Kuka sitä hiekkaa oikein roudaa?

”Mitään ei ole rakennettu kivelle. Kaikki on rakennettu hiekalle. Mutta meidän pitää rakentaa niin kuin hiekka olisi kiveä.” – Jorge Luis Borges

Talonrakennuspuolella jäljestäpäin katsoen näkymättömimmät osaajat ovat maanrakennuspuolella. Ilman heitä mitään näkyvää rakennetta ei saada aikaiseksi. Heidän tunnollinen työnsä pohjarakentamisessa on kaiken perusta. Jos maanrakentamisessa pysytään aikataulussa ja tehdään huolellista työtä, varsinaisella rakennuksellakin on suurempi todennäköisyys onnistua. Tässä vaiheessa, kun kirjoitan tätä blogia, suurin osa Kuntolaakson infrapuolen töistä on jo ehditty tekemään. Mielestäni nyt onkin viimeistään hyvä hetki nostaa nämä näkymättömät työmaan sankarit esille.

Kuopion Kuntolaaksossa maanrakennustöihin kuuluu muun muassa pohjien kaivuutöitä, täyttöjä ja tietöitä. Maanrakentajat lisäksi palvelevat työmaan logistiikkaa tekemällä kulkureittejä ja järjestämälle esimerkiksi nostureille ja betonipumppuautoille paikat. Maanrakentajat huolehtivat tätä kautta jatkuvasti, että muiden työt etenevät. Varastoalueisiin, kulkureitteihin ja muihin väliaikaisiin järjestelyihin kuluu työmaalla yllättävän paljon aikaa muiden töiden ohella.

Tässä blogikirjoituksessa lähden selvittämään, minkälaisia ihmisiä maanrakennuspuolella työskentelee, ja onko heissä muitakin eroja muihin rakentajiin nähden kuin se, että vuodenajoilla on työskentelyyn paljon suurempi merkitys. Talvella on harvemmin töitä ja maanrakennustöissä onkin usein katkos talviaikaan, jolloin pidetään lomia. Kylmän maan aikaan palvellaan useimmiten lähinnä liikennettä. Onneksi Kuntolaaksossa riittää hommia kunnossapidossa ja sisätäytöissä vielä talvellakin ja myös ensi vuonna maanrakentajilla on jäljellä esimerkiksi putkitöitä.

YIT:n maanrakennuksen vastaava työnjohtaja Heikki Aspholm

YITn maanrakennuksen vastaava työnjohtaja Heikki Aspholm.jpg

Maanrakennuspuolen vastaava työnjohtaja Heikki Aspholm päätyi alkuun vahingossa rakennusalalle. Hänen oli tarkoitus mennä vain väliaikaisesti apumiehen hommiin siltatyömaalle, mutta väliaikainen pesti muuttui huomaamatta pysyväksi ratkaisuksi, ja nyt hän on työskennellyt rakennusalalla yhtäjaksoisesti 41 vuotta. Hän ehti tekemään työntekijän roolissa hommia 10 vuotta ennen kuin hakeutui kouluun opiskelemaan rakennusmestariksi ja tätä kautta eteni työnjohtoon. Heikin historia rakennusalalla on monipuolinen ja hän on ehtinyt kokeilemaan mm. projektipäällikön, työpäällikön ja asiantuntijan tehtäviä, mutta lopulta toiminnan kaipuu ja halu päästä työskentelemään ihmisten kanssa ajoivat Heikin omasta halusta takaisin työmaalle. Hän kokee olevansa nykyisissä työtehtävissä tyytyväisimmillään ja uskoo myös vahvasti, että kaikki osapuolet hyötyvät eniten siitä, kun hän saa työskennellä mahdollisimman lähellä työmaata. Viimeisimmät vuodet Heikki on työskennellyt vain vaativissa erikoiskohteissa, mikä sopiikin hänelle, koska hän kaipaa haasteita, joita tavalliset tietyömaat eivät pysty enää tarjoamaan. Yksi näistä vaativista kohteista on ollut Tripla, mistä Heikki siirtyi Kuntolaakson työmaalle. Hän on ollut Kuntolaakson työmaalla siitä lähtien, kun ensimmäiset lumityöt tehtiin ja lapio iskettiin maahan. Heikin vastuualueisiin Kuntolaaksossa kuuluvat kadun muutostyöt sekä uimahallin ja pysäköintilaitoksen kaivu-, täyttö- ja putkityöt. Heikki tiivistää maanrakentajien työt Kuntolaaksossa: ”Maanrakentajien osuus perustus- ja pohjatöissä päättyy vasta siinä vaiheessa, kun betonia aletaan laittamaan.”

