Poikkeuksellisen vaativaa vesihuoltorakentamista

Hiekkaharjun vesitornin altaan palkisto koostuu 15 sakarasta ja ympyrän muotoisesta kehäpalkista. Kärrynpyörän muotoisen pohjan jälkeen valetaan altaan pohjalaatta ja myöhemmin allas tunkatan ylös paikoilleen.

Hiekkaharju
Hiekkaharju
Vesitornin altaan valu ja jännittäminen

Hiekkaharjun uusi vesitorni varmistaa Itä-Vantaan vedenjakelun.

Se on Tikkurilan painepiirin vesitorni, jossa vesimäärä ja pinnankorkeus vaihtelevat vedenkulutuksen mukaan.

Hiekkaharjun vesitorni valmistuu kesällä 2019 ja se varustetaan ajan tasaisilla prosessiteknisillä laitteilla ja ratkaisuilla, joissa on vanhan vesitornin laitteita paremmat hyötysuhteet.

Jännittämällä lisätään kestävyyttä

Hiekkaharjun vesitorni on poikkeuksellisen vaativa vesihuoltorakennelma säiliön suuren painon sekä liukuvalutekniikalla tehdyn varren vuoksi. Altaan vinot tukirakenteet lisäävät myös rakentamisen vaativuutta.

Syyskuussa 2018 työmaalla tehtiin pohjapalkkien raudoitusta sekä jälkijännitettävän altaan pohjalaatan muottia.

”Jälkijännittämisessä putkessa olevat jännepunokset ankkuroidaan passiivipäässä betonilla. Kun betoni on tarpeeksi lujittunut, punokset vedetään tunkilla tiettyyn jännityslujuuteen ja ankkuroidaan paikoilleen lukituskappaleella”, työmaainsinööri ja työmaan työturvallisuuspäällikkö Johanna Tuomainen kertoo.

Jännityksen jälkeen putki, jossa punokset ovat sisällä, injektoidaan injektointilaastilla niin, että punokset eivät pääse ilman kanssa kosketuksiin. Ilma voi aiheuttaa korroosiota, jolloin jännepunokset voisivat heikentyä.

Jälkijännitystekniikalla estetään betonin halkeilu ja varmistetaan rakenteen kestävyyttä ja vesitiiviyttä, sillä säiliössä on parhaimmillaan 8 miljoonaa litraa vettä ja vesitorni on tulossa 100-vuotiseen käyttöön.

”Tärkeässä roolissa on myös laadukas betoni”, vastaava työnjohtaja Aki Ylänne lisää.

Rakentamisen laadun tarkastaa aina kolmas osapuoli, ja eri työvaiheille tehdään kolminkertainen varmistus.

Allas nostetaan turvallisesti  

Ylös nostettava allas valetaan maan pinnalla. Altaan palkisto, joka koostuu 15 sakarasta ja ympyrän muotoisesta kehäpalkista, valettiin syyskuussa. Kärrynpyörän muotoisen pohjan jälkeen valetaan altaan pohjalaatta.

Myös säiliön betoninen ulkoseinä tehdään lähes valmiiksi maassa. Seinään kiinnitetään julkisivun teräsrunko, johon näyttävä alumiininen julkisivulevy kiinnitetään.

Aluksi säiliö nostetaan noin kolmen metrin korkeuteen, minkä jälkeen säiliön pohjaan rakennetaan niin kutsuttu hikipohja eli puolilämmin tila putkistolle.

”Säiliön valmistaminen maassa tekee rakentamisesta turvallisempaa, sillä korkeita telinerakennelmia ei tarvita”, Johanna kuvailee.

Näin estetään myös rakennusmateriaalien lentäminen tornista kovalla tuulella. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että lähiympäristössä on ulkoilureittejä, asuinalue, koulu sekä autoliikennettä.

Hikipohjan jälkeen aloitetaan varsinainen säiliön nosto lopulliseen paikkaansa, noin 35 metrin korkeuteen. Allas tunkataan ylös sentti kerrallaan, 90 tunkin avulla. Tunkkauksen aikana säiliön tukirakenteina hyödynnetään Triplan työmaalta kierrätettyjä teräspalkkeja.

Ylös vedettäessä säiliöllä on painoa jo 5000 tonnia eli 5 miljoonaa kiloa. Nostoprojekti kestää noin viikon.

Faktat:
Korkeus noin 47 m
Varren halkaisija 8,7 m
Altaan/säiliön halkaisija 43 m