Tulevaisuuden tekijät ja johtajat

Lue blogista, miten harjoittelijoiden kesä on Kuntolaaksossa sujunut.

Helle on koetellut tänä kesänä meitä kaikkia ja erityisesti työntekijöitä työmaalla. Vettä ja aurinkorasvaa on kulunut, mutta onneksi löytyy innokkaita kesätyöntekijöitä, jotka jaksavat painaa olosuhteista huolimatta. 

Työhyvinvoinnista ja terveydestä pidetään huolta tiheämmillä työn tauotuksilla, veden juomisella ja oikeanlaisella työhön sopivalla vaatetuksella. Sää nyt on ollut ihan mahtava, mutta miten kesä on muutoin mennyt? Lähdin selvittämään, kuinka kesätyöntekijät ovat päätyneet kyseisiin tehtäviin, ja mikä heitä motivoi opinnoissa sekä rakennusalalla.

Kesätyöntekijä Jaana:

Jaana Oikarinen opiskelee talonrakennusalan perustutkintoa ja kertoo tämän olevan hänen ensimmäinen kesänsä YIT:llä. Tarkoitus olisi valmistua ensi vuoden keväällä.

Miten päädyit rakennusalalle?

”Olen aina tykännyt puuhailla huonekaluja ja tehdä käsillä. Lapsena oli tapana karata isän työpaikalle talotehtaalle seuraamaan isän työntekoa ja ”pyörimään jalkoihin”. Isä näytti supersankarilta saapuessaan kotiin työhaalareissa, ja mistä johtuen itselläni syntyi kunnioitus ja ihailu rakennusalan työntekijöitä kohtaan.”

Jaana kertoo ikään kuin kasvaneensa rakennusalalle. Motivaatio ja kiinnostus ovat säilyneet pitkin opintoja ja myös harjoittelun aikana.

Onko jokin asia yllättänyt?

”On kyllä - se kuinka pitkälle rakennusalalla pärjää ihan maalaisjärjellä! Pelko siitä, että rakentaminen olisi jotain ”ydinfysiikkaa” on kaikonnut, ja luotto omaan tekemiseen ja kykyihin on kasvanut kesän aikana. Porukassa on myös helppo pähkäillä, yksin ei tarvitse pärjätä.”

Kuntolaakson työmaasta Jaana kertoo, että täällä on hyvä porukka ja tekemisen meininki: ”Tuntuu kuin oltaisiin yhtä perhettä”. Jaana on tehnyt Kuntolaaksossa pohjatöitä maanrakennuspuolella, sisältäen muun muassa korkojen laskemista, anturoiden pohjien valmistelua ja salaojien pohjatöitä. Harjoittelu on kokonaisuudessaan tukenut hyvin opintoja, ja on ollut mukavaa, kun työ on ollut niin erilaista kuin koulussa ja näin ollen paljon opettavaisempaa. ”Kokemus kasvattaa”, toteaa Jaana.

Onko vinkkejä uusille kesäharjoittelijoille tulevaisuudessa?

”Kannattaa ottaa vastaan kaikki ohjeet ja tieto mitä saa. Kuunteleminen on tärkeää. Pelkkä asenne monesti ratkaisee kesätöissä. Ei tarvitse osata kaikkea, alussa riittää, että tulee ajoissa paikalle ja yrittää.”

Haalariharjoittelija Pirita:

Pirita Ylikorvella on ensimmäinen vuosi takana rakennusmestarin opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa ja tämä on myös hänen ensimmäinen kesänsä YIT:llä. 

Piritalta löytyy jo kahdeksan vuoden kokemus rakennusalalta, mutta hän on ehtinyt kokeilemaan muitakin aloja. Kuitenkin Piritan maanrakentamista kohtaan tuntema kiinnostus ja motivaatio on ylittänyt muut alat.

Onko kesätöissä tullut yllätyksiä?