Kun kysyn Heikiltä, mikä on parasta rakentamisessa, hän vastaa välittömästi: ”Toiminta!”. Lisäksi vaihtelevuus ja haasteet ovat syitä, miksi hän on tykästynyt alaan. Maanrakennuspuolelle jääminen juontaa juurensa kiinnostuksesta koneita ja laitteita kohtaan sekä siitä, että Heikki kokee infralla ihmisten olevan samanhenkisiä.

Miksi maanrakentaminen on niin tärkeää ja mitä se vaatii?

”Yhtäkään taloa ei ole rakennettu ilman maanrakentajia”, Heikki sanoo ja jatkaa: ”Jos pohjarakentaminen pettää, niin kaikki yläpuolinenkin pettää”. Maanrakennuspuolella asiat ja päätökset tehdään yhdessä isossa porukassa, joka hioutuu hyvin yhteen. Heikin mielestä maanrakentajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu hyvä paineensietokyky, pitkäjänteisyys ja kyky joustaa, koska painetta tulee monesta suunnasta ja muutokset ovat yleisiä. Heikki suosittelee infrarakentamiseen suuntautumista työn vaativuuden ja antoisuuden vuoksi. Palkkauskin on nykyisin hyvä.

Millaista maanrakentaminen on Kuntolaakson työmaalla?

Kuntolaakson työmaasta Heikki sanoo, että haasteellista on ollut eri ryhmien ja toiveiden yhteensovitus sekä tilojen ahtaus. Tilojen ahtaus vaikuttaa sekä työntekoon että työturvallisuuteen.

”Täytyy ottaa toiset huomioon ja sovittaa omat työtehtävät muihin. Erityisesti uimahallin työmaalla on paljon rakenteita tiheästi, mikä vaikeuttaa työntekoa ja työmaalla liikkumista. Ison haasteen tuo myös se, kun joudutaan työskentelemään vilkkaasti liikennöityjen katujen varrella isoilla koneilla. Aina ihmisten lähellä liikuttaessa joutuu olemaan erityisen varovainen.” Turvallisuuden varmistaminen aiheuttaakin välillä haasteita kaikille työmaalla työskenteleville.

Katu- ja tietöissä on yleensä pelkästään maanrakentajia, mutta Kuntolaaksossa joutuu yhteensovittamaan työt lisäksi talonrakentajien kanssa. Haasteita syntyy myös siitä, kun on samaan aikaan päällekkäin useita työmaita, joilla kaikilla on omat tarpeensa.

Johtamisesta ja ihmisten kanssa toimeen tulemisesta Heikki allekirjoittaa sanonnan: ”Kaikki mitä tulee alhaalta pitää kestää ja kaikki mitä tulee ylhäältä pitää suodattaa.”

Koneurakointi Jarkko Kosusen työnjohtaja Janne Hötti

 Koneurakointi Jarkko Kosusen työnjohtaja Janne Hötti.jpg

Janne on koulutukseltaan ajoneuvon kuljettaja ja ehti ajamaan rekkaa 12 vuotta, ennen kuin hänen enonsa perusti rakennusalan firman ja houkutteli Jannen töihin. Siirtymisen taustalla oli myös halu saada uusia haasteita. Hän on päässyt tekemään muun muassa pylvästöitä ja suuntaporausta. Ennen rakennusalalle siirtymistä Janne on ehtinyt näkemään paljon kiertäessään ympäri Suomea ajaen pitkiä matkoja. ”Edelleen joutuu istumaan aika paljon kopissa, mutta pääsee silti olemaan ihmisten kanssa”. Janne myös kertoo, että hänen mielestään on aika luksusta, että pääsee nukkumaan yöt omassa sängyssä, vaikka työpäivät venyisivätkin. Perheellinen mies osaa arvostaa kotona vietettyä aikaa, mitä on nykyisin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin rekkakuskina työskennellessä.

