Sarvankankaan tuulivoimalaperustukset, Raahe

Raahen Sarvankankaan tuulivoimapuisto on osa Suomen suurimman yksittäisen tuulivoimatuottajan Tuuliwatin tuulipuistoportfoliota. Olemme toteuttaneet aiemmin perustuksia Tuuliwatin puistoihin muun muassa Kalajoella, Iissä ja Simossa.

Hyvään aiempaan yhteistyöhön perustuen toteutimme myös Raahen tuulivoimalaperustuksia vuonna 2016. Syksyyn 2017 mennessä kaikki voimalat olivat valmiita ja alkoivat tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon.

Pohjaolosuhteiden hyödyntämistä

Rakensimme 13 tuulivoimalan perustukset Sarvankankaalle, Pohjois-Pohjanmaalle. Perustusmalleina käytettiin sekä maanvaraisia että kallionvaraisia teräsbetoniperustuksia, hyödyntäen kussakin voimalasijainnissa vallitsevia maaperäolosuhteita perustusmallia optimoiden. Urakka toteutettiin kokonaisvastuurakentamisena (KVR), sisältäen vastuun perustusten suunnittelusta ja toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella.

Vähemmän rautaa ja betonia

Perustusmallia optimoimalla pystyimme vähentämään rakentamiseen käytettävän materiaalin määrää. Tuulivoimalaperustuksen on kyettävä vastaanottamaan suuria kuormia tuotantovaiheessa ja siitä johtuen perukset ovat tavallisesti massiivisia. Optimoimalla perustusratkaisu mahdollisimman pieneksi, vältytään turhalta ympäristön kuormittamiselta ja saavutetaan myös tuntuvia kustannussäästöjä.

Erityistä projektissa oli etenkin kallioankkuroidut perustukset, joiden kautta saavutimme asiakkaalle edullisemman ratkaisun. Vaativat työt suoritettiin tarpeeseen soveltuvalla erityiskalustolla YIT:n kokeneen ankkurointiryhmän voimin. Ammattitaitoisen projektiorganisaatiomme ja hyvän yhteistyön johdosta asiakkaamme on voinut luottaa siihen, että projektit valmistuvat aikataulussa ja laadukkaasti, turvallisuudesta tinkimättä.

    • Betonia noin 8000 m3
    • 10 maanvaraista ja 3 kallionvaraista tuulivoimalaperustusta
    • Voimalamalli: Vestas V126, nimellisteho 3,45 MW, napakorkeus 137 m

TUULIVOIMAHANKKEET

Tiedot

Projektin nimi
Raahen Sarvankankaan tuulivoimapuisto
Asiakas
Tuuliwatti Oy
Kaupunki
Raahe
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2016
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra