Huomisen Helsinki - ehdotus elävästä ja toimivasta keskustasta

YIT ja Sitowise luovuttivat perjantaina 31. elokuuta ehdotuksensa Helsingin kaupungin järjestämään ideakartoitukseen, johon kaupunki kutsui 10 suunnittelutoimistoa miettimään keinoja parantaa ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun yhdistelmää hyödyntämällä.

Kävelykatuja ja pyöräreittejä

Ehdotuksessa keskustan helmet yhdistyvät kansainvälisesti kiinnostavaksi kävelykeskustaksi. Nykyisistä erillisistä kävelyalueista muodostetaan yhtenäinen kävelykatujen verkko, jota täydennetään levennetyillä jalkakäytävillä ja kävelypainotteisilla kaduilla. Kävelykeskusta liitetään laadukkailla kävely- ja pyöräilyväylillä rantoihin ja ympäröiviin alueisiin. Kävelykatujen yhtenäistä verkkoa täydentävät erilaiset oleskeluun soveltuvat aukiot ja puistot.

Liikenne maan alle

Keskustan sijainti meren ympäröimänä Helsinginniemellä on samalla sekä kaupungin vetovoiman valttikortti että liikenteellinen haaste. Ehdotuksessa liikenne on siirretty pois Helsingin ydinkeskustasta ja tilaa on vapautettu kehittää kaupunkiin elävä, vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava kävelykeskusta.

Linjauksessa liikenne kulkee keskustan eteläpuolella kokonaan Kalliossa. Kokoojakatu poistaa keskustan läpiajoliikenteen ja ratkaisee satamien liikennesumput. Se myös hyödyntää nykyiset tunnelit ja yhdistyy maanalaiseen pysäköintiin. Maanalaisella kokoojakadulla keskustasta tulee helposti saavutettava.

Työpaikkoja ja kasvua

Paremmin saavutettavissa oleva ja viihtyisämpi keskusta edesauttaa kaupan ja elinkeinoelämän kehitystä sekä työpaikkojen lisääntymistä keskustassa. Maanalaisen kokoojakadun käyttöönotto lyhentää matka-aikoja keskustaan, ja autoliikenteen väheneminen katuverkolla mahdollistaa julkisen liikenteen nopeutumisen. Samalla keskustan ilmanlaatu ja liikenneturvallisuus paranevat ja melu vähenee.