Janne kertoo, että hän on ollut Kuntolaaksossa työmaan alusta lähtien tekemässä kaivu-, pohja-, putkilinja- ja täyttötöitä. Janne on työjohtajan tehtävien lisäksi tehnyt maansiirtoajoa ja hoitanut kaikki kiviainesten tilaukset työmaalle. ”Välillä on joutunut auttelemaan myös ihan lapion varressa muita.”

Miksi maanrakentaminen on tärkeää ja mitä maanrakentaminen vaatii?

Jannen mielestä maanrakentaminen on tärkeää, koska mitään muuta ei voida rakentaa, jos ei olla tehty maanrakennustöitä ensin. Maanrakentaminen kattaa yhteiskunnan kannalta tärkeitä osa-alueita, kuten siltojen ja teiden rakentamista ja näiden kunnossapitoa.

Jannen mielestä maanrakentajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat rauhallisuus, pitkäjänteisyys ja tarkkuus. Muutoksia tulee koko ajan, joten täytyy osata asennoitua siihen oikein. Tieto ei kulje aina tarpeeksi ja maanrakentajien huomioiminen unohtuu helposti. Toisinaan töiden yhteensovittaminen aiheuttaa hankaluuksia paikoissa, joissa on käynnissä muitakin työvaiheita.

Janne ei näe radikaaleja eroja maanrakentajien ja muiden rakentajien välillä. Hän huomauttaa kuitenkin työolosuhteiden olevan erilaiset: ”Maanrakentajilla koppi toimii omana työpisteenä ja toimistona, joka pysyy lämpimänä myös talvella, kun taas lapiomies joutuu kestämään ulkona säässä kuin säässä.”

Kuntolaakso

Janne kertoo Kuntolaakson työmaan olevan mielenkiintoinen vaativuutensa takia: ”Täällä pääsee tekemään monipuolisia työtehtäviä monipuolisella kalustolla ja oppimaan uutta muustakin rakentamisesta.”

Hänen mielestään Kuntolaaksossa on ollut mukava olla työnjohtajana, koska täällä on hyvä porukka, jonka kanssa hommat toimivat. Työntekijöissäkään ei ole ollut suurta vaihtelevuutta, vaan ryhmä on pysynyt pääosin samana alusta lähtien. Välillä harmittaa odotella, kun ei tiedä milloin tarvitaan, eikä pysty kuitenkaan irrottautumaan muualle, koska tarve voi tulla äkkiä.

Kuntolaaksossa työskentelyä helpottaa, kun kyseessä on iso alue, missä tehdä töitä vaikka paikoitellen onkin ahtaita välejä. Pelko siitä, että ohikulkijoille sattuu jotain, on koko ajan varjostamassa. Työturvallisuuteen ja ympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota ja pyritään löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut turvallisuuden varmistamiseksi. Koneiden käyttäjillä ja kuskeilla onkin iso vastuu tässä asiassa.

Kaivinkonekuljettaja Jani Kuikka

Kaivinkonekuljettaja Jani Kuikka.jpg

Jani on alkuperäiseltä ammatiltaan työstömekaanikko. Jo metallialalla työskennellessään hän teki töitä rakennusalalle, mutta kun rakennusalalla oli kiire, häntä pyydettiin konehommiin ja hän jäi sille tielle. Suuntautuminen oli luonnollinen, koska hän on pienestä pitäen tykännyt työstää koneita ja olla koneiden kanssa tekemisissä. Jani pitää nykyistä työtään mielenkiintoisena, mikä on saanut hänet pysymään maanrakennuspuolella.

Miksi maanrakentaminen on tärkeää ja mikä erottaa sen muusta rakentamisesta?

