Vastuullisuusaiheisten lopputöiden määrä on lisääntynyt YIT:llä viime vuosina

Hyvin valittu aihe vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen ja kehittää yrityksen toimintaa.

Diplomitöiden, gradujen ja lopputöiden teettäminen on osa YIT:n kehitystoimintaa.

Lopputyöntekijät pääsevät syventämään osaamistaan ja työskentelemään ajankohtaisissa projekteissa, yhdistäen näin työn teorian ja käytännön.

Vastuullisuus on yksi viime vuosina maailmalla sekä YIT:llä päivänpolttavaksi nousseista aiheista. Suuntaus näkyy myös lopputöissä.

”Meillä on viime vuosina tehty huomattavasti enemmän vastuullisuusaiheisia lopputöitä kuin esimerkiksi vuonna 2018 tai sitä ennen. Yhteinen nimittäjä töille on ajankohtaisuus. Etsimme jatkuvasti lisätietoa ja vastauksia vastuullisuuskysymyksiin – myös lopputöiden muodossa”, kertoo YIT:n vastuullisuusjohtaja Mia Ranta-aho.

Oma kiinnostus + ajankohtaisuus + tarve = hyvä lopputyön aihe

Opiskelija ja YIT:n asiantuntijat miettivät ja päättävät lopputöiden aiheista yhdessä.

”Jos aiheet on mietitty huolella, lopputyöt muuttavat ja kehittävät toimintaamme, sillä pyrimme töissä aina tarveperustaisuuteen”, Ranta-aho huomauttaa. ”Lopputyöt myös sitovat meiltä vähintään työn ohjaajan resursseja. Tämän vuoksi pyrimme aina siihen, että työt vievät kestävää kehitystä eteenpäin. Joskus hyöty näyttäytyy lisääntyneenä tietona, joskus taas aiheen käsittely jatkuu kehitysprojektina tai vaikkapa uuden prosessin luomisena.”

Parhaimmillaan aihe yhdistää lopputyöntekijän oman kiinnostuksen, tuo yritykselle vastauksia johonkin tämänhetkiseen teemaan liittyen ja aidosti muuttaa yrityksen toimintaa kestävään kehitykseen liittyen.

”Tällä hetkellä meillä on tekeillä ainakin kaksi eri lopputyötä, jossa on juuri tämänkaltainen tilanne. Toisessa näistä töistä lopputyöntekijä pääsee osaksi aiheen ympärille kerättyä kehitysyhteisöä, jossa luodaan prosessi ja toimintamalli lopputyön tulosten perusteella.”

Esittelyssä kolme lopputyöntekijää

Monet YIT:lle lopputyön tehneistä opiskelijoita myös työllistyvät yritykseen tai sitten he ovat töissä YIT:llä jo aloittaessaan lopputyön teon. Näin tapahtui esimerkiksi hankekehityspäällikkönä toukokuun puoliväliin 2021 asti YIT:llä työskennelleelle Tuuli Korjukselle*, projekti-insinööri Jyri Liukolle sekä rahoitusasiantuntija Outi Vinterille. Korjuksen työ valmistui keväällä 2021, Liukon työ valmistunee kesään mennessä ja Vinterin työ on vielä keskeneräinen.

Toimitilat-segmentissä vuodesta 2017 lähtien työskennellyt Korjus opiskeli Aalto Yliopistolla Real Estate Economics -maisteriohjelmassa ja teki lopputyönsä aiheesta: ”Miten kansainväliset ympäristötavoitteet vaikuttavat kiinteistömarkkinaan?”

Liukko puolestaan viimeisteli georakentamisen tutkintonsa Aalto-yliopiston Master´s Programme Geoengineering -maisteriohjelmassa. Liukon diplomityön aihe oli ”Kalliorakennushankkeen hiilijalanjälki”.

Hämeen ammattikorkeakoulussa kestävää kehitystä opiskeleva Vinter puolestaan työstää lopputyötä YIT:lle aiheesta Taksonomian ja TCFD:n mukainen raportointi. Vinter on työskennellyt YIT:n rahoituksessa vuodesta 2008 saakka.

Vastuullisuus on elintärkeä osa yritystoimintaa

Jokainen edellä mainituista lopputyön tekijöistä pitää vastuullisuutta erittäin tärkeänä osana yritystoimintaa.

”Haluan olla mukana edistämässä sitä ja löytää ratkaisuja ympäristöystävällisempään rakentamiseen. En voisi työskennellä yrityksessä, jossa ei toimita vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti”, toteavat Vinter ja Liukko.

”Haluan työlläni vaikuttaa siihen, että meillä olisi parempi ymmärrys ympäristötavoitteisiin liittyvistä toiminnoista ja että ylipäätään”, Korjus puolestaan toteaa.

Kaikki kolme myös toivovat, että heidän töistään on tulevaisuudessa hyötyä YIT:lle.

”Minusta on hienoa, että YIT on mukana monessa ilmastonmuutosta torjuvassa hankkeessa. Toivottavasti sama jatkuu myös tulevaisuudessa”, Vinter päättää.

 

*Tuuli Korjus on jatkanut YIT:ltä uusiin haasteisiin! Onnea matkaan Tuuli!

Haku YIT:n lopputyöpaikkoihin on avoinna aina harjoitteluhakumme yhteydessä. Lisätietoja.

Lopputyö: hankinta ja työmaa ovat avainasemassa työ- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa

Lopputyö: maa-ainesten kiertotaloudessa on merkittävä tehostuspotentiaali