UKK – Kuopio Kuntolaakso

1. Kuntolaakso rakennetaan elinkaarimallilla, mitä elinkaarimalli tarkoittaa?

Elinkaari- tai PPP-mallilla (Public-Private-Partnership) toteutettavassa hankinnassa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta ja sen käytönaikaisesta ylläpidosta useiden vuosien ajan. Kuntolaakson toteuttaa Kuopion kaupunki, YIT ja Caverion.

Kuntolaaksossa toteutusvaihe kestää noin kaksi (2) vuotta ja ylläpitosopimuksen pituus on 20 vuotta, jossa Caverion vastaa toimitilan käytettävyydestä ja olosuhteista toteutusvaiheen päättymisen jälkeen.

Elinkaarimallissa hankkeen eri osapuolet osallistuvat suunnitteluvaiheesta alkaen tilojen toiminnallisuuden ja käytettävyyden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

2. Mitä hanke pitää sisällään?

Hanke pitää sisällään ns. Niiralan montun jäähallin peruskorjauksen ja laajennuksen, uuden uimahallin rakentamisen sekä 350-paikkaisen pysäköintihallin rakentamisen. Jäähallin laajennuksen yhteydessä rakennetaan myös muita liikunta- ja yhteiskäyttötiloja, mm. kunto- ja voimistelusalit.

Uimahalli tulee olemaan vesipinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin uimahalli (suurin on Turun Impivaaran uimahalli ja seuraavaksi Helsingin Mäkelänrinteen uimahalli).

Jäähalliin rakennetaan lisää katsomopaikkoja ja parannetaan esteettömyyttä. Halli tulee olemaan myös ympärikierrettävä, sinne tulee lisää anniskelupisteitä sekä WC-tiloja.

Uusi jäähalli mahdollistaa vuosittain liigapelien lisäksi muita tapahtumia, kuten konsertteja. Jäähalli, uimahalli ja pysäköintihalli suunnitellaan niin, että ne toimivat hyvin sekä yhtenä kokonaisuutena, että myös erillisinä laitoksina. Lisäksi pysäköintihalli suunnitellaan siten, että se toimii normaalisti (24/7), vaikka jäähalli tai uimahalli olisi suljettu.

3. Milloin hanke on valmis?

Hankkeen rakentaminen on aloitettu vuoden 2018 keväällä ja sen on arvioitu valmistuvan vuonna 2020.

4. Miten rakentaminen vaikuttaa lähiympäristöön?

Nykyisen jäähallin tontti aidataan kokonaan rakentamisen ajaksi. Kulkureitteihin tulee tilapäisiä muutoksia ja pysäköintiin rajoituksia. Ajankohtaisista muutoksista ja niiden vaikutuksista tiedotetaan hankkeen nettisivuilla sekä Kalpan Facebook-tilillä. Rakentamisesta huolimatta jäähalli toimii Kalpan kotihallina SM-liigakauden aikana. Kulku nykyiseen jäähalliin järjestetään poikkeusreitein SM-liigakauden ajaksi. Lähialueella tulee lisääntymään myös raskas liikenne rakentamisen aikana, joka kuljettaa rakentamiseen liittyviä materiaaleja työmaalle. 

5. Hallin on kerrottu toimivan Kalpan kotihallina SM-pelikauden aikana myös hankkeen rakentamisen ajan. Mistä saa lisätietoja halliin kulkemisesta?

Pyrimme tiedottamaan hankkeen nettisivuilla voimassa olevista kulkureiteistä mahdollisimman hyvissä ajoin. Myös Kalpan Facebook-tililtä löytyy ajankohtainen tieto kunkin hetken tilanteesta.