Massastabilointi Jätkäsaaressa, Helsinki

Helsingissä Jätkäsaaren edustalla ruopattiin vuosina 2012–2014 merenpohjaa uutta laivaväylää varten. Stabiloimme ylösnostettuja, lievästi pilaantuneita maamassoja jatkokäyttöä varten.

Helsingin uuden merellisen asuinalueen, Jätkäsaaren, edustalla ruopattiin vuosina 2012–2014 merenpohjaa uutta laivaväylää varten. Stabiloimme ylösnostettuja, lievästi pilaantuneita maamassoja jatkokäyttöä varten.

Siirsimme ruoppausmassat, joita oli vajaa 40 000 m³, niitä varten rakennettuihin altaisiin Jätkäsaaren rantaan. Hyödynsimme stabiloinnissa sideaineina muun muassa Helsingin Energian sivutuotteita, kuten kivihiilen poltosta syntyvää lentotuhkaa ja savukaasujen pesusta jäävää rikinpoiston lopputuotetta.

Rakennusviraston ja asiakkaamme Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kanssa pääsimme urakassa lopputulokseen, johon kaikki olivat tyytyväisiä. Kaupunki voi hyödyntää kiinteytettyjä ruoppausmassoja täyteaineena esimerkiksi meluvalleissa tai kaatopaikoilla. Näin syntyy vähemmän jätettä ja tarvetta neitseellisten raaka-aineiden käytölle.

maa- ja pohjarakentamiNEN

Tiedot

Projektin nimi
Massastabilointia Helsingissä
Asiakas
Stara
Kaupunki
Helsinki
Maa
Suomi
Valmistumisvuosi
2014
Projektin status
Valmistunut
Liiketoiminto
Infra