Kiitämme luottamuksesta ja palautteesta – asiakastyytyväisyytemme on jälleen rakennusalan korkein!

EPSI-Rating Uudisasuntorakentaminen 2021 -tutkimus on julkaistu. Tuloksemme tutkimuksen eri osa-alueille nousevat joka kohdassa toimialan keskiarvoa korkeammalle.

Uusimman EPSI-Rating Uudisasuntorakentaminen 2021 -tutkimuksen* mukaan asiakastyytyväisyytemme (78,1) on rakennusalan korkein. Ero toimialan keskiarvoon (76,4) on lähes kaksi indeksipistettä.

Rakennusteollisuus RT ja sen suurimpiin kuuluvat jäsenyritykset teettävät asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin mittaavan tutkimuksen vuosittain. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Ylsimme vertailun kärkikolmikkoon nyt viidentenä vuonna peräkkäin.

Tuloksemme tutkimuksen eri osa-alueilla nousevat joka kohdassa toimialan keskiarvoa korkeammalle tasolle: imago 81,7 (toimiala: 79,5), odotukset 83,3 (82,7), tuotelaatu 80,9 (80,1), palvelulaatu 82,3 (80,3), vastine rahalle 80,5 (80,3) ja asiakasuskollisuus 81,1 (78,9).

Kärkipään yrityksistä erotumme asiakastyytyväisyyden osa-alueille vahvimmin imagon ja tuote- sekä palvelulaadun saralla.

”Asiakkaiden kokemus YIT:n luotettavuudesta ja siitä, että pidämme huolta asiakkaista yhdistettynä hienoon palautteeseen niin tuote- kuin palvelulaadun osatekijöistä kertoo jälleen laaja-alaisesta onnistumisestamme. Siitä kunnia kuuluu kaikille tekijöillemme yhdessä. ”, sanoo asiakkuuksista ja asumisen palveluista vastaava johtajamme Pekka Helin.

Tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät uudisasuntoa ostettaessa ovat asunnon sijainti, pohjaratkaisun toimivuus, asunnon hinta, varustetaso sekä materiaalivalinnat. Ympäristöystävällisyys ei kykene haastamaan kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, mutta toisaalta se ylittää esimerkiksi älykotiominaisuudet ja esteettömyyden.

Yleisväestön tutkimustulosten mukaan kuluttajat ovat entistä halukkaampia ostamaan uuden asunnon rakennusyhtiöiltä. Vaikka pandemia on vaikuttanut talouteen laajasti, jopa 58 % kuluttajista kertoo voivansa ajatella tulevaisuudessa ostavansa uuden asunnon. Osuus on kuusi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Asunnonostajien luottamus alaa kohtaan on n. 13 indeksipistettä korkeampi kuin yleisväestön luottamus ja asunnonostajien luottamus ostamansa asunnon rakentanutta rakennusliikettä kohtaan puolestaan n. 10 indeksipistettä asunnonostajien rakennusalaa koskevaa luottamusta korkeampi.

”Lyhyesti sanottuna, luottamus on sitä suurempi, mitä ’lähempänä’ rakennusliikettä vastaaja on”, EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen sanoo.

Asumisen segmentissä on viime vuosina ja erityisesti koronapandemian aikana panostettu sähköisen asioinnin kehittämiseen. Tällä hetkellä YIT Kodin ostaminen onnistuu käytännössä kotisohvalla istuen ja YIT Plus -kanavassa voi tehdä materiaalivalintoja ja seurata asunnon valmistumista. Tutkimme jatkuvasti vaihtoehtoisia materiaali-, energia- ja tuotantoratkaisuja toimiaksemme yhä vastuullisemmin.

Lue lisää YIT Kodeista


*EPSI Ratingin vuosittain tekemä uudisasuntorakentamisen toimialatutkimus tutkii rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä eri osa-alueiden vaikutusta asiakaskokemukseen. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys ylsi 76,4:aan indeksipisteeseen. Nyt julkaistut tulokset käsittelevät asiakkaita, jotka vastaanottivat uuden asunnon vuoden 2021 aikana. Tulokset perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien puhelinhaastatteluihin. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.