Suurin osa kaupunkilaisista huolestuneita ilmastonmuutoksesta

Reilu kolmannes suomalaisista kaupunkiasukkaista on erittäin paljon (17 %) tai paljon (20 %) huolissaan ilmastonmuutoksesta. Lähes yhtä suuri määrä (31 %) kertoo olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta melko paljon.

Ilmastonmuutos huolestuttaa vain vähän 24 prosenttia kaupunkilaisista ja kahdeksaa prosenttia ei lainkaan. Miehistä 12 % ei ole lainkaan huolissaan ilmastonmuutoksesta ja 30 % on vain vähän huolissaan. Naisilla vastaavat osuudet ovat 4 % ja 19 %.

Edellä kerrotut tulokset kävivät ilmi YIT:n ja Prior Konsultoinnin toteuttamasta Kestävät kaupunkiympäristöt 2019 -barometrista*, johon vastasi yli tuhat kaupungissa asuvaa suomalaista. Tänä syksynä toista kertaa toteutetun barometrin tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen sekä kaupan eri vaihtoehtoihin.

Viimeisen vuoden aikana joka toinen kaupunkilainen – etenkin nuoret naiset – on tehnyt useampia tekoja asumisen sekä liikkumisen päästöjensä hillitsemiseksi. Teoista yleisimpiä ovat jätteiden lajittelun lisääminen (74 %), kävelyn tai pyöräilyn lisääminen (59%), joukkoliikenteen käytön lisääminen (47%) sekä lämpimän veden käytön vähentäminen (46 %) ja auton käytön vähentäminen vapaa-ajalla (43 %). Noin viidennes kaupunkilaisista on ollut toimissaan passiivisia.

Huoli ilmastonmuutoksesta on näkynyt myös kaupunkilaisten lautasilla, sillä lähes puolet heistä on muuttanut ruokavaliotaan ympäristöystävällisempään suuntaan viimeisen vuoden aikana.

Lue koko lehdistötiedote Uutishuoneessamme

Kaupunkikehitys YIT:llä

Kestävät kaupunkiympäristöt -tapahtuma

*Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri 2019
Kestävät kaupunkiympäristöt –barometri toteutettiin nyt toista kertaa. Kysely on suunnattu seuraavien kahdeksan kaupungin asukkaille: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Aineistonkeruu toteutettiin CINT Ab:n ylläpitämällä nettipaneelilla 16.-27.9.2019. Vastaajia oli 1 022. Otos edustaa tutkittujen kaupunkien 18–75-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen ja kaupunkien koon suhteen.

Barometrin tuloksista ja kaupunkikehittämisen teemoista keskustellaan YIT:n 12.11.2019 jo seitsemättä kertaa järjestettävässä Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarissa, jonne on ilmoittautunut noin 200 kaupunkien ja kiinteistöalan päättäjää. Tänä vuonna aiheina on mm. kiertotalous, kaupungistuminen, co-living ja työnmuutos. Seminaarin teema on ”Mistä on kestävät kaupungit tehty?”.