Punos käynnistää Itäkeskuksen uudistuksen

Helsingin Itäkeskukseen suunniteltu Punos-hybridikortteli toisi huippuluokan sijainnille lisää palveluita ja asuntoja sekä muokkaisi yli 40 000 ihmisen päivittäistä kokemusta Itäkeskuksesta, kirjoittaa Karoliina Hartiala.

Helsingin Itäkeskuksen metroasema on koko pääkaupunkiseu­dun kolmanneksi vilkkain metroasema Rautatientorin ja Sörnäisten jälkeen – päivittäisiä kävijöitä on yli 40 000. Myös bussien liityntäliikenne on vilkasta, ja Raide-Jokerin valmistumisen myötä ihmisvirrat kasvavat entisestään. Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Kyseisellä paikalla on erittäin hyvä saavutettavuus ja toisaalta paikka on osa noin joka kolmannen itähelsinkiläisen arjen ympäristöä. Molemmista näkökulmista löytyy kuitenkin myös kehitettävää: huippuluokan saavutettavuutta ei ole vielä hyödynnetty, ja joukkoliikennepysäkkien sekä niiden välittömän ympäristön laatu jättää toivomisen varaa.

Kaupunkien eri alueiden maine, ja tämän kautta arvo sekä tulevaisuuden näkymät määrittyvät sekä satunnaisten kävijöiden että alueen asukkaiden kautta. Keskeiset, kaupunkilaisten yhteisessä käytössä olevat tilat muokkaavat alueesta syntyviä mielikuvia etenkin satunnaisten kävijöiden osalta. Satunnaiselle kävijälle muutamalla pistäytymisellä muodostunut pinttynyt mielikuva voi muokata alueen mainetta julkisessa keskustelussa, kun taas alueen asukkaat ovat useimmiten verraten tyytyväisiä omaan asuinalueeseensa.

Helsingin tuoreessa yleiskaavassa Itäkeskus on yksi vahvoista kasvun alueista, ja alueelle on kaavailtu uusia asuntoja jopa yli 20 000 uudelle asukkaalle. Monitahoiset täydennysrakentamishankkeet vaativat kuitenkin useiden tekijöiden asettumista kohdalleen. Lisärakentamisen kannustin olemassa olevien taloyhtiöiden osakkaille on siitä saatava taloudellinen hyöty – mitä korkeampi rakennusoikeuden arvo, sitä suurempi kannustin. Alueen tulee myös olla houkutteleva uusien asuntojen ostajille: jokaisen myytävän asunnon on puhuteltava tiettyä ostajaa ja tarjottava tälle omia toiveita vastaava koti ja arjen ympäristö. Etenkin toiselta alueelta muuttoa harkitsevalle kohdealueen yleisellä maineella on suuri merkitys – ja siksi panostukset keskeisiin alueisiin vaikuttavat laajemmin kuin vain kyseisen hankkeen kohdalla. Ilman keskeisten alueiden uudistamista Itäkeskuksen laajempaa uudistusta on vaikea saada liikkeelle. Helsingin kaupunki on jo aloittanut tätä työtä kehittämällä Itäkeskuksessa sijaitsevan kulttuurikeskus Stoan aukiota yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa

Suunniteltu Punoksen uusi hybridikortteli täydentää nykyisen bussiterminaalikentän osaksi Itäkeskuksen kau­punkirakennetta ja päivittää alueen yhteisessä käytössä olevat tilat ja alueet vastaamaan tätä päivää. Punos hyödyttäisi kaikkia alueella kävijöitä elinympäristön laadun parannuksen muodossa.  Hankkeen avulla voidaan vaikuttaa yli 40 000 ihmisen päivittäiseen kokemukseen ja tehdä Itäkeskukseen aito joukkoliikenneterminaali erillisten pysäkkien sijaan. Lisäksi se toisi saavutettavuudeltaan huippuluokan sijainnille lisää palveluita ja asuntoja. Kenties suurin hyöty olisi kuitenkin välillinen: Punos toimisi onnistuessaan Itäkeskuksen laajemman uudistuksen vauhdittajana ja auttaisi tekemään Itäkeskuksesta aidosti Itä-Helsingin keskustan.

Karoliina Hartiala
Kaavakehityspäällikkö, kaupunkikehitysyksikkö (31.9.2020 saakka)