Työpaikka – hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden keskus? Otimme selvää

Työn tekeminen joustavasti yleistyy vauhdilla teknologian kehittyessä ja ihmisten arvostaessa yhä enemmän valinnanvapautta. Samaan aikaan vahvistuu toinen, hyvin erilainen trendi, jossa työympäristöt muuttuvat houkutteleviksi paikoiksi ei pelkästään tehdä töitä vaan viettää myös vapaa-aikaa. Miltä tulevaisuuden työ ja työpaikat näyttävät? Lue, mitä kuulumisia löysimme maailmalta!

Tulevaisuudessa työpaikat tulevat olemaan yhteisöjä, joissa on niin hyvä olla, että niistä ei välttämättä edes halua poistua. Jos tämä kuulostaa epäuskottavalta, kannattaa katsoa, mitä trendejä luovan teknologia-alan jättiläiset kuten Facebook, Apple ja Alphabet tekevät. Facebookin laajeneva päämaja ja rakenteilla oleva Apple Park tuovat kaupat, asunnot, harrastuspaikat ja hyvinvointipalvelut työpaikan yhteyteen.

Noin 5 miljardia dollaria maksava, kooltaan hurjat 260,000 nelilömetriä oleva Apple Park on kuin maan päälle laskeutunut avaruusalus, mitä sen tekijät oikeastaan tavoittelivatkin. Vertaus on sopiva, koska rakennus on kuin viesti tulevaisuudesta siitä, mitä työympäristöiltä voi pian odottaa. Apple Parkin lukuisissa kahviloissa on tilaa uutta luoville kohtaamisille. Hyvinvointikeskuksissa applelaiset voivat ladata akkujaan ja hakea liikunnan tuomaa inspiraatiota. Liikkuminen ovelta ovelle hoituu linja-autoilla ja Apple Parkin sisällä yrityksen tarjoamilla polkupyörillä. Hyvät tarinat ja ideat jaetaan omille ja ulkopuolisille Steve Jobs Theater –auditoriossa. 80 prosenttia Apple Parkista on vihreää tilaa, puita ja kasveja.

Facebookin ja Applen hankkeet ovat toki ainutlaatuisia maailmalla, mutta samanlaisia työpaikkoja luodaan nyt myös muualla. Ne parantavat tuottavuutta ja hyvinvointia ja luovat positiivista työnantajamielikuvaa, jolla yritykset houkuttelevat parhaat työntekijät riveihinsä. Fyysiset tilat eivät itsessään tietenkään riitä, vaan ne tarvitsevat tuekseen oikeanlaisen kulttuurin.

Muutoksen suurin ajuri: milleniaalit

Deloitte teki Facebookille tutkimuksen, jossa kysyttiin 245 yritysjohtajalta, mitkä asiat määrittelevät tulevaisuuden työtä. Vastauksista nousi esiin viisi eri teemaa: kulttuuri, kommunikointi ja yhteistyö, milleniaalit, digitaaliset työkalut ja verkostojen, ei hierarkioiden, johtaminen.

milleniaalit_juttukuva_700x460.jpg

Työpaikan kulttuuri on merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden luomista. Mitä monikansallisempi yritys on, sen tärkeämpi rooli on kulttuurilla. Kommunikoinnin ja yhteistyön merkitys puolestaan korostuu, kun ihmiset tekevät töitä eri paikoista. Sitä varten tarvitaan ketterät digitaaliset työkalut, kuten Google Drive ja Slack. Sähköposti ei enää riitä.

Selkeä ajuri muutokselle ovat milleniaalit eli 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntyneet, jotka muodostavat 50 prosenttia työvoimasta vuoteen 2020 mennessä. Milleniaaleille kulttuuri on yhtä tärkeää tai jopa tärkeämpää kuin palkka ja työsuhde-edut. Heille joustavuus, merkittävyys ja yksilön tarpeet huomioivat ympäristöt ovat työn ytimessä. Tällä hetkellä vain kolmasosa heistä kokee nykyisessä työssään voivansa käyttää kykyjään ja osaamistaan kunnolla. Milleniaalien tarpeet poikkeavat heitä vanhempien ikäluokkien tarpeista, ja tärkeää onkin tehdä työpaikasta ympäristö, jossa näiden molempien isojen ryhmien erityispiirteet huomioidaan. Yleisesti voidaan sanoa, että työyhteisöt tulevat koostumaan yhä enemmän erilaisista ryhmistä, joilla on erityisiä tarpeita.

Kun työntekijöiden tarpeet muuttuvat, tarvitaan samalla uudenlaista johtamista. Johtaminen siirtyy ihmisen johtamisesta kohti ideoiden ja keskustelujen fasilitointia ja yksilöiden ja tiimien itsenäisen työn tukemista. Tämä ei tapahdu automaattisesti vaan edellyttää panostamista – ja uusien viestinnän ja yhteistyön työkalujen hallitsemista.

Toimivat työtilat lisäävät sitoutuneisuutta ja huomioivat työntekijöiden erot

Tilat viestivät yrityksen kulttuurista ja arvomaailmasta. Ne innostavat ihmisiä ja vahvistavat yhteenkuuluvuutta. Tulevaisuuden työtilat ovat muunneltavia ja ne huomioivat erilaiset työntekijät, olivatpa nämä sitten introvertteja, ekstroverttejä tai jotain tältä väliltä. Erilaisten työntekijöiden huomioimisen täytyy olla vahvasti mukana jo suunnitteluvaiheessa.

Design- ja arkkitehtitoimisto HLW sai toimeksiannon Adobelta ja Yodlelta suunnitella lisää yhteistyötilaa näiden New Yorkin -toimistoihin. Alkukartoituksen jälkeen kuitenkin paljastui, että työntekijöiden toiveet olivat paljon tätä laajemmat – yhteistilan lisäksi lopulta selvitettiinkin myös avaruuden, avoimuuden ja yksityisyyden tarvetta sekä viipyilyyn kutsuvan tilan tarvetta.

Nämä lähtökohdat ohjaavat Tripla Workeryn suunnittelua. Me Triplassa olemme rakentamassa Suomeen ympäristöä, joka on kuin kaupunki pienoiskoossa. Tripla Workeryyn sijoittuvasta toimistosta käsin työarki sujuu kitkattomasti ja yhdistyy helposti vapaa-aikaan.

Haluamme luoda paikan, josta jokainen yritys löytää omannäköiset tilat ja jossa työntekijät löytävät aina itselleen sopivan paikan ja tavan tehdä töitä. Ja kun työt loppuvat, vapaa-aika liikkumisineen ja viihdykkeineen voi jatkua saumattomasti saman katon alla Triplassa – tai kotona. Valmistuessaan Tripla Workery tulee nimittäin sijaitsemaan Suomen vilkkaimmassa julkisen liikenteen keskuksessa, mikä mahdollistaa aidon ja kitkattoman ovelta ovelle –työmatkailun.

Tutustu näkemyksiimme tulevaisuuden työstä