”Ehkä se, kuinka haasteellista keskinäinen kommunikointi isolla työmaalla voi olla. Työmaalla tapahtuvien vaiheiden yhteensovittaminen ja muiden huomioonottaminen voi olla haasteellista jo ihan perusviestinnässä. Yleisesti on kuitenkin hyvä yhteishenki ja hyvät työnjohtajat, erityisesti infrapuolella, jossa teen töitä. Tasa-arvoisuuskin näkyy työmaalla, ja epäsoveliasta käytöstä ei sallita. Lisäksi työnjohtajat ovat olleet joustavia työtehtävien suhteen ja olen päässyt harjoittelemaan myös johtamistaitoja toimimalla tiimin vetäjänä. Pyytämällä on saanut enemmän vastuuta ja tehtävät ovatkin tukeneet erittäin hyvin opintoja joustavuutensa ansiosta. Olen ollut mukana muun muassa valmistelemassa anturoiden pohjia, salaojia, perustusten pohjatöitä ja kaivoja.”

Entä vinkit uusille kesätyöntekijöille?

”Kannattaa olla itse aktiivinen ja hakemuksen jättämisen jälkeen kannattaa soitella perään. Omatoimisuus palkitaan työnhaussakin. Kesätyöharjoitteluissa kannattaa olla reipas, ja uteliaisuus on vain hyvä asia.”

Pirita uskoo, että tulevaisuuden työnjohtajalta vaaditaan hyviä kommunikaatiotaitoja ja sitä, että kykenee ottamaan muut huomioon. Ennakointitaidot ja askeleen edellä oleminen työmaalla ovat tärkeitä ominaisuuksia. 

Työnjohtoharjoittelija Jori:

Jori Immonen opiskelee Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan insinööriksi talonrakennustuotannon puolella ja nyt syksyllä alkaa viimeinen vuosi. Myös Jori on ensimmäistä kertaa töissä YIT:llä. 

Miten päädyit rakennusalalle?

”Halu saada jotain konkreettista aikaiseksi. Oman kädenjäljen näkeminen on tuntunut aina hyvältä, minkä seurauksena halusin lähteä ”haastamaan” rakennusalaa”.

Onko ollut yllätyksiä?

”Kaikista eniten se, miten eri asioita suunnittelu ja toteutus voivat olla. Työnjohtajan on löydettävä kultainen keskitie ja yritettävä tehdä päätöksiä, josta kaikki hyötyisivät tasapuolisesti.”

Jori pitää Kuntolaakson työmaata erityisen hyvänä paikkana oppia rakennusalaa, koska täältä löytyy kaikkia osa-alueita aina maanrakentamisesta korjausrakentamiseen ja talonrakennukseen. Hän on saanut erityisen hyvin näkemystä maanrakennustöiden lisäksi uimahallin rakentamisesta. Hän on saanut selkeästi oman vastuualueensa työnjohtotehtävissä ja pitkin kesää on noudatettu parhaan mukaan harjoittelusuunnitelmaa, jonka ansiosta harjoittelun tavoitteet tulee käytyä hyvin läpi ja hyöty on mahdollisimman suuri opiskelujen kannalta. Jori kokee, että hänen pyyntöjään on kuunneltu työtehtävien osalta. Tässä vaiheessa kokeneempien työnjohtajien ohjeiden noudattaminen on kuitenkin tärkeää, vaikka suunnitteluun on otettu mukaan ja kuunneltu mielipiteitä. Jorin mielestä parasta kesässä on ollut, kun on päässyt oikeasti tekemään ja kokeilemaan monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Lisäksi hän kertoo, että parasta kesässä on ollut myös työporukka.

Entä vinkit uusille kesätyöntekijöille?

”Aktiivisuus palkitaan niin työnhaussa kuin kentälläkin. Mikään oppi ei mene hukkaan. YIT:llä on hyvät työmahdollisuudet, jos hoitaa harjoittelut ja lopputyön hyvin.”

Jori ei ole huolissaan rakennusalan suhdanteista vaan toteaa: ”Töitä tekevälle löytyy.”

Tulevaisuuden työnjohtajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Jori luettelee aktiivisuuden, ahkeruuden ja yhteistyökyvyn. Hänen mielestään on myös tärkeää, että työnjohtaja pystyy kyseenalaistamaan asioita ja näin kehittämään omaa työtään sekä myös rakennusalaa eteenpäin. 

Työnjohtoharjoittelija Juuso:

Juuso Koponen opiskelee tällä hetkellä Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan koulutusohjelmassa infrarakentamisen puolella. Myös Juusolle tämä on ensimmäinen kesä YIT:llä, ja hän kertoo haaveilleensa YIT:lle pääsemisestä. Haastattelun kautta töiden saaminen olikin positiivinen yllätys. ”Oli kyllä huippufiilis, kun kuuli päässeensä YIT:lle”.

