Kuntolaaksossa ei nukuta talviunta

Vaikka talvi monesti pääseekin yllättämään Suomessa, niin työmaalla talveen varaudutaan jo hyvissä ajoin. Suomessa talviolosuhteet vallitsevat noin puolet vuotisesta rakennusajasta. Ennakointi onkin tärkeää, jotta voidaan rakentaa mahdollisimman turvallisesti, laadukkaasti ja kustannuksiltaan edullisesti.

Kuntolaaksossa ei nukuta talviunta

Säähäiriöihin varaudutaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa jättämällä aikatauluun puskureita mahdollisten viivästysten takia. Pakkasen lisäksi tietyt työt saatetaan joutua keskeyttämään myös tuulen tai lumi- ja räntäsateen vuoksi. Esimerkiksi liian kova tuuli voi turvallisuussyistä estää isojen muottien ja elementtien nostotyöt.

Kuntolaakson työmaapäällikkö Ville Ahokas kertoo, että Kuntolaaksossa YIT:llä talonrakennuspuolella ulkona tehtävien töiden pakkasrajana on -22 astetta. ”Nostureilla tehdään yli 20 asteen pakkasissa töitä vain hätätapauksissa,” Ville tarkentaa. Maanrakennuspuolella ei ole pakkasrajaa, mutta koneiden rikkoutumisvaaran takia yli 24 asteen pakkasissa ei ole pakko tehdä töitä koneilla.

Ennakoinnista Ville kertoo, että talviolosuhteet huomioidaan työvaihesuunnittelussa varaamalla hyvissä ajoin resursseja lumitöihin, kulkureitteihin, liukkaudentorjuntaan, sähköistykseen, sulatuksiin, lämmityksiin ja valaistukseen. Työmaalla tehdään parhaillaan väliaikaista kaukolämpöä työmaan käyttöön, jolla voidaan lämmittää holvin alusia.

Hyvästä ennakoinnista huolimatta talvella pitää aina säiden suhteen varautua yllätyksiin. Ville kertoo, että talviolosuhteista huolimatta Kuntolaaksossa kaikki on mennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Kuntolaakso talvella päivänvalossa.jpg

Tuleva pakkanen otetaan huomioon tilaamalla hyvissä ajoin lämpimiä työvarusteita sekä liukkaudentorjunta- ja suojausmateriaaleja. Ensisijaisesti talveen pyritään varautumaan rakenteellisin ratkaisuin eli sääsuojilla ja lämmittämisellä. Talvi nostaakin rakentamisen kustannuksia etenkin suuremman energiankulutuksen sekä työn hidastumisen takia. Joskus rakenteellisten ratkaisujen tekeminen ei kuitenkaan ole järkevää ja osa työvaiheista on pakko tehdä ulko-olosuhteissa. Kuntolaaksossa tehdään ulkona vielä talvellakin perustusten valutöitä ja rungon elementtien asennusta. Tämä edellyttää oikeanlaisia varusteita, työkaluja ja materiaaleja. Talvibetonoinnista puhutaan jo alle +5 asteen lämpötiloissa.

Entä betonityöt – onko niissä pakkasraja vai voiko valuja tehdä kuten muinakin vuodenaikoina?

Kuntolaakson betonityönjohtaja Joona Timonen kertoo, että valujen tekeminen talvella eroaa merkittävästi kesästä.

”Talvella valettaessa tulee ottaa huomioon, että aikaisemmin valettu pinta ei saa olla kylmä ja suojaukset täytyy tehdä huolellisesti. Rakenteisiin voidaan asentaa lämmityslankoja valettaessa. Kylmät olosuhteet vaativat lämmittimien lisäksi, että betonimassan täytyy olla lämmitettyä sen tullessa työmaalle. Tarvittaessa voidaan myös hyödyntää pakkasmassaa, mikä mahdollistaa valamisen -15 celsiusasteeseen asti.”

Joona korostaa, että talvirakentamiseen kannattaa varata resursseja, jotta pystytään varmistumaan siitä, että kaikki onnistuu. Tähän asti betonityöt ovat onnistuneet hyvin Kuntolaaksossa. Talvi kuitenkin tuo haasteita rakentamiseen ja Joona lisääkin: ”Toivotaan vähälumista talvea ja pieniä pakkasia.”

Miten työturvallisuuteen varaudutaan talvella?

