Hyvinvointi on ihmiskeskeisen hybridityömallin ytimessä

Miten valjastaa toimintatavat, tilat ja teknologiat tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja samalla mahdollistaa sujuva liiketoiminta? Miten johtaa ihmisiä, kun tietotyötä tehdään osittain toimistoilla ja osittain kotoa käsin?

Koostimme yhdessä The NextGen Projectin ja Microsoftin kanssa Hybridityön johtaminen: Viisi oppia johdolle -raportin, jota on täydennetty yritysmaailman asiantuntijoiden ja seuraavan sukupolven johtajien näkemyksillä. Selvitys paljasti viisi vähimmäisvaatimusta, jotka jokaisen tiiminvetäjän tulisi omaksua, jotta hybridityötä voidaan tehdä menestyksekkäästi.

Julkaisun tavoitteena on antaa johtajille tiivis tietopaketti kestävien hybridityökäytäntöjen ja -prosessien kehittämisestä. Listasimme myös keinoja, joilla voi vaikuttaa yrityksen mielikuvaan, maineeseen ja houkuttelevuuteen sekä nykyisten että tulevien työntekijöiden parissa.

Tärkeimpiä konkreettisia esiin nousseita asioita ovat inhimillisyyden ja ennakkoluulottomuuden hyödyntäminen johtamisessa, hyvinvoinnin nousu keskiöön, tiimien oma hybridityön strategia sekä aktiivinen kommunikointi alaisten kanssa.

Hyvinvoinnin merkitys kasvaa

Ihmisten hyvinvointi on asetettava johdonmukaisesti etusijalle organisaation päätöksissä, jotta he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja välitetyiksi. Inhimillisyys ja virheistä oppiminen vahvistavat suhteen luomista alaisten kanssa. Työn sujuvuuden takaamiseksi huomiota kannattaa kiinnittää aitouteen, luottamukseen sekä muun muassa alaisten persoonallisuustyyppeihin ja temperamentteihin.

Tärkeään rooliin nousi tilojen, palveluiden ja työvälineiden valjastaminen työnteon tueksi, sijainnista riippumatta. Hyvin järjestettyinä ne edustavat yrityksen arvoja ja edistävät yhteisöllisyyden syntymistä työntekijöiden välille. Toimistossa tarvitaan eri elementtejä kuin etätyössä.

Tauotuksesta huolehtiminen on tärkeää, jotta työntekijät pystyvät keskittymään, olemaan luovia ja sitoutuneita. Tauoilla voidaan myös vähentää stressiä.

Viestintä yhä tärkeämmässä roolissa hybridityössä

Entistä aktiivisempi kommunikointi alaisten kanssa nousi johtajien tärkeäksi työkaluksi. Hybridityön viestintä tulee suunnitella huolella. Uusia ideoita, teknologioita ja prosesseja kannattaa hyödyntää ennakkoluulottomasti, koska ne mahdollistavat sujuvan yhteistyön toteutumisen hybridikokouksissa.

Hybridityön tekemiseen tarvitaan strategia ja se pitää viestiä tiimille ja kollegoille selkeästi. Universaalia mallia ei ole. Tiimien on tärkeää sopia pelisäännöistä ja siitä, milloin ollaan toimistolla ja milloin etänä.

Vaali johtajuutta ja luottamusta, rakenna vankat suhteet työntekijöihisi ja mahdollista kestävä työdynamiikka toimistolla. Järjestä hiljaisia, luovia ja keskittymiseen suunnattuja tiloja sekä hyvinvointiin liittyviä toimintoja. Näillä myös houkuttelet ihmiset toimistolle.

Lataa raportti

Tutustu toimitilaratkaisuihimme

Miltä näyttää tulevaisuuden työpaikka?