Kaikkien pitää toimia energiaomavaraisuuden mahdollistajina

Suomen omavaraisuus energian suhteen on noussut tärkeäksi teemaksi. Omavaraisuus erilaisissa energian tuotantomuodoissa parantaa toimitusvarmuutta ja tuulivoima toimii tässä erinomaisena lisänä. Nyt ei ole siis aika valittaa, vaan edistää tuulivoimahankkeita, joilla Suomi saavuttaa energiaomavaraisuuden.

Sitran vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan sähkönkulutus kasvaa yli 20 prosenttia vuoteen 2035 ja tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä nykytilanteeseen verrattuna (Enabling cost-efficient electrification in Finland, 2021). Samaan aikaan fossiilinen energiantuotanto ajetaan alas. Tämän kasvun ja korvaustuotannon vaatimuksiin päästään vain, jos tuulivoima on olennainen osa sähköntuotantoa. Maatuulivoiman tuotantokustannus on myös muita hiilivapaita tuotantomuotoja, kuten ydinvoimaa tai merituulivoimaa, alhaisempi.

Kapuloita tuulivoiman rattaisiin kuitenkin on laitettu monelta eri taholta. Lähes kaikista tuulivoimahankkeista valitetaan perusteetta, joka siirtää hankkeiden aloitusta eteenpäin usein vuosilla. Oikeusprosesseja tuulivoiman suhteen pitäisi nopeuttaa, sillä pääosa valituksista ei menesty. Tuulivoiman tekninen kehitys tapahtuu niin valtavalla vauhdilla, että pitkien valitusprosessien takia kaavoihin ja lupiin merkitty tekniikka saattaa pahimmillaan olla vanhentunutta, kun sitä päästään rakentamaan, jolloin suunnittelu pitää jopa aloittaa alusta.

Tämän lisäksi tuulivoimalle soveltuvia alueita pitäisi tarkastella viranomaisten puolelta tarkemmin, jotta niitä saataisiin käyttöön paremmin myös niillä alueilla, joissa esimerkiksi ympäristölliset oletukset estävät hankkeiden kehittämisen. Näissä tilanteissa todistustaakka on nykyisellään tuulivoimalan hankekehittäjällä ja vaatimuksena useiden vuosien seurantatutkimukset lajien liikkeistä, ennen kuin hanke voi edetä.

Tuulivoimaa pelätään turhaan – tietoa ja tutkimusta on paljon saatavilla. Sen perusteella tuulivoima on hyvä vaihtoehto luontoarvoja väheksymättä, varsinkin nyt kun omavaraisuus energian suhteen on tärkeä asia Suomelle. Tähän ovat heränneet myös osa maanomistajista, kunnista ja kaupungeista. Puhdas energia hyödyttää kaikkia ja tuulivoima tuokin hyvää myös alueen yhteisölle, kun kunnat ja kaupungit saavat siitä tuloa talouteensa ja pystyvät toteuttamaan kauan kaivattuja hankkeita, kuten vaikkapa uusia kouluja.

On siis aika yhdistää voimat ja edistää yhdessä kaikkien tahojen kanssa tuulivoimahankkeita Suomessa. Oletko mukana?

Mielipide julkaistu ensimmäisenä Maaseudun tulevaisuudessa 23.4.2022

Tuulivoima suunnittelusta rakentamiseen 

Mika Virtanen
Tuulivoiman kehitysjohtaja, Kiinteistökehitys