Arjen ympäristötekojen tulee olla asukkaalle helppoja

Lähes puolet suurten kaupunkien asukkaista tekee jatkuvasti ympäristötekoja ja pitää itsensä ajan tasalla asumisen hiilijalanjäljestä.

Tieto käy ilmi YIT:n teettämästä kyselytutkimuksesta*. Huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut. Vain alle puolet kokee kuitenkin hallitsevansa asumiseen liittyviä ympäristöasioita.

Kolme neljäsosaa kaupunkilaisista (75 %) arvostaa kuitenkin erittäin paljon tai paljon sitä, että kierrättäminen on tehty vaivattomaksi. Kaksi kolmesta onkin lisännyt jätteiden lajittelua ja neljännes on valmiita muuttamaan tapojaan jätteiden kierrätyksen osalta. Kolme neljäsosaa kaupunkilaisista (73 %) on valmis vähentämään lämpimän veden käyttöä tai laskemaan asuntonsa lämpötilaa asteella (75 %).

Myös muita asumisen ekologisuuteen liittyviä asioita arvostetaan paljon. Varsinkin yli 50-vuotiaat naiset arvostavat erittäin paljon energiatehokkuutta, vaivatonta kierrättämistä ja vettä säästäviä hanoja.

Energiatehokkuuden myötä asumisen hiilijalanjälki laskuun

Asumisesta syntyy noin viidesosa suomalaisen hiilijalanjäljestä. Päästöjen määrään vaikuttavat eniten kodin energiankulutus, lämmitysjärjestelmä, rakennusmateriaalit sekä asukkaan sähkön ja veden käyttö. Uusi YIT Koti on energiatehokas ja sen seinien sisään kätkeytyy suuri määrä ympäristöystävällisiä valintoja ja tekniikkaa. Se mahdollistaa asukkaalle ekologisemman arjen vähällä vaivalla”, sanoi YIT:n asiakkuuksista ja asumisen palveluista vastaava johtaja Pekka Helin.

Vinkkejä asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseen

Vastaajista 40 % arvosti erittäin paljon tai paljon sitä, että talon rakennusmateriaaleina on käytetty vähähiilisiä betonimateriaaleja ja kierrätettyä terästä. Myös ekologisesta näkökulmasta katsottuna 49 % vastaajista arvosti erittäin paljon tai paljon sitä, että asunnossa on tehokkaat neliöt, jolloin turhaa lämpöhukkaa ei muodostu.

Sähköauto vai yhteiskäyttöauto

Sähköautojen latausmahdollisuudet yleistyvät pikkuhiljaa taloyhtiöissä. Joka viidennellä vastaajalla (20 %) on taloyhtiössään sähköauton latausmahdollisuus ja joka neljäs (25 %) kannattaa latauspisteiden rakentamista.

Täyssähkö- ja hybridiautojen osuus on kasvanut hitaasti. Joka seitsemännellä autonomistajalla (14 %) on täyssähköauto tai ladattava hybridi ja lähivuosina 37 prosenttia autonomistajista aikoo hankkia täyssähköauton tai ladattavan hybridiauton. Autottomistakin talouksista joka seitsemäs (15 %) aikoo investoida sähköautoon tai ladattavaan hybridiin. Sähköautot ja ladattavat hybridit ovat yleistyneet varsinkin niiden keskuudessa, joilla on latausmahdollisuus taloyhtiössä.

”Kannustamme sähköautoiluun tekemällä jokaisen uuden asuintalon (jonka suunnittelu on aloitettu vuonna 2021 tai myöhemmin) autopaikalle vähintään varauksen latauspisteelle, jolloin latauslaitteen asentaminen tarpeen mukaan onnistuu helposti. Lisäksi YIT Kodit sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, joten useinkaan auton omistaminen ei ole välttämätöntä. Oman auton tarve vähenee entisestään, kun yhteiskäyttöautot yleistyvät taloyhtiöissä, ja asukkaat voivat vuokrata auton näppärästi ja edullisesti”, Helin lisää.

*Kestävät kaupunkiympäristöt -barometrin kysely on suunnattu Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion asukkaille. Nettipaneelissa oli vastaajia tänä vuonna 1058 + 354 henkeä (toimistotyötä tekevien erillisotos). Aineisto edustaa kaupunkien 18–80-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja kaupunkien koon mukaan. Kysely toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa 2023. Prior Konsultointi toteutti tutkimuksen YIT:n toimeksiannosta.

Lue lisää:
Lataa barometri | YITGroup.com
Ympäristöteot leikkaavat päästöjä | YIT.fi