”Maanrakentaminen on tärkeää, koska mikään rakennus ei toimi ilman maanrakentamista. Monesti unohdetaan ja yllätytään, mitä kaikkea pitää tehdä ennen kuin talonrakentaminen voidaan aloittaa.” Janin mielestä maanrakentajilla täytyy olla muita enemmän ennakointikykyä ja oma-aloitteisuutta. Hän muistuttaa myös, että moni ei tule ajatelleeksi, että konekuskin työt eivät pääty silloin kun normaali työvuoro päättyy.  ”Koneet huolletaan ja tankataan virka-ajan ulkopuolella. Työaikana tehdään töitä ja ainoat sinä aikana tehtävät huollot ovat pakollisia huoltoja.”

Maanrakentaminen eroaa muusta rakentamisesta myös sen takia, että siitä tulee vähän jätettä. ”Maanrakentajat pyrkivät mahdollisimman pieneen hävikkiin. Kaikki pois kaivettu maa-aines pyritään hyödyntämään joko omalla työmaalla täyttönä tai jossain muualla.” Hukkaa on paljon vähemmän, mitä edesauttaa myös teknologian kehittyminen koneissa ja laitteissa. Tiedetään tarkasti esimerkiksi, kuinka paljon tarvitsee kaivaa ja näin pystytään välttämään turhia liikkeitä ja turhia työvaiheita.

Miksi kannattaa lähteä maanrakennuspuolelle?

Janin mielestä parasta rakentamisessa on monipuolisuus. Joka päivä on erilainen eikä pääse kyllästymään. Hänelle itselleen koneiden kanssa työskentely tekee työstä mielekästä.

Jani vinkkaa, että maanrakentamisen puolelle kannattaa hakeutua, koska mikään ei toimi ilman infraa. ”Pääsee tekemään kunniallista, mutta näkymätöntä työtä”. Infraan ei kiinnitetä huomiota, jos kaikki on kunnossa, mutta kaikki huomaavat heti, jos siinä on jotain vikaa. Jani lisää, että kyllä maanrakentajillakin tulee aina hyvä fiilis, kun onnistuttu töissä ja rakennus saadaan tätä kautta pystyyn. ”Maanrakentaminen on paljon enemmän kuin ihmiset yleensä ajattelevat.”

Maanrakentajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi Jani sanoo hahmottamiskyvyn. Muutokset ovat yleisiä ja Jani sanookin, että: ”Täytyy olla lehmän hermot ja muistaa kuunnella.”

Millaista on olla töissä Kuntolaakson työmaalla?

Kuntolaaksosta Jani kertoo, että maanrakennuspuolella on hyvä porukka ja ajatukset sopivat hyvin yhteen. Työ on aina ryhmätyötä, minkä takia ajatusten yhteensovittaminen onkin tärkeää.

Koneiden kuljettajien täytyy olla koko ajan hereillä ja tarkkailla ympäristöään, koska vaarallisia tilanteita sattuu muuten helposti. Koneiden kanssa työskentely ahtaissa tiloissa ja vilkkaasti liikennöidyllä työmaalla on vakava työturvallisuusriski, mikä täytyy ottaa huomioon. Kuljettajan täytyy koko ajan tiedostaa omat liikkeet, eivätkä ne saa olla äkkinäisiä.

”Haasteita riittää aina, mutta loppujen lopuksi fiilis on hyvä ja positiivinen. Täällä on myös todella hyvä porukka.”

YIT:n maanrakennuksen työnjohtaja Janne Heikkinen

YITn maanrakennuksen työnjohtaja Janne Heikkinen.jpg

Jannen ura rakennusalalla alkoi noin kymmenen vuotta sitten, jolloin hän meni kesätöihin kirvesmiehen apumieheksi. Janne on valmistunut rakennusinsinööriksi talonrakennustuotannon puolelta. Hän kuitenkin suoritti harjoittelunsa maanrakennuspuolella, minkä seurauksena jatkoi maanrakennuspuolella myös valmistuttuaan. Alkuun rakennusalalla kiinnostivat vaihtuvat työkohteet, mutta nyt Janne haluaisi päästä olemaan yhdessä hankkeessa mahdollisimman paljon mukana valmistelusta loppuselvityksiin asti.

Miksi maanrakentaminen on tärkeää ja mitä täytyy ottaa huomioon?

