Nousimme selkeästi suosituimmaksi harkinnan kohteeksi asunnonostajien keskuudessa

Tulos selviää EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemästä Uudisasuntorakentaminen 2018 -tutkimuksesta.

Nousimme selkeästi suosituimmaksi rakennusalan yritykseksi, kun asunnonostajilta kysyttiin, minkä rakennusliikkeen asunnon he voisivat harkita ostavansa. Jopa 36 prosenttia kysymykseen vastanneista valitsi YIT:n, toiseksi sijoittuneen rakennusliikkeen kerätessä 16 % äänistä.

Tulos selviää EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemästä Uudisasuntorakentaminen 2018 -tutkimuksesta*. Tutkimus selvittää asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tulokset on kirjattu indeksillä 0–100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Asiakastyytyväisyytemme oli tutkimuksessa 79,4, kun se viime mittauksessa oli 77,8.

Asiakastyytyväisyytemme tulokset ovat toimialan keskiarvon yläpuolella niin imago-, odotukset-, tuotelaatu-, palvelulaatu- kuin vastine rahalle -osa-alueillakin.
Eniten toimialaa korkeammalla yksittäisissä kysymyksissä ovat asunnon virheettömyys 77,8 (toimialan tulos: 76,6) sekä aikataulussa pysyminen 89,3 (88,3).

”Yhdistymisen jälkeen olemme keskittyneet tunnistamaan parhaimmat mahdolliset toimintatapamme sekä yhtenäistämään asiakkaitamme parhaiten palvelevat käytäntömme. Uskon, että asiakkaamme ovat myös huomanneet tämän ja että tulevaisuudessa he hyötyvät monipuolisesta osaamisestamme, jatkuvasti kehittyvistä tuotteistamme sekä palveluistamme nykyistäkin enemmän”, toteaa Asumisen palveluita luotsaava Pekka HelinYIT:ltä.

YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät 1.2.2018 ja olivat tutkimuksessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana yhtenä yhtiönä. Tutkimuksessa kartoitettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös sitä, kuinka hyvin suomalaiset tuntevat eri rakennusalan yritykset. Tunnetuimpia olivat YIT, Skanska ja Lemminkäinen, joka on nykyään osa YIT:tä.

Koko rakennusalan asiakastyytyväisyys (78,8) on noussut vuodessa peräti neljä indeksipistettä, mikä on harvinaisen suuri nousu yhden vuoden aikana.

Suurimmat nousut asiakastyytyväisyyden osa-alueissa ovat tapahtuneet palvelulaadussa, jonka kaikki osakysymykset (rakennusliikkeen tavoitettavuus, aloitteellisuus sekä asiakkaiden ajan tasalla pitäminen ja heidän saamansa apu) ovat nousseet yli 4,5 indeksipistettä. Tuotelaadun osa-alueella erityisesti asuntojen virheettömyys on parantunut selvästi, keskimäärin 4,6 indeksipistettä viime vuodesta.

Rakennusliikkeiden asiakkaat ovat selvästi luottavampia rakennusalaan, kuin yleisväestö. Asiakkaiden luottamus rakennusalaan oli jopa 8,5 indeksipistettä korkeampi kuin yleisväestön.

Lue lisää:
www.yit.fi/asunnot
EPSI Rating -tutkimuksesta Uutishuoneestamme

*EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemän tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2018 aikana. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana yritysten asiakasrekistereistä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille 28.1-24.2.2019, ja siihen osallistui 818 asunnonostajaa. Tämän lisäksi tunnettuustutkimukseen haastateltiin kansallisella satunnaisotannalla 262 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin kysely koski vuoden 2016 asuntoluovutuksia.