Juuso on aikaisemmalta koulutukseltaan puuseppä ja hän toimikin alalla pari vuotta, mutta päätyi hakemaan jatko-opiskelemaan rakennusinsinööriksi.

Miksi vaihdoit rakennusalalle?

”Ala valikoitui monipuolisuuden takia. En vielä koulun aloittaessa tiennyt minne suuntautuisin, mutta opiskelujen edetessä infrapuoli tuntui kiinnostavimmalta. Siinä kiinnostaa myös uuden oppiminen, koska infrapuoli ei ollut niin tuttu entuudestaan.”

Juusonkin mielestä Kuntolaakso on ollut monipuolinen ja hyvä paikka oppia rakennusalasta. ”On ollut hienoa seurata sivusta elementtien nousemista. Olen päässyt mukaan valutöihin ja työskentelemään myös ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa. Harjoittelussa on parasta, kun pääsee näkemään käytännössä asiat, mikä opettaa paljon enemmän kuin pelkän teorian lukeminen. Kesän aikana on joutunut sumplimaan monessa asiassa, kun käytäntö on osoittautunut erilaiseksi kuin miten on alun perin suunniteltu. Lisäksi käytännön kautta tekninen osaaminen, jota ei voi koskaan olla liikaa, karttuu. Jo harjoitteluaikana näkee, miten monipuolista työnjohtajan tehtävät ovat ja mitä kaikkea tehtäviin voi sisältyä.” Juuso on päässyt työnjohtoharjoittelunsa aikana tekemään esimerkiksi rakennusvaiheen valvontaa, pienhankintoja ja laaduntarkkailua. Hänen työpäivänsä ovat kuluneet lähinnä kentällä.

Uramahdollisuuksista Juuso sanoo, että YIT on paras rakennusfirma tarjoamaan hyvät koulutus- ja etenemismahdollisuudet. ”Täällä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin ja rooliin yrityksessä” Juuso lisää.

Tulevaisuuden työnjohtajan ominaisuuksiin kuuluvat Juuson mielestä hyvä kielitaito, maalaisjärki, hyvä paineensietokyky, sosiaaliset taidot ja valmius koko ajan kehittämään omaa ammattitaitoa.

Työmaainsinööri Kanerva:

Työmaan harjoittelijoiden ohjaajana toimiva työmaainsinööri Kanerva Huovinen on myös päätynyt YIT:lle työnjohtoharjoittelujen ja YIT Opintojen kautta.

”Omat kokemukseni harjoitteluista YIT:llä ovat ehdottoman positiivisia. Hyvä ohjaus ja mukava työporukka saivat hakeutumaan YIT:lle töihin myös harjoittelujen päätyttyä. Jatkaessani töitä harjoittelujen jälkeen tunsin YIT:n käytännöt, kulttuurin ja paljon työkavereita, joten töihin oli helppo tulla.”

”Mielestäni on vahvuus, että saamme työmaalle monipuolisesti harjoittelijoita sekä työnjohtoon että työntekijöiksi. Harjoittelijat osallistetaan työmaan arkeen ja työvaiheisiin periaatteella, että heistä kasvaa samalla tulevia, toivottavasti pitkän linjan YIT:läisiä. Kuntolaakson harjoittelijat ovat tulleet osaksi työyhteisöä, ja on jopa haikeaa ajatella, että osa palaa kohta takaisin koulun penkille. Töissään oikeanlaista asennetta osoittaneet harjoittelijat haluamme työllistää myös tulevaisuudessa.”

Taskut täynnä kesän oppeja

Tässä kohtaa on varmaan hyvä kertoa myös omasta polustani. Tieni YIT:lle kulki haalariharjoittelun kautta YIT opintoihin ja työnjohtoharjoitteluun. Itselläni oli jo aiemmin sellainen mielikuva YIT:stä, että halusin kaikista eniten sinne. Houkuttelevimpana koin YIT:n tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet niin harjoittelun kuin töidenkin suhteen. Halusin myös ehdottomasti firmaan, joka toimii useammalla paikkakunnalla. Ensimmäinen kesäni vain voimisti käsitystäni siitä, että tässä oli firma missä haluaisin jatkaa valmistumisen jälkeenkin.

