Olemme mukana etsimässä lisäpotkua asemanseutujen yritysyhteistyöhön

Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelmassa kasvuyritykset rakentavat uusia arjen palveluita asemanseuduille yhdessä kumppaniyritysten, mm. YIT:n, kanssa. Mukaan voi hakea 11.3.2020 asti.

”Fiksu arki assalle -ohjelma istuu hyvin strategiaamme ja sen osa-alueisiin, kuten palveluiden kehittämiseen ja kestävään kehitykseen. Lisäksi meillä on hyviä kokemuksia vastaavista ohjelmista; muutama vuosi sitten löysimme samantyyppisen yhteistyön tuloksena oivallisia kumppaneita kehityshankkeisiimme. Innolla odotamme, mitä tästä nousee esiin”, kuvailee YIT:n Asiakkuuksista ja asumisen palveluista vastaava johtaja Pekka Helin.

Fiksu arki assalle -ohjelmassa kaupungit pyrkivät löytämään uusia sujuvan ja kestävän arjen ratkaisuja asemanseuduille. Hankkeessa vahvistetaan keinoja, joilla asukkaat, yritykset ja kaupungit voivat vähentää ilmastopäästöjä asemanseuduilla.

”Juna- ja metroasemien läpi kulkee päivittäin satoja tuhansia ihmisiä, joiden arkea voidaan helpottaa kestävällä tavalla tuomalla palveluja kulkureiteille ja liikenteen solmukohtiin. Ohjelmassa haemme ratkaisuja, joilla edistetään esimerkiksi kestävän ruuan toimitusketjua, parannetaan asumisen palveluja tai nopeutetaan päivittäistä asiointia”, kertoo projektipäällikkö Aino Hatakka Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä.

”Lisäksi tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka lisäävät asemien viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luovat uusia palveluja liikkumiseen”, jatkaa Hatakka.

Ohjelmaan hakevat kasvuyritykset voivat tarjota ratkaisua yhteen tai useampaan teemaan. Ratkaisut voivat olla valmistettavia tuotteita, palveluja, digitaalisia alustoja ja sovelluksia tai näiden yhdistelmiä. Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joita voidaan skaalata yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Tarjottavat ratkaisut voivat esimerkiksi jatkokehittää kumppaniyritysten palveluja tai hyödyntää kumppaniyrityksen verkostoa pilotointialustanaan. Kasvuyritykset voivat hakea mukaan ohjelmaan 11.3.2020 asti.

Lisätietoa ohjelmasta ja haettavista ratkaisuista löytyy hankkeen verkkosivuilta: Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelman verkkosivusto

YIT:n asumisen palvelut

Kaupunkikehitys

Kestävä kehitys