Kuntolaaksossa huolehditaan työturvallisuudesta.jpg

Kuntolaaksossa pidetään huolta valaistuksesta.jpgTurvallisen työympäristön takaamiseksi täytyy huolehtia kunnollisesta valaistuksesta ja kulkuteistä. Tapaturmia sattuu helposti kompastumisten ja liukastumisten takia ja riski kasvaa entisestään talvella. Kulkureittien puhtaana pidon ja hiekoitusten lisäksi väliaikaisten portaitten ja kulkusiltojen päälle voidaan asentaa työsaumaverkot vähentämään liukkautta.

Kuntolaaksossa kulkureiteille on vastuutettu tietyt henkilöt huolehtimaan niiden kunnosta ja hiekoituksesta. Yksi vaaran paikoista on myös lisääntyneen pimeyden takia syntyvät varjopaikat. Kuntolaaksossa onkin panostettu työmaan valaistukseen ja kuunneltu työntekijöiden toiveita valaistuksen suhteen. Työmaan sähkö- ja valaistussuunnitelman merkitys korostuu talvikaudella. Vakiovalaistus on oltava kulkureiteillä, varastoissa ja työtiloissa.

Työmaalla aikaa kuluu myös lumitöiden tekemiseen. Erityisesti vuodenvaihteen runsaan lumisateen ja myrskyn jälkeen lumitöitä on riittänyt kaikille. Maanrakennusurakoitsija huolehtii koneillaan isommista lumitöistä, mutta työmaalle on hommattu myös käsikäyttöinen lumilinko, millä voidaan hoitaa lumityöt kapeista paikoista ja kerroksista. Perinteisille lumikolille ja -lapioillekin riittää käyttöä Kuntolaaksossa. Työmaalla on lisäksi käytössä lumen nostamiseen oma nostopurje, jonka avulla saadaan siirrettyä lunta pois työskentelyalueilta.

Työmaalla lumitöissä auttaa muunmuassa nostopurje..jpg

Lyhyt katsaus työmaan etenemiseen

Maanrakennuksen työporukka tekee talvellakin vielä jonkin verran pohjien valmisteluja. Tämä vaatii kuitenkin maan sulattamista siihen tarkoitetuilla lämmitysmatoilla. Myös holvien alla voidaan tehdä täyttöjä, koska ne ovat helposti lämmitettävissä. Maanrakennuksen päävastuualeisiin kuuluu talvella huolehtia suurimmista lumitöistä ja tätä kautta logistiikan toimivuudesta. Kaivuja tehdään sen verran, että työmaa-alueelle saadaan asennettua muuntamon syöttökaapeleita ja niiden suojaputkia.

Jäähallin laajennuksella ovat sisätyövaiheet käynnissä lukuun ottamatta neljännen tason ulkopuolisen holvin rakentamista. Sisällä tehdään lattian pinnoituksia, alakattojen levytystä ja väliovien asennusta.

Pysäköintilaitoksella tehdään vuodenvaihteen jälkeen vielä jonkin verran julkisivuasennuksia ja maanvaraisia laattoja. Alkuvuodesta pysäköintilaitoksella asennetaan myös törmäyskaiteita.

Uimahallilla suurin osa perustuksista on saatu tehtyä ja talvella tehdäänkin suurimmaksi osaksi vain elementtiasennuksia. Valuja ja maanrakennustöitä tehdään vielä pienissä määrin. Vaatimus sulalle maalle kuitenkin rajoittaa maanvaraisten lattioiden täytöt niihin paikkoihin missä lämmöt saadaan rakenteisiin. Uimahallin työmaalla käynnissä ovat isot väestönsuojatilat, monitoimialtaan seinät ja käytävätason holvit. Alkuvuodesta aloitetaan tekemään kuntosalin ja IV-konehuoneen teräsrunkoa, pääsisäänkäynnin katoksen anturoita, sisäänkäynnin elementtirunkoa sekä kylmä-, nuoriso- ja opetusaltaiden holveja ja seiniä. Uimahallin rungon asennuksen yhteydessä Suokatu ja Keilakuja suljetaan väliaikaisesti.

Turvallisuussyistä Mustinlampea ympäröivät kevyen liikenteen väylät pysyvät edelleen suljettuina. Haluammekin muistuttaa kaikkia työmaan läheisyydessä liikkuvia, että työmaan läpikulku on ehdottomasti kielletty oman turvallisuuden takaamiseksi.

Sanna Törrönen / Työnjohtaja

Sanna haluaa olla mukana kehittämässä toimivampaa viestintää niin rakennushankkeen sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Sanna tulee tämän blogin kautta kertomaan Kuntolaakson työmaan arjesta ja siellä toimivista henkilöistä.