Moni pelkää etukäteen kodin hiljentymistä - kyselyn perusteella turhaan

Suomalaisvanhemmista 38 % pelkää etukäteen kärsivänsä tyhjän pesän syndroomasta sitten, kun lapset muuttavat pois kotoa. Todellisuudessa niistä vanhemmista, joiden pesä on jo tyhjentynyt, vain 25 % kertoo kokeneensa tyhjän pesän syndroomaa eli surua, yksinäisyyttä, nostalgiaa tai epävarmuutta tulevasta. 

Muun muassa tämä käy ilmi teettämästämme kyselytutkimuksesta*, johon osallistui 1 000 suomalaisvanhempaa, joilla on 13-vuotiaita tai sitä vanhempia lapsia. Vastaajista noin 70 % oli jo kokenut lasten poismuuton.
 

Hyvä uutinen on myös se, että vaikka vain 26 % lasten itsenäistymistä vielä odottavista vanhemmista uskoo pesästä lentämisen parantavan suhdetta omiin lapsiin, kokee jopa 41 % muuton jo läpikäyneistä vanhemmista näin käyneen. 

Lisäksi tyhjän pesän vanhemmista 74 % raportoi saaneensa enemmän aikaa itselleen, 46 % kertoi taloudellisen tilanteensa kohenemisesta, 25 % tunsi parisuhteen parantuneen ja joka viides oli lasten lähdettyä toteuttanut jonkin pitkäaikaisen unelmansa.

Tyhjän pesän vanhemmista vain 41 % oli suunnitellut etukäteen tekevänsä muutoksia asumisjärjestelyihinsä, kun taas yhä lastensa kanssa asuvista jopa 58 % on jo suunnitellut muutoksia kuten kodin vaihtoa pienempään (32 %) tai nykyisen asunnon remontointia (19 %).


Vaikuttaa siis siltä, että nykyään yhä useampi pohtii tulevaa elämänmuutosta ja siihen liittyviä uudistuksia etukäteen.

*YIT:n tilaamassa ja markkinointitutkimustoimisto Bilendin toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten yli 13-vuotiaiden 35–75-vuotiaat vanhemmat suhtautuvat lastensa poismuuttoon. Kysely toteutettiin kesäkuussa 2021 ja siihen vastasi 1000 suomalaista vanhempaa, joiden lapset olivat lähivuosina joko itsenäistymässä (31 %) tai jo muuttaneet pois kotoa (69 %).

Tyhjä pesä, täysi elämä

Myytävät asunnot

Juttu on julkaistu Ytimessä-sivulla ensimmäistä kertaa 17.09.2021 ja päivitetty 02.08.2022.