Ajoksen uusi laituri, Kemi

Rakennamme Kemin satamalle uuden, noin 430 metriä pitkän laiturin, ruoppaamme kääntöallasta ja kääntöympyräaluetta sekä teemme aallonmurtajan. Hanke mahdollistaa aiempaa isompien aluksien käytön alueella.

Kyseessä on tähän mennessä YIT:n isoin satamahanke. Hanke on mittava ja Perämeren logistiikalle merkittävä, julkinen sekä EU:n osarahoittama hanke. Asiakas on Kemin Satama Oy. Työt alkoivat toukokuussa 2021 ja hanke valmistuu syyskuussa 2023.

Rakensimme hankkeella noin 430 metriä pitkän, betonisen kulmatukimuurielementtilaiturin, joka palvelee Metsä Fibren biotuotetahtaan vientiä. Uudet laiturirakenteet mahdollistavat sataman tehokkaan käytön, kun entistä suuremmat alukset liikennöivät Kemiin. Tämä palvelee aiempaa paremmin metsä- ja kaivosteollisuuden kuljetuksia.

Lisäksi ruoppasimme kääntöallasta ja kääntöympyräaluetta sekä teimme aallonmurtajan.

Hankkeessa erikoisosaamistamme ovat vesi- ja laiturirakentaminen sekä liukuvalaminen. Vedenalainen louhinta on haasteellista, ja YIT:llä on siihen erikoiskalustoa, kuten kaivoruoppaaja sekä poraus- ja louhintalaatta. Lisäksi syvyydet ovat niin isoja, että erikoiskalustoa on Suomessa ja maailmallakin melko vähän.

Hankkeella liukuvalettiin yhteensä 97 kappaletta K ja S -laiturielementtejä kahdessa vaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa 55 elementtiä ja toisessa 42.

Elementtinostot suoritettiin 750 tonnia painavalla nosturilla, jolla nostettiin noin 210 tonnin elementtejä noin 14 metrin syvyyteen mereen. Sukeltajat ohjasivat elementit suunnitelluille sijainneille, kun niitä laskettiin mereen. Asennuksen aikana tuli ottaa huomioon tuuliolosuhteet.

Tämän jälkeen suoritettiin taustatäyttö, jossa ajettiin laiturin taustalle louhetäyttö.

Satama on ollut koko rakentamisen ajan käytössä, jolloin rakennustöitä on täytynyt yhteensovittaa laivojen lastaus- ja purkuaikojen kanssa.

Ensimmäisiä laivoja on koelastattu uudella laiturilla elokuussa 2023.

Kiertotalousratkaisuja ja työturvallisuuteen panostamista

Hankkeella on huomioitu kiertotalousratkaisuja muun muassa hyödyntämällä ruoppausmassoja aallonmurtajaan, ja lisäksi ne mahdollistavat tulevien alueiden investoinnit. Myös työmaan laiturikonsoleita on pakattu ja hyödynnetään seuraavilla työmailla.

Henkilöstöä on erityisesti kannustettu tekemään työturvallisuushavaintoja ja niitä onkin tehty hankkeella paljon. Mitä enemmän on kiinnitetty huomiota havainnointiin, sitä paremmin on pystytty kehittämään toimintatapoja, parantamaan työturvallisuutta ja tehostamaan toimintaa. Työmaalla työturvallisuus onkin ollut todella hyvällä tasolla.

Faktoja:

  • Laiturissa on betonia noin 19 000 m3 (liukuvalua + vedenalaista valua) ja terästä noin 1 700 000 kg.
  • Maatäyttöä on noin 360 000 m3ktr, vesi-, viemäri- ja hulevesiputkia noin 1 500 metriä sekä 30 metrin pituisia ankkuritankoja 89 kappaletta.
  • Ruopattavaa on noin 360 000 m3ktr sekä vedenalaista louhintaa noin 15 000 m2ktr/m3ktr.
  • Väylän kulkusyvyys on kasvatettu 10 metristä 12 metriin.

Tiedot

Projektin nimi
Ajoksen uusi laituri
Asiakas
Kemin Satama Oy
Kaupunki
Kemi
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2023
Projektin status
Rakenteilla
Liiketoiminto
Infra