Hangaariparkki nousee tahti kerrallaan Vantaalla

Kahdeksankerroksinen pysäköintilaitos rakentuu Vantaalle tavoiteltua aiemmin tahtituotannon avulla. FLOW-malli on uusi tapa rakentaa, joka helpottaa niin asiakkaan, yhteistyökumppanien kuin työmaan elämää.

Tammikuussa 2021 alkanut Hangaariparkin rakentaminen oli jo hyvässä vauhdissa kesällä 2021. Parkkihallin sisääntuloaulassa tehtiin betonivalua, kun samassa kerroksessa oleva toinen lohko odotti vuoroaan. Toisaalla parkkihallissa oli jo siirrytty talotekniikan töihin.  

”Vanhan mallin mukaan koko kerros valettaisiin kerralla ylöspäin edeten, jonka jälkeen tehtäisiin pinnat valmiiksi. Nyt töitä tehdään työvaihe kerrallaan, limittäin. Jokainen vaihe on viikon pituinen”, kertoo työmaapäällikkö Anna Hyötylä YIT:ltä.

Tahtituotanto tuo mukanaan tavan tehdä asioita toisin. Hangaariparkin projektissa asiakas, rakentaja ja yhteistyötahot muodostavat tiiviin ryhmän, joka seuraa aktiivisesti, miten projekti etenee.

Asiakkaalle, YIT:n Asuntorakentamiselle itse rakentaminen näkyy melko vähän, oikeastaan suurina linjoina.

”Meille on tämänkaltaisessa asuinrakentamisen aluekohteessa tärkeää pysäköintilaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, joita ovat asuinhankkeiden suhteen oikein ajoitettu toteutusaikataulu, tarvittava autopaikkamäärä sekä eri tekniset ratkaisut, kuten nykyisin esimerkiksi sähköautojen latausjärjestelmät”, kertoo projektipäällikkö Jari Hovilehto YIT:n Asuntorakentamisesta.

Hovilehto edustaa kahdeksaa eri omistajaa Hangaariparkissa ja valvoo projektin onnistumista. Hän on tyytyväinen, että hanke toteutetaan tahtituotannolla. Konkreettisin muutos on lyhempi rakentamisaika.

YIT Jari Hovilehto.jpg
Projektipäällikkö Jari Hovilehto, YIT.

Tahtituotanto vaatii etukäteissuunnittelua työmaalla

FLOW-mallissa painopiste siirtyy valmistelevaan työhön, jotta toteutusaikana olisi helpompaa.

Anna Hyötylä kertoo, että Hangaariparkissa yhteistyökumppaneita ja aliurakoitsijoita onkin osallistettu tavallista enemmän. Jo projektin alkaessa eri osapuolilta kaivattiin enemmän alkutietoja suunnittelua varten. Esimerkiksi aliurakoitsijat ovat kuvanneet työkokonaisuudet, ja työsuunnittelu onkin avainasemassa. Myös hankinnat on tehtävä aikaisemmin, jotta kaikki vaiheet ovat mukana aikataulussa.

”Suurin hyöty tahtituotannosta on lyhyempi läpimenoaika. Lisäksi etuna on, että suunnittelemme yhdessä, teemme muutoksia ja pidämme toisemme ajan tasalla, läpinäkyvästi. Laatukin paranee, kun teemme yksittäisen työvaiheen valmiiksi ja tarkastamme sen ennen kuin siirrymme seuraavaan. Tämä näkyy asiakkaalle parempana lopputuloksena. Tahtituotanto myös pienentää työturvallisuusriskiä, kun työjärjestys sisältöineen on tarkemmin mietitty. Tahtituotannossa menemme kohti yhteistyötä eri osapuolien kanssa, jossa kaikki kantavat vastuunsa ja sitoutuvat projektiin”, Hyötylä sanoo.

Hyötylä on saanut ilokseen huomata, että mallia on sisäistetty myös työmaalla: työntekijät puhuvat, mille lohkolle kukin on menossa hommiin.

Vakioitua materiaalituotantoa

Betset Oy:n suunnittelujohtaja Markku Räisänen on ensimmäistä kertaa mukana tahtituotannon projektissa.  

”Meidän rooliimme kuuluu betonielementtien tuotanto ja tietovirran tuottaminen YIT:lle. Oleellista Hangaariparkissa on, että meidän tietomme nivoutuvat YIT:n prosesseihin ja tukevat niitä. Siitä FLOW-konseptissa on kyse.”

Räisänen uskoo, että uusi malli vaikuttaa ennakointiin ja ennustettavuuteen sekä jouhevampaan suunnitteluun ja tiedon liikkumiseen. Tulevat ratkaisut ovat varmasti kustannustehokkaita. Hän ei myöskään näe FLOW-mallin käytölle rakennustyyppikohtaisia rajoitteita.

”Tämä on oikea suunta, mihin rakentamista pitää viedä.”

Mikä ihmeen tahtituotanto?

  • Tahtituotannossa keskitytään koko tuotantoketjun tehokkuuteen.
  • Ensin määritellään, millainen tuotantoketju on: kuka tekee mitäkin, missä paikassa ja järjestyksessä.
  • Seuraavaksi määritetään työvaiheiden järjestys ja minkä kokoisina palasina, lohkoina työvaiheita tehdään.
  • Lisäksi määritetään kaikki tieto, mitä tuotantoketjussa tuotetaan niin, että tiedot liittyvät johonkin tiettyyn työpisteeseen.
  • Kun koko tuotantoketju vakioidaan, niin tiedon käsittelyä voidaan helpottaa ja luoda sääntöjä, jotka mahdollistavat tuotantoketjun digitalisaation.​

Tutustu FLOW-konseptiin

Hangaariparkki, Vantaa

Digitaalinen logistiikka ja tahtiaikataulutus tuovat hyötyjä