Kaupungin idea ei saa unohtua – “Oleellista on oleilu ja vuorovaikutus, eivät pelkät kaupat ja autoilu”

Kaupunkikeskustelu keskittyy liian usein siihen, miten kaupunkiin päästään ja sieltä pois.

Haaste:
Kaupunkikeskustelu keskittyy liian usein siihen, miten kaupunkiin päästään ja sieltä pois. Kaupunkikehityksestä vastaavan johtajamme Juha Kostiaisen mukaan kaupungin idea tuntuu välillä unohtuvan:

· toimivat palvelut

· kohtaamiset ihmisten kesken

· elämykset

· urbaanius itsessään

· yllätyksellisyys

"Jos kaupungin idea pidetään kaupunkikehityksessä päällimmäisenä mielessä, päästään luomaan toimivia kokonaisuuksia. Suomalainen keskustelu on monesti suorituskeskeistä ja autoiluun keskittyvää, kun pitäisi pohtia laajemmin kaupungin käytettävyyttä."

Mitä käytettävä kaupunki sitten tarkoittaa?

Juha Kostiainen:

1. Saavutettavuus on keskeinen osa käytettävyyttä. Toiminnot ja palvelut on oltava helposti saavutettavissa. Kaupungin tarjooman tulisi olla läsnä ja käytettävissä matalalla kynnyksellä. 

2. Toimintojen sekoittuneisuus luo kiinnostavuutta ja tehokkuutta. Aiempi ajattelutapa, jossa usein rakennettiin erikseen asuin- ja yritysalueita on onneksi murentumassa.

3. Yksittäisten palvelujen toimivuus on sekin tärkeää. Miten vaikkapa elokuvateatteri tai ravintola toimii, miten miellyttävää siellä on asioida. 

Tiivistäminen on toinen kuuma peruna kaupungeista puhuttaessa, autoilun rinnalla.

Tiiviys käytännössä mahdollistaa käytettävän kaupungin. Vain sopivan tiivis kaupunki tuo riittävästi käyttäjiä yhteen, jolloin edut tulevat esiin: 


1. Päällimmäisenä on kommunikaatio. Esimerkiksi ihmisten innovatiivisuus kasvaa kohtaamisten määrän kasvaessa. Tutkitusti Suomessa: 2 x tiiviimpi kaupunki -> tuottavuuslisäys 4–5 %

2. Toinen merkittävä tekijä on joukkoliikenteen toimivuus. 

3. Tiiviimpi kaupunki mahdollistaa myös monipuolisen palveluvalikoiman.”

Tiiviys ≠ synkkyys

Kostiainen:

“Käytettävä, viihtyisä ja tiivis kaupunki ei tarkoita pitkiä seinämuureja tai pelkkää betonia. Moderni, toimiva kaupunki ottaa myös luontoarvot huomioon. Eikä silloinkaan puhuta pelkistä puistoista: miksei kaupungissa voisi olla enemmän niittyjä ja villimpääkin luontoa?"

"Tiiviys edesauttaa myös kulttuuritarjonnan laajentumista. Tiivis kaupunki ei yksinään ole laadun tae, mutta se mahdollistaa viihtyisän, toimivan ja kiinnostavan ympäristön elämiseen, jolloin pääosassa on urbaani elämä itse, ei kulkeminen kaupunkiin tai sieltä pois."

Juttu on julkaistu alunperin 9.9.2021 MustRead Kaupungistuminen-uutiskirjeessä.

YIT:n kaupunkikehitys

Vartin kaupunki - keskusteluja kaupunkiympäristöstä