voi tavata mahdollisimman paljon ihmisiä.

Jos suomalaiset kaupunkilaiset saisivat toivoa kolmea asia ihannetyöpaikaltaan, toivoisivat he työpaikkaa, jonne pääsee julkisilla liikennevälineillä (47 %), työpistettä ja -pöytää, joka on säädettävissä omiin mittoihin (43 %) sekä omaa työhuonetta (42 %)*.

Metro YIT.jpg

Tulos käy ilmi YIT:n ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt 2019 -barometrista**, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista syksyllä 2019. Toista kertaa toteutetun barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa mm. kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen sekä kaupan eri vaihtoehtoihin.

Alussa mainittujen kolmen seikan lisäksi vastaajille tarjottiin kyselyssä myös seuraavia vaihtoehtoja: toimitiloissa on hiljaisia alueita, jotka mahdollistavat työhön keskittymisen (33 %), työpaikkaravintola, josta saa helposti ja edullisesti lounasta (28 %), työpaikalla on autoilijoille omat parkkipaikat (26 %), toimitiloissa on kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata muita ihmisiä (16 %), hyvät peseytymis- ja pukeutumistilat esim. työmatkapyöräilijöille (13 %), työpaikalla tai sen lähellä on paljon arjen lähipalveluita kuten kauppa tai pesula (12 %), työpaikalla tai sen lähellä on paljon harrastamiseen liittyviä tiloja tai palveluita kuten kuntosali (10 %).

Barometrin työtä koskevassa osuudessa kävi ilmi, että kävely ja pyöräily ovat selvästi suosituimmat tavat kulkea töihin lyhyellä, alle kolmen kilometrin työmatkalla. Julkiset liikennevälineet nousevat suosituimmaksi matkan pidentyessä 4–15 kilometriin. Työmatkan kasvaessa yli 15 kilometrin, alkavat työssäkäyvät suosia henkilöautoa. Naiset arvostavat miehiä enemmän sitä, että työpaikalle pääsee sujuvasti julkisilla liikennevälineillä, kun taas henkilöauton käyttö korostuu erityisesti lapsiperheissä.

Tripla ilmakuva YIT.jpg

Lähes puolet (46 %) barometriin vastanneista toimistotyötä tekevistä (n=397) haluaa tehdä mahdollisimman paljon etätöitä, kun taas reilu kolmannes (38 %) haluaa olla työpaikalla, jossa voi tavata mahdollisimman paljon ihmisiä. Etätöitä suosivien osuus on kasvanut vuodesta 2018, jolloin 39 % vastaajista ilmoitti tekevänsä mielellään paljon etätöitä ja 42 prosenttia kertoi pyrkivänsä olemaan työpaikalla paikan päällä.

Tulosta tukee myös tuore, Taloustutkimuksen Ylelle tekemä kysely (5.4.2020) jonka mukaan yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana ja että heistä noin puolet haluaa tehdä työnsä etänä joko kokonaan tai lähes kokonaan myös jatkossa.

*(n=649 / työssäkäyvät)

**Kestävät kaupunkiympäristöt -barometri 2019
Kestävät kaupunkiympäristöt -barometri toteutettiin nyt toista kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin CINT Ab:n ylläpitämällä nettipaneelilla 16.-27.9.2019. Vastaajia oli 1 022. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.

Toimitilat

Taisteluun, pakoon vai flow-tilaan – kivikautiset aivomme arvostavat tarpeisiin mukautuvia työtiloja