Oma tieni rakennusalalle ei ollut niin luonnollinen kuin monella muulla. Opiskelin aikaisemmin lakia, kunnes huomasin, että kaipasin jotain paljon käytännönläheisempää. Rakentamisessa on harvoin olemassa yhtä ja oikeata ratkaisua, mutta tärkeintä on kyky tehdä päätöksiä. Ajatus rakennusalasta ja insinöörin ammatista alkoi kiehtomaan ja lopulta päädyin hakemaan insinööriopintoihin, enkä ole katunut päätöstä päivääkään. Sitä mitä enemmän olen päässyt työskentelemään ja mitä pidemmälle opintoni ovat menneet sitä varmemmaksi olen tullut siitä, että valitsin oikean alan. Rakennusalalla ollessani koen, että pääsen tekemään jotain merkittävää ja työ näkyy ulkopuolelle. Asioiden huolellisesti tekeminen, muiden huomioonottaminen ja erityisesti käyttäjien huomioonottaminen rakennusvaiheen aikana on mielestäni tärkeitä asioita, joita haluan olla omalta osaltani edesauttamassa, jotta saisimme kestäviä ja terveitä rakennuksia Suomeen. Haasteet rakennusten terveellisyyden, tekniikan ja energiatehokkuuden parantamisessa tuntuvat sellaisilta, joihin itse haluaa mielellään tarttua ja olla mukana kehittämässä niitä parempaan päin. Tärkeimpiä ominaisuuksia mielestäni tulevaisuuden insinööreille on ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyvyn lisäksi taloudellinen ajattelu, valmius kehittää itseä ja vuorovaikutus ja viestintätaidot.  Rakennusalalla minut on yllättänyt kaikista eniten rohkea huumori ja suorasanaisuus. Olen myös ollut iloinen huomatessani, kuinka hyvin minut on otettu vastaan vaikka minulla ei löydy hirveästi käytännön kokemusta rakentamisesta. Kuntolaakso on ollut loistava työmaa oppia rakennusalasta. Täällä on päässyt näkemään rakennusalan kirjon maanrakentamisesta, uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen.

Siispä haikein mielin kohta takaisin koulunpenkille siirtyen,

Sanna

ps. Jos kesätyöt YIT:llä kiinnostavat, lue tämä:

YIT:llä löytyy mahdollisuuksia tutustua rakennusalaan muun muassa YIT Polku -harjoittelijaohjelman ja YIT Opintojen kautta. Harjoittelijoiden arvostus näkyy myös käytännössä, sillä tekniikan alan opiskelijat ovat äänestäneet YIT:n rakennusalan ihannetyönantajaksi jo useana vuonna peräkkäin. YIT:lle otettiin tänäkin vuonna suuri määrä harjoittelijoita, ja myös Kuntolaakson työmaalla työskentelee tänä kesänä useita harjoittelijoita korkea- ja ammattikoulusta. YIT opinnot ovat tarjonneet myös minulle uudenlaista näkökulmaa jo opittuihin asioihin. Esimerkiksi työturvallisuuteen ja johtamiseen liittyvät asiat käydään todellisten työelämän tilanteiden avulla läpi. YIT opintoihin valikoituu joka vuosi hyvin motivoituneita ja aktiivisia opiskelijoita. Oman ryhmäni porukka hitsautui nopeasti yhteen ja hyvä ryhmähenki avasi mahdollisuuden avoimempaan keskusteluun rakennusalaan liittyen.

Kaikille kesätyöntekijöille järjestettävä Tervetuloa taloon -tilaisuus on muodostunut YIT:llä jo perinteeksi. Tilaisuudessa tutustuttiin YIT:n yleisiin käytäntöihin, toimintatapoihin ja erityisesti työturvallisuuteen kevyttä loppukevennystä unohtamatta - päivä päättyi hauskaan värikuulasotaan. Oli mukavaa päästä tutustumaan myös muihin YIT:n harjoittelijoihin Kuopion alueella. Päivä oli myös töitä ajatellen hyödyllinen, kun opimme lisää työmaan työturvallisuudesta erikseen rakennetulla harjoitusalueella.'

Lue myös aiemmat blogit Kuntolaakson rakentumisesta

Sanna Törrönen / Työnjohtaja

Sanna haluaa olla mukana kehittämässä toimivampaa viestintää niin rakennushankkeen sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Sanna tulee tämän blogin kautta kertomaan Kuntolaakson työmaan arjesta ja siellä toimivista henkilöistä.