Kysyn Jannelta, että minkä takia maanrakennus on tärkeää ja hän vastaa minulle kysymyksellä: ”Toimisiko mikään rakennus ilman hyvää maanrakentamista? Ilman huolellisia putkitöitä ja perustuksia yksikään rakennus ei onnistuisi. Kaikki rakentaminen lähtee aina maanrakentamisesta”

Usein maanrakentajat joutuvat väistämään muun rakentamisen tieltä ja joustamaan omissa työtehtävissään. Joskus muuttuvat suunnitelmat teettävät lisätöitä maanrakentamisessa, mutta tämä on edellytys hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. ”Lähtökohtaisesti maanrakentajien pitäisi aina päästä toimimaan ensimmäisenä, mutta joskus tästä joudutaan joustamaan ja etsimään uusia ratkaisuja. Esimerkiksi elementtirakentaminen voi ajaa maanrakennuksen edelle ja sisäpuoliset täytöt tehdään vasta elementtien asennuksen jälkeen. ”

Maanrakennuspuolella tulee yllätyksiä, kun maahan piiloutuu asioita ajalta, jolloin niitä ei ole välttämättä kirjattu ylös tai sitten ne on kirjattu väärin. Esimerkiksi sähkökaapelit tai vesijohdot saattavat olla eri paikassa tai eri korossa kuin on luultu.

Miksi kannattaa lähteä maanrakennusalalle ja mitä se vaatii?

Jannen mielestä parasta rakennusalalla on vaihtelevuus, mikään työpäivä ei ole samanlainen. Janne kertoo, että hänen mielestään maanrakentajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sosiaalisuus, yhteistyökyky ja kyky toimia siltojen rakentajana eri toimijoiden välillä. ”Täytyy olla kyky sovittaa työt yhteen, mutta olla myös jämäkkä omien töiden osalta. Töiden teko vaatii paljon joustavuutta ja välillä saattaa tulla kiireellisiä töitä, joutuu äkkiä pomppaamaan jonnekin muualle hommiin ja joustamaan muista töistä yllättävien työvaiheiden takia. Työnjohtajalta vaaditaan huolellisuutta ja tarkkaa dokumentointia.”

Jannen mielestä infra kannattaa valita monipuolisuuden ja vaihtelevuuden takia, mutta täytyy muistaa, että maanrakentaminen vaatii myös monesti matkustamista. ”Maanrakentaminen on piiloon jäävää huolellisesti tehtyä työtä.”

Kuntolaakso

Janne on ollut Kuntolaaksossa mukana jo rakentamisen valmisteluvaiheesta lähtien. Hän muun muassa kilpailutti maanrakennuspuolen urakoitsijat ennen varsinaista rakentamisen aloitusta. Jannen töihin on kuulunut myös hankintojen tekoa, suunnitelmien seuraamista ja päivittämistä sekä aikataulutusta yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa.

Kuntolaaksossa olennaisena osana maanrakennustöihin kuuluu töiden yhteensovittaminen. Työmaalla on useampi vastaava työnjohtaja, joilla kaikilla on omat tarpeensa, joita maanrakentajien pitäisi pystyä palvelemaan mahdollisimman hyvin. Yhteistyön merkitys korostuu. Kuntolaaksossa tehdään valtavia massansiirtoja, mutta onneksi käytössä on läjitysalue, mikä helpottaa huomattavasti maanrakennustöitä. Kaivettu maa-aines on soraa, jota pystytään hyödyntämään uudelleen täyttöinä. Usein työmaalla joudutaan tekemään jonkin verran veden pumppausta, mutta Kuntolaakson maaperän takia nämä työt ovat rajoittuneet vain pahimmille sadepäiville. Kuntolaaksossa ongelma on ollut lähinnä päinvastainen, kun kuivuus ja lämmin kesä ovat nostattaneet pölyä isoilla koneilla ajettaessa. Kesällä onkin tehty ahkerasti työmaan teiden kastelua pölyn ehkäisemiseksi.

”Yhteishenki on hyvä tällä porukalla. Kaikista ongelmista ja haasteista selvitään yhteispelillä.”

Sanna Törrönen / Työnjohtaja

Sanna haluaa olla mukana kehittämässä toimivampaa viestintää niin rakennushankkeen sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Sanna tulee tämän blogin kautta kertomaan Kuntolaakson työmaan arjesta ja siellä toimivista henkilöistä.